Nasjonalpark: Nasjonalparkene på Svalbard

Nasjonalparkene på Svalbard

7 nasjonalparker | 37 193 km2 | Unik arktis natur | Særegen flora og fauna

 

I 1973 ble over halvparten av Svalbard vernet som nasjonalpark, natur- eller fuglereservat. Senere har disse blitt utvidet og i dag har vi syv nasjonalparker og ytterligere 22 verneområder på Svalbard. Totalt dekker disse ca 65% av øygruppas landareal. Alle nasjonalparkene på Svalbard ligger på den største øya, Spitsbergen. Nasjonalparkene representerer den unike naturen på Svalbard, og her finner vi store, sammenhengende og urørte områder på land og i sjø. I denne arktiske naturen finner du store isbreer, høye fjell, flotte fjorder og månelignende landskap.

Svalbard kan besøkes både sommer og vinter, og det byr på svært ulike opplevelser. Om sommeren er det lyst hele døgnet og du kan se det karrige landskapet som nesten gir deg følelsen av å være på månen. Om vinteren er det mørkt hele døgnet og du kan se nordlyset danse over Longyearbyen.

Øygruppas landskap, biologi og kulturminner er helt vesentlige deler av opplevelsen av Svalbard.

Dette er nasjonalparkene på Svalbard:

  • Sør-Spitsbergen nasjonalpark
  • Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
  • Forlandet nasjonalpark
  • Van Mijenfjorden nasjonalpark
  • Nordre Isfjorden nasjonalpark
  • Sassen-Bünsow land nasjonalpark
  • Indre Wijdefjorden nasjonalpark

 

Opplevelser

På Svalbard kan du oppleve midnattssol, nordlys, isbreer, unik arktisk natur og mange dyrearter som du nesten bare møter her. De fleste av nasjonalparkene på Svalbard er vanskelige å komme seg til og kan være farlige å besøke på egenhånd. Hvis du ønsker å besøke nasjonalparkene anbefaler vi derfor at du gjør det med cruisebåt eller gjennom organiserte arrangører som tilbyr fot- og padleturer.

 

Plante- og dyreliv

Det kalde klimaet på Svalbard gir dårlige vekstforhold for planter, og det er derfor begrenset med arter. Det mest eksotiske vegetasjonen finner vi i Indre Wijdefjorden nasjonalpark. Dyrelivet på Svalbard er helt unikt og her kan du treffe på mange arktiske arter du finner få andre steder i verden. Svalbard er et eldorado for sjøfugler og havet finner du også over 15 ulike sel- og hvalarter. Isbjørnen for mange selve symbolet på Svalbard og om du er heldig får du sett kongen av Arktis!

 

Ferdsel og sikkerhet

For alle turer i nasjonalparkene på Svalbard er det melde- og forsikringsplikt. Møte med isbjørn er en reell trussel når man ferdes på Svalbard og sikring mot isbjørn er lovfestet i Svalbardmiljøloven. Alle som ferdes utenfor bosettingene plikter å ha kunnskap om sikring mot isbjørnangrep og man er forpliktet til å ha egnede midler for skremming og jaging av isbjørn. Dersom man reiser med organiserte turopplegg er dette ivaretatt av arrangøren. For din egen sikkerhet anbefaler vi derfor at du besøker nasjonalparkene gjennom organiserte turopplegg som f.eks. cruisebåt eller arrangører som tilbyr fot- og padleturer.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold