Forkortelser innen Fotografi: En detaljert guide

Forkortelser innen Fotografi: En detaljert guide

by | Dec 12, 2023 | Fotokunnskap, Fotoveiledning, Fototeknikker for Fotografering | 2 comments

Innhold på siden

Her er en omfattende detaljert liste over vanlige forkortelser innen fotografi, akronymer og symboler som ofte brukes når man snakker om fotografering eller kamerautstyr. Vi begynner med A, også følger vi alfabetet:

662

A

A — Blenderprioritet

Også forkortet på noen modusvelgere som Av, for blenderverdi, dette er en kamerainnstilling der fotografen velger en fast blenderverdi (eller f-nummer) samtidig som kameraet justerer lukkerhastigheten (og muligens ISO) for å oppnå riktig eksponering (som bestemt av kameraets interne lysmåler).

AF —  Autofokus

Et system som lar et kamera fokusere et objektiv automatisk for å oppnå optimal skarphet på et automatisk valgt eller manuelt valgt punkt eller område.

ACR —  Adobe Camera Raw

Et Adobe Photoshop-tillegg som lar deg importere, behandle og forbedre rå fotografier uten å måtte gå gjennom Adobe Lightroom.

AE —  Automatisk eksponering

Også kjent som autoeksponering, dette er en kameramodus som automatisk bestemmer de optimale eksponeringsinnstillingene, vanligvis basert på avlesninger fra en innebygd eksponeringsmåler.

AE-L —  Automatisk eksponeringslås

En kamerafunksjon som lar fotografen låse de gjeldende eksponeringsinnstillingene. Ofte brukt sammen med AF-L, som låser autofokus. Kan brukes til å omkomponere uten å måtte måle eksponeringen på nytt.

APEX —  Additivt system for fotografisk eksponering

Et system for enkel eksponeringsberegning først foreslått i 1960 ASA-standard angående monokromfilmens hastighet. Selv om APEX ikke klarte å bli en grunnleggende standard i kameraindustrien, lever bruken av Av og Tv for å referere til blender og lukkerhastighet videre i moderne kameraer.

APS-C —  Advanced Photo System type-C

Bildebrikkeformatet basert på C (“Classic”) filmmål størrelse av Advanced Photo System. Disse sensorene har et spekter av mål (vanligvis 22,5×15 mm til 24×16 mm), har et sideforhold på 3:2 og har et beskjæringsforhold (vanligvis 1,5x til 1,6x) sammenlignet med 35 mm fullformat. Derfor blir disse kameraene ofte kalt “beskæringsensor” eller “beskæringsramme.”

AF-L —  Autofokuslås

En kamerafunksjon som lar fotografen låse gjeldende fokus. Ofte brukt sammen med AE-L, som låser eksponeringsinnstillingene. Kan brukes til å omkomponere uten å måtte fokusere på nytt.

AoV —  Synsvinkel

Den vinklede utstrekningen av en scene som kan fanges av et kamera. Dette begrepet brukes ofte om hverandre med “synsfelt.” Se FOV.

ASA — American Standards Association

Standardorganisasjonen som definerte ASA-systemet for å vurdere hastigheten og følsomheten til fotografiske emulsjoner. Den private ideelle organisasjonen har siden blitt omdøpt til American National Standards Institute (ANSI). I 1974 ble ASA og DIN kombinert til ISO-standardene som fotografer bruker i dag.

ASPH — Asfærisk

Et linseselement som bruker en mer kompleks overflateprofil som ikke er en del av en kule eller sylinder for å redusere ulike typer avvik som enkle linser lider av. Et enkelt asfærisk linseelement er i stand til å erstatte flere enkle linseelementer. Kameraobjektiver som har et asfærisk element, blir ofte referert til som asfæriske linser.

AWB — Automatisk hvitbalanse

En kamera- eller programvarefunksjon som evaluerer et bilde og velger automatisk optimal hvitbalanse med mål om å fjerne fargestøp fra scenen.

Vakker høstdag på Gaustatoppen - ved Gaustablikk i Rjukan, Telemark.

Bilde av Gaustatoppen fra Tuddalsvegen

B

B — Bulb

En kamerainnstilling for lukkeren som holder lukkeren åpen så lenge utløserknappen holdes nede. Navnet, Bulb refererer til gummiblærer som ble brukt som pneumatisk utløser for lukkeren i tidlige kameraer – å klemme på blæren ville åpne lukkeren, og når trykket ble sluppet, ville lukkeren lukkes, så bildene ble eksponert så lenge blæren ble klemte.

BBF — Bakre knappfokus

En kamerafunksjon som lar en separat knapp på baksiden av kameraet brukes til fokusering i stedet for å trykke halvveis ned på utløserknappen.

B&W — Svart-hvitt

Også kalt monokrom, denne typen fotografering viser bilder som kun inneholder nyanser av nøytral grå (eller en fargetone som sepiabrun) som varierer fra svart til hvitt, i motsetning til farger.

Gaustablikk er området rett øst for Gaustatoppen i Telemark,

Gaustatoppen i Telemark

C

C1 — Capture One

Fotograferingsprogramvaren laget av det danske fotoutstyrs- og programvareselskapet Phase One. Appen tilbyr behandling av råfiler, fotokatalogisering og tilkoblet fotografering.

CC / KK — Konstruktiv kritikk

Brukt av fotografer som ber andre om å gi nyttige tilbakemeldinger på arbeidet deres på nettet. Altså en tilbakemelding på hva som kan forbedres. Ikke tilbakemelding på HVEM som har gjort hva.

CCD — Ladede koblingsinnretninger

En av de to hovedtypene halvlederbilde-sensorer, den andre er CMOS. Fordelene inkluderer vanligvis global lukker (alle piksler blir eksponert samtidig), høy oppløsning/følsomhet (fordi pikslene ikke trenger å dele plass med forsterkere) og høy kvalitet/lav støy. Ulempene inkluderer høyt strømforbruk og høy kostnad (en spesiell produksjonsprosess er nødvendig).

CA — Kromatisk aberrasjon

Også kalt “fargekantsløring,” dette er en fargedistorsjon som oppstår når et objektiv ikke klarer å fokusere alle farger på samme punkt. Det vises som en kontur eller kant av farge i områder av et bilde der det er høy kontrast mellom lyse og mørke objekter.

CDAF — Kontrastdeteksjons-autofokus

Et autofokussystem som oppnår fokus ved å måle kontrast ved hjelp av en sensor gjennom objektivet. Kameraet prøver å fokusere på et objekt ved å justere objektivets fokus til maksimal kontrast på fokuspunktet oppdages. Sammenlignet med fasedeteksjons-autofokus, har kontrastdeteksjons-autofokus dårligere ytelse når det gjelder å spore bevegelige motiver.

CF — CompactFlash

Et minnekortformat som vanligvis brukes i digitale kameraer. Utviklet av SanDisk i 1994, bruker det flashminneteknologi for å lagre store mengder data på relativt små enheter. Den primære konkurrenten er Secure Digital (SD)-kortet.

CIF — Fang i fokus

Også kjent som “fangstfokus,” dette er en metode for fotografering der fotografen forhåndsinnstiller kameraet til et bestemt sted, og deretter utløser kameraet automatisk når det oppdager at et motiv er i fokus på det stedet.

CMOS — Komplementær metall-oksid-halfleder.

Den dominerende typen bildebrikke som finnes i moderne digitale kameraer (den andre er CCD). Fordelene inkluderer avlesningshastighet, lavt strømforbruk og lav kostnad (den bruker tradisjonelle chipproduksjonsprosesser). Ulempene inkluderer rullende lukker (piksler eksponeres linje for linje) og lavere følsomhet (hvert pikselområde deler plass med en forsterker).

CMYK — Cyan, magenta, gul og svart

Et subtraktivt fargemodell brukt i fargeutskrift som bruker cyan, magenta, gul og nøkkelfarge (svart) blekkplater på en lys (vanligvis hvit) bakgrunn. Som et subtraktivt modell blir de tilføyde fargene trukket fra hvitt, og den fulle kombinasjonen av farger blir svart. Fargeprintere er vanligvis CMYK.

CP — Sirkulært polariseringsfilter

Også forkortet som CPL, er en type filter som festes på et objektiv og reduserer gjenskinn og refleksjoner. En fotograf kan rotere den fremre delen av filteret for å kontrollere polariseringseffekten.

CSC — Kompaktsystemkamera

Et annet navn for speilløse kameraer. Se MILC

CWB — Tilpasset hvitbalanse

En kamerainnstilling som lar fotografer sette sin egen hvitbalanse, vanligvis for situasjoner med vanskelig eller blandet lys. Dette innebærer å fotografere noe rent hvitt eller nøytralt grått i samme lyssetting som en referanse for at kameraet skal justere fargetemperaturen.

Geiter ved Bruhaug - Her i Bykle og Hovden ligger over 800moh i fjellkommunen Setesdal. Her vil du finne et vakkert fjellområde med hundrevis av turstier, frittgående sau og geiter.

Geit på Hovden i Telemark

D

DAM — Digital Asset Management

Programvare som hjelper til med organisering av store mengder filer. Funksjonene inkluderer vanligvis importering, visning, organisering, tagging, redigering og deling. Populære apper inkluderer Adobe Lightroom og Adobe Bridge.

DNG — Digital Negative

Et tapløst råbildeformat utviklet og patenter av Adobe for bruk i digital fotografering. Som et åpent format med fritt tilgjengelige spesifikasjoner, er DNG designet for å være et universelt råfilformat som et alternativ til de proprietære råformatene utviklet av kameraprodusenter.

DPI — Dots per inch

En måte å måle en skriver eller skanners evne til å gjengi fin detaljer. Henviser til antall separate prikker som kan plasseres innenfor en lineær (ikke kvadratisk) tomme.

DDSSM — Direct Drive Super Sonic Wave Motor

Sonys navn på sin ultrasoniske motorlinseteknologi i en lineær motor. Se USM.

DIN — Deutsches Institut für Normung

Et logaritmisk system for vurdering av filmhastighet som ble introdusert i 1934 før det ble utbredt brukt i Europa. I 1974 ble DIN og ASA kombinert til ISO-standardene som fotografer bruker i dag.

DoF — Dybdeskarphet

Avstanden mellom de nærmeste og fjerneste objektene på et bilde som er i fokus og akseptabelt skarpe. En grunn dybdeskarphet kan resultere i betydelig uskarphet foran og bak motivet som er fokusert, mens en bred/dyp dybdeskarphet kan gjengi mer (eller alt) av en scene i skarpt fokus.

DSLM — Digitalt speilløst systemkamera

Et annet navn for speilløse kameraer. Se MILC.

DSLR — Digitalt speilreflekskamera

Et digitalt kamera som bruker et speil til å lede lys mellom søkerprismet (for å se og komponere scenen) og bildebrikken (når lukkeren aktiveres for å eksponere et bilde).

DR — Dynamisk omfang

Området av lysintensiteter, eller luminans, mellom maksimum og minimum i en scene, fra høydepunkter til skygger. Dette brukes ofte til å referere til grensene for dette området som en film eller digital sensor kan fange.

DSC — Digitalt stillbildekamera

Ofte brukt av ulike digitale kameraer som prefiks i filnavnene til tatt digitale fotografier.

DX — Nikons navn på sitt APS-C beskjæringsbilde-sensorformat

Denne senrosen måler omtrent 24×16 mm.

E

EC — Eksponeringskompensasjon

En kamerafunksjon som lar fotografer over- eller undereksponere et fotografi (ofte i intervaller på 1/3 blendertrinn) i forhold til riktig eksponering beregnet av den innebygde eksponeringsmåleren.

EF — Elektro-fokus

Canons standardobjektivfatning introdusert i 1987 for EOS-familien av film- og digitale speilreflekskameraer. EF-objektiver fokuserer automatisk ved hjelp av en elektrisk motor inne i hvert objektiv.

EF-S — Elektro-fokus Liten/Kort

Canons objektivfatning introdusert i 2003 og designet for EOS-familien av speilreflekskameraer med APS-C-brikker. EF-objektiver designet for fullformatskameraer kan brukes på EF-S-fatningskameraer, men EF-S-objektiver kan ikke monteres på EF-fatningskameraer. ‘S’en i navnet kan stå for ‘liten’ (refererer til mindre bildeområde) eller ‘kort’ (refererer til kortere avstand mellom objektivet og sensoren).

EOS — Elektro-optisk system

Canons familie av autofokuskameraer som ble introdusert i 1987. Opprinnelig lansert for 35 mm film-SLR, har EOS vokst for å inkludere DSLR-kameraer samt speilløse kameraer (med introduksjonen av EOS-M-serien). EOS-serien ble også navngitt etter den greske gudinnen for daggry.

ED — Ekstra lav dispersjonsglass

Glass med ekstra lav dispersjon som brukes som elementer i kameraobjektiver for å redusere kromatisk aberrasjon.

EOS M — Elektro-optisk system mobilitet

Canons første familie av speilløse kameraer med utskiftbare linser.

ETTL — Evaluativ gjennom objektivet

Automatisk blitsmåling som utløser en forhåndsblits, måler lyset som kommer inn i kameraet, og bruker deretter denne informasjonen til å beregne riktig blitseksponeringstid.

ETTR — Eksponer mot høyre

Teknikken som sikter på å ha så høy eksponering som mulig for å samle så mye lys og informasjon som mulig uten å klippe på histogrammet og miste detaljer ved overeksponering.

EV — Eksponeringsverdi

Et tall som representerer mengden lys som treffer et kameraets film eller sensor, slik det bestemmes av blenderåpningen og lukkerhastigheten. Forskjellige kombinasjoner av blenderåpning og lukkerhastighet som produserer samme eksponering, har samme EV-nummer.

EVF — Elektronisk søker

En kameravisning hvor scenen slik den ses gjennom objektivet, projiseres for fotografen å se med ett øye på en miniatyrdigital skjerm.

EVIL — Elektronisk søker, utskiftbart objektiv

Et annet navn for speilløse kameraer. Se MILC.

EXIF — Utvekslingsbart bildeformat

Offisielt stilisert som Exif (uten alle store bokstaver), dette er standardiserte data som lagres i hvert bildefil et kamera registrerer. Informasjonen kan inneholde dato/klokkeslett, kamera/objektivinformasjon, eksponeringsdetaljer, GPS og mer.

F

f. — Blenderåpning eller f-stop

Dette er tallet som spesifiserer et objektivs blenderåpning. Det er forholdet mellom brennvidden og effektiv blenderdiameter. Et lavt f-nummer angir en større blenderstørrelse som tillater mer lys å nå kameraets film eller sensor. Én f-stop refererer til en endring på √2 (~1.41) i f-nummer og en faktor på 2 endring i lysintensitet.

665

FF — Fullformat

Sensorstørrelsen i digital fotografering basert på 35 mm formatet som ble dominerende i filmfotografering. En fullformat-sensor måler 36×24 mm, har et sideforhold på 3:2 og en diagonal måling på omtrent 43 mm.

FOV — Synsfelt.

Den delen av verden som er synlig og fangbar gjennom et kamera. Når det uttrykkes som en vinkel (av synskonen), refereres dette også til som synsvinkel (AOV). Synsfelt avhenger av objektivets brennvidde og størrelsen på sensoren/filmen.

FPS — Fokalplanlukker

En type lukker som sitter rett foran et kameras fokalplan.

FPS — Bilder per sekund

Dette er en kameras maksimale kontinuerlige opptakshastighet for stillbilder eller tilgjengelige bildefrekvenser for video.

FX — Nikons navn på sitt fullformat-sensorformat

Denne sensoren har dimensjoner basert på 35 mm film. Se DX for Nikons crop-sensor.

G

GAS — Utstyrskjøpssyndrom

Ofte brukt til å beskrive en fotograf sin avhengighet av kontinuerlig å kjøpe nytt kamerautstyr, ofte uten noen reell praktisk behov.

GB — Gigabyte

En multiplikator av byte-enheten for digital informasjonslagring. Siden giga betegner 10^9, er en gigabyte én milliard bytes med data.

GIF — Graphics Interchange Format

Et bitmap-bildeformat introdusert i 1987 som støtter 8 bits per piksel, noe som betyr at hvert bilde kan vise maksimalt 256 forskjellige farger. GIF-er er vanlige på nettet på grunn av at formatet har bred støtte, men fargens begrensninger gjør formatet mindre egnet for bilder enn formater som JPEG. Imidlertid deles bilder ofte som GIF-er i form av netthumor (memes).

GN — Guide Number

Et tall brukt til å indikere kraften til et elektronisk blitz og brukes for å beregne nødvendig blenderåpning for hvilken som helst blitz-til-motivavstand (eller avstanden for en gitt blenderåpning). Guide Number = blenderåpning x avstand. Jo høyere guide nummer, jo større avstand kan blitzen riktig eksponere et motiv.

GND — Gradert nøytraltetthet. En type nøytral tetthetsfilter der mengden av blokkert lys er gradient fra en side til den andre. Nyttig for scener som landskap der fotografer trenger å redusere kontrasten mellom en lys himmel og et mørkt landskap.

GP — Gigapiksel. Én milliard piksler. Et begrep som brukes for å referere til oppløsningen til bilder, skjermer og kamera-sensorer.

H

HDR — Høy dynamisk rekkevidde

En type fotografering som har som mål å gjenskape et større omfang av luminositet enn det som vanligvis fanges opp med standard fotoutstyr og teknikker. Dette blir ofte gjort ved å ta flere bilder med ulike eksponeringer og deretter kombinere dem til ett bilde med høyere maksimal og lavere minimal toneverdi.

HSM — Hyper Sonic Motor

Sigmas navn på sin ultrasoniske motorteknologi for objektiver. Se USM.

HFD — Hyperfokalavstand

En fokusavstand ut over hvilken alle objekter i en scene blir gjengitt med “akseptabelt” fokus, noe som resulterer i maksimal dybdeskarphet ved en gitt blenderåpning.

HSS — Høyhastighetssynkronisering

En blitsefunksjon som lar deg synkronisere blitsutgangen når du bruker lukkerhastigheter raskere enn kameraets naturlige blitssynkroniseringshastighet. Nyttig for scenarier som å legge til fyll-blits på en modell utendørs på en lys dag.

I

ICM — Bevisst kamerabevegelse

En type fotografering der kameraet beveges eller linsen justeres under en eksponering for å oppnå en kreativ effekt. Disse handlingene produserer uskarphet i bildene som et resultat av kamerabevegelsen eller justering av fokus eller zoom på linsen.

IBIS — Innebygd bildestabilisering

En mekanisme som finnes i digitale kameraer som kompenserer for kamerabevegelse mens eksponeringen blir gjort ved å bevege bildebrikken på det siste punktet i den optiske banen. Disse systemene kompenserer for opptil 5 akser av bevegelse: X, Y, Rulling, Yaw og Pitch. Mens optisk bildestabilisering (OIS) er innebygd i individuelle objektiver, fungerer IBIS i et kamera med alle objektiver som kan monteres på det.

IF — Intern fokus

En design for kameraobjektiver der fokus oppnås ved bare å flytte interne linseelementer uten rotasjon eller forskyvning av det fremre linseelementet. Fordeler inkluderer enklere bruk av visse filtre (skrudd polariserende) og hette (blomsterblad), unngåelse av støv, unngåelse av kollisjon med makrosujetter, unngåelse av “zoom creep” og mindre linsedesign.

ILC — Kamera med utskiftbart objektiv

Et kamera som aksepterer utskiftbare objektiver i motsetning til å ha et fast, ikke-avtagbart objektiv.

IPTC — International Press Telecommunications Council

Et konsortium i London med over 50 store nyhetsbedrifter og organisasjoner fra hele verden. Som nyhetsmediets globale standardorgan definerte IPTC en standard for fotometadata som er verdens mest aksepterte og brukte.

IPS — Salg ansikt til ansikt

En forretningsmodell der en fotograf møter kunder personlig for å selge produkter eller tjenester. I stedet for å bestemme endelige priser og pakker før en fotografering, utfører vanligvis en IPS-fotograf fotografering først og møter deretter klienten etterpå for å gjennomgå bildene og selge dem som ulike produkter og pakker.

IR — Infrarød

Lys med bølgelengder typisk mellom 700 nm til 900 nm som kan fanges opp ved hjelp av film eller bildebrikker som er følsomme for den delen av spekteret. Infrarøde fotografier tatt med synlig lys blokkert har vanligvis et drømmeaktig utseende med hvitt løvverk, mørke himler, lys hud og mørke øyne.

IS — Bildestabilisering

En funksjon som kompenserer for kamerabevegelse under bildeeksponering for å redusere uskarphet, spesielt ved lavere lukkerhastigheter. Dette kan være både mekanisk og elektronisk, og det finnes både i objektiver og kameraer.

ISO — International Organization for Standardization

ISO er en standard for å måle et kamerafilm eller en sensors følsomhet for lys. For film refererer dette til hvor raskt kjemikaliene reagerer på lys, og for digitale sensorer refererer dette til forsterkningen (eller amplifiseringen) som påføres signalet før bildet blir registrert.

IQ — Bildekvalitet

Kvaliteten på bilder, ofte med hensyn til kameraers ytelse og funksjoner (f.eks. oppløsning, støy, dynamisk område, farge), linser (f.eks. skarphet, aberrasjon, vignettering, forvrengning) og etterbehandlingsprogramvare.

6T5A0772 1 2

J

JPEG — Joint Photographic Experts Group

Også forkortet som JPG, dette er en tapskomprimeringsstandard oppkalt etter gruppen som skapte den i 1992. Den har siden blitt den mest brukte komprimeringsmetoden i verden for digitale bilder. Tapskomprimering betyr at redigering og ny lagring av filene fører til tap av bildekvalitet for hver gang dette gjøres.

K

K — Kelvin

Den internasjonale grunnenheten for absolutt temperatur som brukes til å uttrykke fargetemperatur praktisk i fotografering. Høyere temperaturer (f.eks. over 5000 K) representerer kjøligere, blåere farger, mens lavere temperaturer (f.eks. under 3000 K) representerer varmere, gulere farger. “Dagslys” er tradisjonelt rundt 5600 K.

KB — Kilobyte

En multiplikator av byte-enheten for digital informasjonslagring. Siden kilo betegner 10^3, er en kilobyte tusen bytes med data.

L

LCD — Flytende krystallskjerm

Den utbredte skjermteknologien som finnes i kameraskjermer, søker, dataskjermer og mer. Den bruker flytende krystaller, polarisatorer og bakgrunnsbelysning for å produsere de viste bildene.

LED — Lysemitterende diode

En halvleder lyskilde-teknologi som har bruksområder innen fotografering, alt fra belysning til skjermer. Som lyskilde er de fleksible (med et bredt spekter av farger og intensiteter), energieffektive, produserer lite varme og har lang levetid. I en skjerm er de lyse, energieffektive, skarpe, flimmerfrie og har lang levetid.

LR — Lightroom

Adobes Creative Cloud-programvare for bildebehandling og organisering. Populær blant fotografer for å administrere filer, plukke ut store sett med bilder og deres etterbehandlingsarbeidsflyt. LR står da for Lightroom, sjekk ut vår artikkel om Lightroom

Adobe Lightroom Redigering av farger og detaljer

Adobe Lightroom Redigering av farger og detaljer

M

M — Manuell

En kameramodus der fotografen velger ønsket eksponering ved å manuelt velge lukkerhastighet og blenderåpning (og valgfritt ISO).

MB — Megabyte

En multiplikator av byte-enheten for digital informasjonslagring. Siden mega betegner 10^6, er en megabyte én million bytes med data.

MF — Manuell fokus

En prosess der en fotograf (istedenfor kameraet) justerer linsens fokus for å oppnå ønsket skarphet i et bilde.

MF — Mellomformat

En film- eller digital sensorstørrelse som er større enn 35 mm fullformat (24 mm x 36 mm), men mindre enn stort format (4×5 tommer).

MFT (eller M4/3) — Micro Four Thirds

En standard for speilløse kameraer med utskiftbare linser lansert av Olympus og Panasonic i 2008 og som ble adoptert av en rekke kameraprodusenter. Spesifikasjonen bruker Four Thirds-sensorstørrelsen og utelater speilhus og pentaprisme for å tillate mindre kameraer og linser.

MILC — Speilløst kamera med utskiftbare linser

Også kalt EVIL (elektronisk søker, utskiftbar linse), CSC (kompakt systemkamera) og DSLM (digitalt speilfritt enkelobjektspeil), dette er et digitalt kamera som bruker utskiftbare linser på et kamerahus som ikke har et speil eller en optisk søker (som en DSLR har).

MLU — Speiloppheving

En funksjon i enkeltobjektspeilrefleks (SLR) kameraer som tillater fotografen å vippe speilet opp og låse det i den posisjonen før lukkeren utløses. Dette reduserer kameravibrasjon under fotografering (og dermed reduserer uskarphet) og tillater også montering av linser som strekker seg lengre inn i kameraets speilhus.

MP — Megapiksler

Én million piksler. Et begrep som brukes for å referere til oppløsningen til bilder, skjermer og kameraer.

MS — Memory Stick

Sonys proprietære avtakbare flashminnekortformat som opprinnelig ble introdusert i 1998. I tillegg til den opprinnelige Memory Stick inkluderer familien også PRO, Duo, Micro og PRO-HG. Dette formatet har i stor grad blitt faset ut etter oppkomsten av SD-minnekort.

MTF — Modulasjonsoverføringsfunksjon

En teknisk måte å måle en linses optiske ytelsespotensial på. Et MTF-diagram plotter kontrast og oppløsning for en bestemt linse, der x-aksen representerer avstanden fra midten av rammen (senter til venstre og kant til høyre) og y-aksen representerer lysgjennomgang (0% nederst og 100% øverst). MTF-diagrammer viser vanligvis sagittale og meridionale linjer for kontrastmålinger av linjer som løper parallelt eller vinkelrett (henholdsvis) til linjen fra midten til kanten av rammen.

MUP — Speiloppheving

Nikons navn for speiloppheving i deres SLR-kameraer. Se MLU.

N

ND — Nøytraltetthet Filter

En type filter som reduserer mengden lys som kommer inn i kameraet, endrer intensiteten for alle bølgelengder likt slik at det (ideelt sett) ikke skjer noen endringer i fargen. Lar fotografer bruke eksponeringsinnstillinger som ellers ville resultere i overeksponerte bilder (for eksempel for lengre eksponering eller større blenderåpning på en lys solrik dag).

NR — Støyreduksjon

Digital behandling for å fjerne støy fra et fotografi, enten gjort i kameraet av fastvare eller ved hjelp av en funksjon/verktøy i en bildebehandlings-/redigeringsapplikasjon.

O

OCF — Off-camera flash

Bruk av blits eller blitslys plassert borte fra toppen av kameraet, der hotshoe-monterte eller innebygde blitser er plassert. Dette gir fotografen muligheten til å kreativt kontrollere retningen og intensiteten til lyset fra hver blits.

OEM — Original Equipment Manufacturer

Selskapet som produserte et hvilket som helst gitt produkt, enten det produktet ble markedsført under selskapets eget merke eller under et annet selskaps merke.

OIS — Optisk bildestabilisering

Også kjent som bildestabilisering (IS) og optisk stabilisering (OS), er dette en mekanisme i linser som kompenserer for kamerabevegelse mens eksponeringen pågår ved å flytte optiske elementer for å variere den optiske banen til sensoren.

OOF — Uten fokus

Når deler eller hele et fotografi er uskarpt på grunn av at motivet befinner seg utenfor dybdeskarpheten, altså rekkevidden av fokusplanavstander der motiver blir gjengitt som akseptabelt skarpe på et bilde.

OVF — Optisk søker

Lar fotografen komponere (og vanligvis fokusere) en scene mens man ser på selve scenen i stedet for en elektronisk skjerm (som med en elektronisk søker). Dette kan være en gjennom-objektiv-søker (som i speilreflekskameraer) eller en gjennomskuesøker (som i kameraer med avstandsbedømmelse).

P

P — Program

En kameramodus der kameraet beregner optimal lukkerhastighet og blenderåpning (og valgfritt ISO). Programmodus skiller seg fra Auto ved at innstillinger andre enn eksponering er manuelt satt av fotografen.

Kongo er en bemerkelsesverdig sjimpanse som bor i Dyreparken i Kristiansand. Med sitt karakteristiske utseende og unike personlighet, er Kongo en av parkens mest elskede innbyggere. Hans nysgjerrige øyne og lekne oppførsel fanger øyeblikkelig oppmerksomheten til besøkende i alle aldre

Kongo(Julius’s barn) i Dyreparken

PASM — Program, blenderprioritet, lukkerprioritet og manuell

De fire hovedmodusene som tilbys på kameraer for å bestemme hvilke eksponeringsparametere som er manuelt valgt av fotografen versus hvilke som er automatisk valgt av kameraet.

PC — Prontor-Compur

En standard 3,5 mm (1/8″) elektrisk kontakt brukt i fotografering for å synkronisere en lukker med et blitzlys.

PDAF — Fase-deteksjon autofokus

Et kamera-autofokussystem som deler innkommende lys fra motsatte sider av linsen i to bilder og sammenligner dem for å beregne om motivet er for- eller bakfokusert. Denne informasjonen brukes deretter til å justere linsen til fokus er oppnådd.

PF — Fiolett kanting

En optisk aberrasjon, spesielt i digital fotografering, der et motiv har en lilla eller magenta kant.

PNG — Portable Network Graphics

Et rastergrafisk filformat som ble opprettet som en erstatning for GIF. PNG-bilder støtter tapfri datakomprimering og millioner av farger (sammenlignet med GIF-bilder som er begrenset til en palett med bare 256 farger). Siden PNG ble designet for nettet og ikke for utskrift, støttes bare RGB-fargeområder (og ikke CMYK).

PP — Etterbehandling

Også referert til som “post”, dette er prosessen med å redigere originalt kameradata med programvare (for eksempel Photoshop og Lightroom) for å lage et forbedret og/eller tilpasset endelig fotografi. Dette kan innebære grunnleggende redigeringer (for eksempel lysstyrke, kontrast, hvitbalanse, metning, beskjæring) samt mer avansert redigering (for eksempel kloning, sammensetning, maskering).

PPI — Piksler per tomme

En måte å måle oppløsningen på en digital skjerm. Refererer til antallet piksler som finnes i plassen til en lineær (ikke kvadratisk) tomme.

P&S — Peke og skyte

Et lite kompaktkamera, generelt brukt med full automatisering for å forenkle operasjonen for uformell fotografering.

PS — Photoshop

Fotografi- og rastergrafikkredigeringsprogrammet laget av Adobe. Først lansert i 1988, har Photoshop blitt standardapplikasjonen i bransjen for fotografer. Programvaren er så allment kjent at navnet har blitt et generisk begrep for all bildebehandling (for eksempel “det bildet ble photoshoppet”).

PSE — Photoshop Elements

Fotografi- og grafikkredigeringsprogrammet laget av Adobe rettet mot hobbyfotografer. Mens det inneholder mange av de samme grunnleggende funksjonene som Photoshop, er det hovedsakelig rettet mot rask og enkel redigering av de som ikke er eksperter eller profesjonelle.

PZD — Piezo Drive

Tamrons navn for sin ultrasoniske motorlinseteknologi brukt i mindre linser. Se USM.

R

RAW — Rådata

Ikke er acronym, men ofte skrevet med store bokstaver som om det var det, inkludert av selskaper som Canon. En raw bildefil er en fil som inneholder minimalt behandlet data direkte fra et digitalt kamera sensor (eller skanner). Disse filene blir vanligvis behandlet i raw redigeringsprogramvare før de konverteres til formater som for eksempel JPEG eller TIFF for utskrift eller deling på nettet. Mange kameraprodusenter bruker proprietære raw filformater i sine kamera-økosystemer, mens andre bruker åpne formater som for eksempel Adobe’s DNG.

RGB — Rød, grønn og blå

Et additivt fargemodell der de primære fargene rød, grønn og blå blir lagt sammen i ulike proporsjoner for å skape et bredt spekter av mulige farger. Som et additivt modell blir rødt, grønt og blått lagt til svart, og den fulle kombinasjonen av farger blir hvit. Digitale kameraer og datamaskin-/telefonskjermer jobber typisk i RGB.

S

S — Lukkerprioritet

Også forkortet på noen modushjul som Tv, for tidsverdi, dette er en kamerainnstilling der fotografen velger en fast lukkerhastighet samtidig som kameraet justerer blenderverdien (og muligens ISO) for å oppnå riktig eksponering (som bestemt av kameraets interne lysmåler).

En elv som renner imellom og Rondane Nasjonalpark i bakgrunnen

Rondane Nasjonalpark

SD — Secure Digital

Et minnekortformat som vanligvis brukes i digitale kameraer. Innført i august 1999 av SanDisk, Panasonic og Toshiba, bruker det flashminneteknologi for å lagre store mengder data på relativt små enheter. Hovedkonkurrenten er CompactFlash (CF) -kortet.

SDA — SD Association

Den ideelle organisasjonen dannet i januar 2000 av SanDisk, Panasonic og Toshiba for å administrere SD-kortstandarder. Omtrent 1 000 selskaper er nå en del av SDA.

SDM — Supersonic Dynamic Motor

Pentax sitt navn for sin ultrasoniske motorlinseteknologi. Se USM.

SOOC — Straight out of camera

Bilder slik de ble fanget av kameraet uten noen ekstra etterbehandling før de vises.

SLR — Single-lens reflex

Et kamera (som oftest refererer til et filmkamera i dag) som bruker et speil til å lede lyset mellom søkerprismet (for å se og komponere scenen) og bildebrikken (når lukkeren aktiveres for å eksponere et bilde).

SSM — Super Sonic Wave

Sony/Konica/Minoltas navn for sin ultrasoniske motorlinseteknologi i en ringmotor. Se USM.

STM — Stepper Motor

Canons linsedesign med motor introdusert i 2021 som konverterer små digitale signalekspulser til en jevn mekanisk rotasjon for å fokusere en linse automatisk. Denne teknologien lar linser fokusere jevnt og stille, noe som er spesielt nyttig for videofilming.

STU — Shoot through umbrella

En hvit gjennomsiktig paraply der en fotograf kan utløse et blits for diffust lys på et motiv.

SWD — Supersonic Wave Drive

Olympus’ navn for sin ultrasoniske motorlinseteknologi. Se USM.

SWM — Silent Wave Motor

Nikons navn for sin ultrasoniske motorlinseteknologi. Se USM.

T

TB — Terabyte

En multiplikasjon av byte-enheten for lagring av digital informasjon. Siden tera betegner 1012, er en terabyte én billion byte med data.

TC — Teleconverter

Et tilbehør som passer mellom et kamera og et objektiv for å forlenge brennvidden til det tilkoblede objektivet, vanligvis med 1,4x eller 2x. Ulemper inkluderer vanligvis mindre lys som blir overført, dårligere bildekvalitet og tregere autofokus.

TIFF — Tag Image File Format

Også forkortet TIF, dette er et filformat for lagring av rastergrafiske bilder som er vanlig brukt i fotografering. TIFF-filer kan lagre bilder i et tapløst format, noe som betyr at bildekvaliteten ikke går tapt når bilder redigeres og lagres på nytt, noe som gjør det populært som et arkivformat.

TLR — Twin-lens reflex

En type kamera som bruker to linser med samme brennvidde. Den ene linsen brukes til søkeren mens den andre brukes til å ta fotografiet.

TTL — Through the lens

En metode for lysmåling der intensiteten av lyset som reflekteres fra scenen, måles gjennom objektivet, i motsetning til å ha en separat lyssensor eller en ekstern lysmåler. Det er også en blitsmodus som bruker kameraets innebygde lysmåling for å bestemme optimal blitsutgang for riktig eksponering.

TV — Time value

Innstillingen på kameraer for å ta bilder i lukkerprioritetsmodus. Dette lar fotografen velge ønsket lukkerhastighet mens kameraet velger blenderåpningen som kreves for riktig eksponering.

U

USB — Universal Serial Bus

Bransjestandarden for kabler som ble lansert i 1996 og som gir kommunikasjon og strøm mellom enheter som datamaskiner og kameraer. Det finnes flere vanlige USB-tilkoblinger, inkludert USB-A, USB-B, Micro-USB, Mini-USB og USB-C.

USD — Ultrasonic Silent Drive

Tamrons navn for sin teknologi med ultrasonisk motor som vanligvis brukes i større linser. Se USM.

USM — Ultrasonic motor

En type piezoelektrisk motor som vanligvis finnes i kameraobjektiver og bruker ultrasoniske vibrasjoner for å bevege linseelementer for autofokus. Den har fordelen med å være raskere og mer stille enn andre typer motorer som brukes til fokusering. Canon var pioner for denne teknologien og tilbyr den under USM-merkelappen, men den finnes i bransjen under flere navn (f.eks. Sony SSM, Nikon SWM, Olympus SWD, Panasonic XSM, Pentax SDM, Sigma HSM og Tamron USD).

UV — Ultraviolet

Elektromagnetisk stråling med en bølgelengde mellom 10-400nm, som er kortere enn synlig lys (som er mellom 400-700nm). Disse bølgelengdene kan fanges av spesielle eller modifiserte kameraer i en nisje kjent som UV-fotografering.

V

VR — Vibration Reduction

Dette er Nikons betegnelse for teknologien som brukes til bildestabilisering i objektiver. Denne teknologien reduserer uskarphet forårsaket av kameraristing.

W

WB — White balance – Hvitbalanse på norsk

Dette refererer til justeringen av fargeintensiteter i en scene som har en fargestøp forårsaket av forskjellige lyskilder med ulike fargetemperaturer. Målet er vanligvis å oppnå naturlige/korrekte farger som gjenspeiler det det menneskelige øyet ser.

320

X

“XQD” er ikke et akronym, men en minnekortformat som er designet som en erstatning for CompactFlash-kort. Det benytter seg av PCI Express for dataoverføring og er primært rettet mot kameraer for høyoppløselig stillbilder og video. Formatet ble først presentert av SanDisk, Sony og Nikon i november 2010.

“XSM” står for “Extra Silent Motor” og er Panasonics betegnelse for sin teknologi med ultralydsmotorer i objektiver. Se USM for mer generell informasjon om ultralydsmotorer i objektiver.

Del denne artikkelen

2 Comments

 1. Geir R

  Aiii her står jo alt jo. Fantastisk.

  Reply
  • Hauen.Media

   Ja, jeg prøvde å få med de fleste :D Tusen takk.

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.