Status side

Under kan du se status for Hauen.media

  • NAlle systemene er oppe å går

    Det vil si at det ikke er noen problemer med våre systemer, server eller andre smånips. Alt kjører som normalt. 

  • NServer

    Server er 100% oppe

  • NPoster, sider o.l

    Alle sidene, poster o.l fungerer som normalt.