Kameraet ditt har forskjellige opptaksmoduser som du kan velge mellom, avhengig av dine preferanser og motivet ditt. De mest vanlige opptaksmodusene på et Canon-kamera er Auto, Program (P), Blenderprioritet (Av), Lukkerprioritet (Tv) og Manuell (M).

 • Auto: Dette er den enkleste modusen å bruke. Kameraet tar seg av alle innstillingene for deg, og alt du trenger å gjøre er å peke og skyte.
 • Program (P): Denne modusen lar deg kontrollere innstillinger som ISO, målingsmodus og hvitbalanse, mens kameraet tar seg av blenderåpningen og lukkertiden.
 • Blenderprioritet (Av): I denne modusen velger du blenderåpningen, og kameraet velger riktig lukkertid for å oppnå riktig eksponering.
 • Lukkerprioritet (Tv): I denne modusen velger du lukkertiden, og kameraet velger blenderåpningen for å oppnå riktig eksponering.
 • Manuell (M): Dette er den mest avanserte modusen, hvor du har full kontroll over alle innstillingene, inkludert blenderåpning, lukkertid, ISO og hvitbalanse.
 • Bulb-mode: Hvis du ønsker å ta ultra lange eksponeringer på mer enn 30 sekunder, må du bruke det som kalles kameraets Bulb-modus

2. Blenderåpning – Kontrollere dybdeskarpheten

Blenderåpningen påvirker dybdeskarpheten i bildene dine. En liten blenderåpning (stor f-verdi) resulterer i større dybdeskarphet, noe som betyr at både forgrunnen og bakgrunnen vil være i fokus. Dette er nyttig for landskapsfotografering, hvor du ønsker at alt i bildet skal være skarpt.

På den andre siden gir en stor blenderåpning (liten f-verdi) en liten dybdeskarphet. Dette er ideelt for portrettfotografering, hvor du ønsker at hovedmotivet skal være i fokus, mens bakgrunnen blir uskarp og gir en fin bokeh-effekt.

3. Lukkertid – Kontrollere bevegelsesuskarphet

Lukkertiden bestemmer hvor lenge kameraets lukker er åpen og hvor mye lys som når sensoren. En rask lukkertid (som 1/1000 sekund) fryser bevegelse og er ideell for å fotografere raske bevegelser som sportsbegivenheter eller fugler i flukt.

På den annen side kan en lang lukkertid (som 1 sekund eller lengre) skape bevegelsesuskarphet i bildene dine. Dette er nyttig for å skape effekter som lysstreker eller å få vann til å se mykt og silkeaktig ut.

4. Eksponeringskompensasjon

Eksponeringskompensasjon lar deg justere kameraets automatiske eksponering for å få riktig lysnivå i bildene dine. Hvis bildet ditt er for lyst eller for mørkt, kan du bruke eksponeringskompensasjon for å korrigere det. Du kan vanligvis finne eksponeringskompensasjonsinnstillingen ved å trykke på en knapp med “+/-” -symbolet på kameraet ditt.

5. ISO – Kontrollere lysfølsomheten til sensoren

ISO-innstillingen på kameraet ditt bestemmer hvor følsomt sensoren er for lys. En lav ISO-verdi (som ISO 100) gir en lav følsomhet for lys og er ideell for situasjoner med godt lys. Dette resulterer ofte i bilder med mindre støy og bedre bildekvalitet.

På den andre siden kan en høy ISO-verdi (som ISO 3200 eller høyere) være nyttig i situasjoner med lite lys, hvor du trenger å øke følsomheten til sensoren for å få et godt eksponert bilde. Men vær oppmerksom på at høy ISO kan føre til mer støy og redusert bildekvalitet.

6. JPEG og RAW – Bildeformater

Kameraet ditt kan ta bilder i to forskjellige bildeformater: JPEG og RAW. JPEG-filer er komprimerte filer som er klare til bruk rett fra kameraet. De tar opp mindre plass på minnekortet og er enklere å dele og skrive ut.

På den annen side tar RAW-filer opp mer plass på minnekortet, men de gir deg større fleksibilitet når det gjelder å redigere bildene dine. RAW-filer inneholder mer informasjon og detaljer, slik at du kan justere ting som hvitbalanse og eksponering i etterbehandling.

7. Fokusmoduser

Kameraet ditt har flere fokusmoduser som lar deg velge hvordan kameraet skal fokusere på motivet ditt. De vanligste fokusmodusene er:

 • Enkeltbilde AF: Dette er den vanligste fokusmodusen, hvor kameraet fokuserer på motivet når du trykker på utløserknappen halvveis ned. Dette er ideelt for statiske motiver som portretter eller landskap.
 • AI Servo AF: Denne modusen er designet for å spore bevegelige motiver. Kameraet vil kontinuerlig justere fokus etter hvert som motivet beveger seg, så lenge du holder utløserknappen halvveis nede.
 • AI Focus AF: Denne modusen kombinerer funksjonaliteten til Enkeltbilde AF og AI Servo AF. Kameraet vil først fokusere på motivet, men hvis motivet begynner å bevege seg, vil kameraet automatisk bytte til AI Servo AF for å fortsette å spore motivet.

8. Målingsmoduser

Målingsmodusen på kameraet ditt bestemmer hvordan kameraet beregner eksponeringen basert på lysmålingen. De vanligste målingsmodusene er:

 • Evaluativ måling: Dette er standardmålingsmodusen, hvor kameraet analyserer hele scenen for å beregne eksponeringen. Dette er en allsidig modus som fungerer bra i de fleste situasjoner.
 • Delvis måling: I denne modusen vurderer kameraet bare eksponeringen i en liten del av bildet, vanligvis i sentrum. Dette er nyttig når du har et motiv som er betydelig lysere eller mørkere enn bakgrunnen.
 • Spotmåling: Spotmåling fokuserer bare på en liten spot i sentrum av bildet for å beregne eksponeringen. Dette er nyttig når du har et motiv som er mye lysere eller mørkere enn resten av bildet.

9. Innebygd blits

De fleste Canon-kameraer har en innebygd blits som kan brukes til å legge til ekstra lys i situasjoner med dårlig belysning. Innebygd blits kan være nyttig når du tar bilder innendørs eller i skyggefulle områder, men vær oppmerksom på at det kan gi harde skygger og unaturlig belysning. I stedet kan du vurdere å bruke en ekstern blits for mer kontroll over lyskilden.

10. Komposisjon

Komposisjon handler om hvordan du plasserer motivet ditt i bildet for å skape en visuell balanse og interesse. Det er mange regler og retningslinjer for komposisjon, som regelen om tredjedeler, ledende linjer og symmetri.

En vanlig teknikk er regelen om tredjedeler, hvor du deler bildet ditt i ni like deler ved hjelp av to horisontale og to vertikale hjelpelinjer. Deretter plasserer du motivet ditt langs disse linjene eller i krysningspunktene for å skape en mer balansert og interessant komposisjon.

11. Brennvidde

Brennvidden på objektivet ditt påvirker perspektivet og forstørrelsen av motivet ditt. Kortere brennvidder (vidvinkelobjektiver) gir en bredere synsvinkel og er ideelle for landskapsfotografering eller situasjoner der du ønsker å inkludere mer av omgivelsene dine.

På den annen side gir lengre brennvidder (teleobjektiver) en smalere synsvinkel og forstørrer motivet ditt. Dette er nyttig for sports- eller dyrelivsfotografering, hvor du ønsker å komme nærmere motivet uten å være fysisk nær det.

Del denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.