Eksempel på blender f/2.8

Hva er kameraets blender og hvordan fungerer det

by | Mar 21, 2022 | Fotokunnskap, Fotoveiledning, Fototeknikker for Fotografering | 2 comments

Hva betyr blender og dybdeskarphet?

Det første du bør tenke på når du tar bilder med et kamera er hvilken effekt blenderåpningen kan ha på bildene dine. Hvordan vil fotografiets finish endres avhengig av at blenderåpningen blir utvidet eller innsnevret?

Kameraskjerm Canon blender hastighet - Laget av Kenneth Hauen

A: Blender (Aperture)

Blenderåpningen kontrollerer mengden lys som kommer inn i objektivet
Punkter å merke seg

  • Jo større blenderåpning (dvs. jo mindre f-tall), jo større bokeh.
  • Jo mindre blenderåpning (dvs. jo større f-tall), jo større område i fokus (dybdeskarphet).
  • Mengden lys som kommer inn Sensoren kan styres ved å utvide/innsnevre blenderåpningen.

Blenderåpningen lar oss kontrollere mengden lys som kommer inn i objektivet. Når blenderåpningen utvides, kan mer lys komme inn, og omvendt, når blenderåpningen er innsnevret, kan mindre lys komme inn i linsen. De numeriske verdiene for forskjellen i blenderåpning er kjent som f-tallet. Standard f-tall er: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8… osv. Utvidelse av blenderåpningen reduserer f-tallet, mens innsnevring av blenderåpningen øker.

Når f-tallet endres, er det ikke bare mengden lys som kommer inn i kameraet som endres, men også størrelsen på området i bildet som vises i fokus. Jo mindre f-nummer, jo mindre er bildeområdet i fokus. Omvendt, jo større f-nummer, desto større er bildeområdet i fokus. Sistnevnte resulterer i et bilde som er skarpt helt til bakgrunnen.

Ved det minste f-tallet oppnår du “maksimal blenderåpning”. Dette tillater størst mulig lysmengde, og er også når du kan oppnå den mest fremtredende (“største”) bokeh.

Blender
Eksempel på blender f/10
Eksempel på blender f/22

Over er eksempler på hvordan blender gir bokeh og uklarhet bak bildet.

Når blenderåpningen utvides, synker f-tallet. Fokusområdet i bildet reduseres, og bokeh blir mer fremtredende (eller “større”). Motsatt, når blenderåpningen er begrenset, øker f-tallet. Bildeområdet i fokus øker, og bokeh blir mindre tydelig.

Konsept 1: Dybdeskarphet

Bokeh blir også mer fremtredende jo nærmere fokusavstanden er. Fokusområdet (hvor mye av bildet som er i fokus) er kjent som “dybdeskarpheten”. Når dette området er lite, er det kjent som en “grunn dybdeskarphet”. På samme måte når rekkevidden er stor, er dette en “dyp dybdeskarphet”.

Eksempel på blender f/2.8

ISO 160 | f/2.8 | 1/25ekunder
Dette er det man kaller en «dyp dybdeskarphet»

Eksempel på blender f/22

ISO 3200 | f/22 | 1/6ekunder
Dette er det man kaller en «grut/grunn dybdeskarphet»

Eksempel på blender f/2.8 og f/22

A: Fokusposisjon
B: Bakgrunnsdybdeskarphet
C: Forgrunnsdybdeskarphet

Forholdet mellom blenderåpning og f-stopp.

Eksponeringsinnstillinger, også ofte referert til av fotografer som “f-stops”, lar deg justere mengden lys som kommer inn i kameraet. Disse innstillingene er også kjent som “EV”, eller eksponeringsverdi. Å øke blenderåpningen med 1 stopp halverer mengden lys som kommer inn i kameraet. Omvendt, ved å redusere den med 1 stopp dobles mengden lys som kommer inn i kameraet. For de fleste DSLR-kameraer kan du i tillegg til standard 1 stopp også stille inn stopp med 1/2 og 1/3 intervaller. For eksempel, hvis du setter et 1/3 stopp, deles området for et punkt mellom f/2.8 til f/4 i 3 deler, så det blir f/2.8→f/3.2→f/3.5→f/4 . Bruken av 1/3 stopp gjør det mulig å gjøre finere justeringer av mengden lys som kommer inn i kameraet.

Del denne artikkelen

2 Comments

  1. Regine

    En kort og kjapp artikkel som går rett på. Tusen takk.

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.