Hva betyr primærfaktor?

Det er den minste høydeforskjellen man må bevege seg ned fra før man kan bestige en høyere topp. I illusstrajsonen under kan man se at veien til A-toppen er lenger ned enn det å bestige C-toppen.

Illustrasjon av Primærfaktoren og Sekundærfaktoren - Laget av Kenneth Hauen

Pimærfaktor er også kalt skardybde

Primærfaktor brukes i forbindelse med definisjonen av fjelltopper, og angir hvor mye en forhøyning i terrenget må rage opp over omkringliggende terreng for å bli regnet som en selvstendig topp – jo mindre primærfaktor, jo flere topper.

En topp kan defineres som et punkt som er slik at terrenget – i alle retninger fra toppen går enten bortover eller nedover, og en fjelltopps primærfaktor er den minste avstanden (høydeforskjellen) en først må gå ned for å kunne gå opp til et høyere punkt enn den fjelltoppen man startet fra.

Hvis man legger til grunn en primærfaktor på 50 meter, har Norge oppunder 190 topper på 2000 moh. eller høyere. Med primærfaktor på 30 meter skal Norge ha 231 topper på 2000 moh. eller høyere. (-snl)

Eksempel på pimærfaktor

Galdhøpiggen (2469 moh.) er Skandinavias høyeste fjell. Referansesadelen bestemmes ved å følge vannskillet mot høyereliggende fjell på det eurasiske kontinent, se kartet. Langs vannskillet mot de høyereliggende fjellene i Karpatene (f.eks. Gerlachovský štít (2655 moh.) i Høye Tatra) ligger minimumspunktet på vannskillet mellom Østersjøen og Kvitsjøen, nærmere bestemt ved Kenskijslepen øst for innsjøen Onega.

Ifølge topografisk kartverk ligger minimumspunktet mellom elvene Tsjerevskij i vest og Vinela i øst, og høyden ligger mellom 92 og 100 moh. Det finnes ingen høyere minimumspunkter på vannskiller som forbinder Galdhøpiggen med høyereliggende topper ettersom vannskillet mellom Østersjøen og Kvitsjøen er en del av enhver slik forbindelse. Referansesadel for Galdhøpiggen ligger således i det flate og myrlendte terrenget ved Kenskijslepen, og høyden anslås til 97 moh. Galdhøpiggens primærfaktor blir dermed 2372 m. (-wikipedia)