Amurtiger i Dyreparken i Kristiansand

Amurtigeren (Panthera tigris altaica) er en underart av den mektige tigeren og finnes naturlig i fjerne skoger og daler i Øst-Russland og Kina. Når du nærmer deg Amurtigerens utstilling, vil du bli umiddelbart imponert over dens størrelse og skjønnhet.
En viktig del av bevarelsen av Amurtigeren er å forstå…
En viktig del av bevarelsen av Amurtigeren er å forstå og beskytte dens naturlige levesteder. Dyreparken i Kristiansand deltar aktivt i bevaringsarbeidet ved å støtte ulike programmer og initiativer som tar sikte på å bevare artens genetiske mangfold og skape bevissthet om truslene den står overfor.

Bildet er under opphavsrett/copyright – © Kenneth Hauen

Ønsker du å kjøpe eller bruke dette bilde? Da kan du ta kontakt. 

1 Comment

  1. Sofie

    Majestetisk! Bare WOW!

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.