Rule of Third - Tredjedelsregelen som skaper balanse og dynamikk i bildet

Hva er ISO og hvordan fungerer det

by | Feb 15, 2022 | Fotokunnskap, Fotoveiledning, Fototeknikker for Fotografering | 0 comments

Hva er ISO hastighet? 

ISO-hastighet spiller en like viktig rolle som blenderåpning og lukkerhastighet når det gjelder eksponeringen. La oss nå lære mer om fordelene og ulempene ved å skru opp ISO-hastigheten.

I omgivelser med lite lys kan vi øke lukkerhastigheten ved å skru opp ISO-hastigheten

Illustrasjon for ISO-hastigheter

For eksempel kan du kanskje slippe unna med grunnleggende ISO-hastighet når du fotograferer lysstier og bygninger om natten. Du trenger imidlertid en høyere ISO-hastighet for å forhindre kamerarystelser når du fotograferer håndholdt om natten. Og hvis du vil fange stjerner i bildet ditt, selv om du bruker stativ, vil du absolutt trenge både lav lukkerhastighet og svært høy ISO-hastighet.

En høyere ISO-hastighet lar oss også oppnå en smalere blenderåpning uten å gå på akkord med bildets lysstyrke, så lenge vi bruker en fast lukkerhastighet (for eksempel ved å bruke lukkerprioritert AE-modus).

Så mye som jeg sier at ISO-hastighet er en så nyttig funksjon, har den også sine ulemper. Jo høyere ISO-hastighet, jo mer støy genererer den. Det generelle bildet blir kornete. Ja, det finnes kameraer med støyreduksjonsfunksjoner rundt omkring, men de fleste fotografer vil fortsatt prøve sitt beste å holde ISO-hastigheten til en innstilling som gjør nok til å forhindre uskarphet fra kamerarystelser. Vanligvis er dette så nært grunn ISO-hastigheten (laveste normal ISO-hastighet) som mulig, men kan være høyere avhengig av fotografisk hensikt og opptaksforhold.

Punkter å merke seg

  • Innenfor normal ISO-hastighet: jo lavere ISO-hastighet, desto høyere bildekvalitet.
  • Ved å øke ISO-hastigheten kan kameraet stille inn en raskere lukkerhastighet.
  • Støy oppstår ved høyere ISO-hastigheter.

For å si det enkelt er ISO-hastighet bildesensorens evne til å registrere lys, reflektert som en numerisk verdi. Det sies at eksponering lager eller ødelegger et bilde, men ISO-hastighet er også en viktig faktor for å bestemme eksponeringen.

Hvis blenderåpningen er bredden på lysstrålen som går gjennom og lukkerhastigheten er tiden det tar før lysstrålen passerer gjennom, så beskriver ISO-hastigheten bildesensorens evne til å registrere lys. Jo høyere verdi, desto mer lysfølsomt er kameraet. Selv under mørke omgivelser eller når vi tar bilder av nattlandskap, kan vi fortsatt ta gode, lyse bilder. Med andre ord, forutsatt at vi ikke trenger at bildet skal være lysere, gjør en høyere ISO-hastighet en raskere lukkerhastighet mulig. Bare ved å justere ISO-hastigheten øker vi lukkerhastigheten. Ved å gjøre det kan vi forhindre uskarphet som skyldes kamerarystelser eller uskarphet i motivet.

Kameraskjerm Canon ISO hastighet - Laget av Kenneth Hauen

På Canon 5D Mark IV er den laveste ISO hastigheten på L, altså ISO 100 32000 ( og ekspanderende til 50–102400)

Kameraskjerm Canon ISO hastighet - Laget av Kenneth Hauen

A: ISO AUTO

Når du går fra et lyst miljø til et mørkt, husk å skru opp ISO-hastigheten, ellers vil det være fare for kamerarystelser. Hvis dette er lett å glemme kan du la kameraet stå i ISO AUTO-modus. Dette er en praktisk funksjon som automatisk justerer ISO-hastigheten på kameraet slik at lukkerhastighetsinnstillingen blir rask nok til å forhindre kamerarystelser. Det kan også forhindre at kameraet bruker samme høye ISO-hastighet for å ta bilder selv etter at du har skiftet til et lyst miljø fra et mørkt.

Når du stiller inn ISO AUTO, velg [AUTO] på skjermen for innstilling. Når AUTO er valgt, vil kameraet automatisk bestemme ISO-hastigheten i henhold til scenen og bildemodusen. Dette er en veldig praktisk funksjon som hjelper til med å stabilisere bildet når det er kamerarystelser og uskrapheter på et bilde.

Stille inn øvre grense for ISO AUTO

Når du setter ISO-hastigheten til AUTO, er det også mulig å stille inn den øvre grensen for hastigheten kameraet kan bruke. Hvis den øvre grensen er satt høyere, selv om den lett kan ta bilder under mørke scener eller med mørke motiver, blir det mer støy. Sett ISO-hastigheten til noe som ikke vil påvirke bildekvaliteten for dårlig.

 

Innstilling for utvidet ISO-hastighet

På de fleste kameraer er utvidet ISO-hastighet slått av som standard. Noen kameraer lar deg angi en utvidet lavere ISO-hastighet i tillegg til en utvidet høyere ISO-hastighet.

 

Nyttig tips: Forskjellen mellom normal ISO-hastighet og utvidet ISO-hastighet

Noen kameraer skiller mellom normal ISO-hastighet og utvidet ISO-hastighet. “Normal ISO-hastighet” (også kjent som “native ISO-hastighet”) refererer til et ISO-hastighets område som kameraprodusenten har testet og mener bør gi deg optimal bildekvalitet. “Utvidet ISO-hastighet” refererer til en hastighet høyere eller lavere enn det normale ISO-hastighets området, og vil vanligvis resultere i en form for kompromiss i bildekvaliteten når du bruker den. Når du bestemmer deg for når du skal bruke hvilken, ta hensyn til formålet og motivet for fotograferingen. Hvis bildekvaliteten er viktig for situasjonen, anbefales det at du arbeider innenfor normal ISO-hastighet.

Innstillinger for støyreduksjon

Støyreduksjon eller «Nosie Reduction» reduserer effekten av støy når du tar bilder med høy ISO-hastighet eller lang eksponering. Velg riktig nivå i henhold til scenen. Personlig så bruker jeg ikke støyreduksjon fordi jeg bruker ikke ISO hastigheter over ISO 3200. Kan hende en sjelden gang når jeg tar bilder av stjerner eller nordlys iso hastigheten kommer så høyt.

Del denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.