Enerett – Kreditering og Opphavsrett for Hauen.Media

Oppklaring om hvem som eier alle bildene på Hauen.Media og underdomener:

Selger/Eier er Kenneth Hauen – Hauen.Media(+ underdomener), kjøper er den som kjøper bildet, Kjøper av bildet kjøper ikke rettighetene til bildet hvis ikke annet er avtalt. Hauen.Media(+ underdomener) er eiere og er skapere av fotografiene.

Krav om kreditering

Opphavsretten tilhører selger; Kenneth Hauen | Kim Hauen – (‘Hauen.Media’) og ingen andre enn selger, før eller etter kjøp. Du kan ikke videre selge et fotografi som tilhører Kenneth Hauen eller Kim Hauen Hauen.Media(+ underdomener)

Når du publiserer bilde(r), logoer og annet fra Hauen.Media skal det være én av de følgende som kreditering; Hvis det er Fotografi fra bakkenivå er det Kenneth Hauen bak, er det Dronebilder er det Kim Hauen bak.

For Kenneth Hauen – Bilder fra bakkenivå

Foto av © Kenneth Hauen (Hauen.Media)
© Kenneth Hauen (Hauen.Media)

For Kim Hauen – Drone bilder

Foto av © Kim Hauen (Hauen.Media)
© Kim Hauen (Hauen.Media)

Alle som har mulighet skal ha inkl. URL/LINK til Hauen.Media.

Bildekrediteringen skal minimum ha skriftstørrelse på: 13 punkter eller høyere på nettside
Bildekrediteringen skal minimum ha skriftstørrelse på: 12-13 punkter eller høyere på bilde/annonse
Bildekrediteringen skal være godt synlig for publikum til å lese og være i umiddelbar nærheten av bildet.
Bilder som legges ut av oss har alltid ha en liten logo i bunn.

Våre bilder har begrenset gjenbruk; Ved deling er det et Krav om Kreditering og en Tillatelse. Dette betyr at du må kontakte opphavspersonen eller Hauen.Media direkte for tillatelse ved deling eller bruk av bildet/bilder.

Alle som kjøper/besøker nettsiden våres og ser på bildene godtar vilkårene til Hauen.Media(+ underdomener), i tillegg til loven om opphavsrett: https://lovdata.no/

Ønsker du å bruke fotografier eller innhold fra Hauen.Media? Ta kontakt med oss først!

 • Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a
  og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning á kr. 5.000,-.
 • Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %.
 • Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen

 

Lisens for bilde-fil til privat bruk for privatpersoner.

Lisenstaker(kjøper av bildefil) kan ikke videreselge, skrive ut, printe ut, bestille som et veggbilde av noen form, lisensiere, låne ut osv til deg selv eller til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra oss i Hauen.Media. Bilde-filer er solgt per bildefil. (Les mer om angrerett ved nedlastning av bildefil)

Pris på bilde-fil for privat bruk(i ditt hjem):

 • 2.500,- per fil. Logo blir satt i bunn av bildet med en transparent prosent på 30 eller slik at den ikke blir forstyrrende.
 • 4.500,- per fil. Logo blir ikke lagt på bilde

 

Pris på per bilde-fil for offentlig bruk(sosiale media, nettside, kommersiell eller markedsføring)(365 dager):

 • 4.500,- per bilde-fil. Logo blir satt i bunn av bildet med en transparent prosent på 30 eller slik at den ikke blir forstyrrende.
 • 9.000,- per bilde-fil. Logo blir ikke lagt på bilde.
 • Lisens for logo-fil til bruk på nettsider og sosiale medier
 • Lisenstaker(kjøper av logo) kan ikke videreselge, skrive ut, printe ut, lisensiere, låne ut osv til deg selv eller til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra oss i Hauen.Media. Det finnes ingen angrerett ved kjøp av logo(eller ved kjøp av design av logo)

 

Logoer: 

Logoer skal være enkle, lett å huske, lett å forstå og være rettet mot det bedriften eller organisasjonen holder på med. Dette gjør det lettere for alle å forstå hva bedriften gjør.

Pris på én logo – Enkel Flat design logo:

10.600,-
Ved et kjøp av logo vil du måtte komme med all informasjon som er relevant slik at vi kan lage logoen din som du ønsker.
Vi vil også komme med innspill slik at du får det du ønsker deg.

Pris på én logo – Litt mer avansert logo:

17.600,-
Alle logoer blir sendt i en mappe:

Dinlogo.zip
Logo Variasjoner: Vertikal, Horisontal, Ikon, Ord
Farge variasjoner: Digital & Print
Filformater:
Ai, PDF, ESP, SVG
Alle Fargene, Svart, Hvit.JPEG & PNG+ En guide slik at du vet hva alle disse ordene betyr.
Logoer som er kjøpt er uten enerett. Kjøper har ikke opphavsrett eller enerett på logoen.
Eneretten for logo kan IKKE kjøpes.

Hvem eier bildet?

Kenneth Hauen har salgsrettigheter til alle bildene og videoer.
Kenneth Hauen kan leie ut bilder i en tidsperiode
Åndsverkloven § 1: «Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.»

Opphavsrett er den tidsbegrensede eneretten som opphavsmenn har til å bestemme over utnyttelsen av det han eller hun har skapt. Opphavsretten er en belønning for innsatsen og ressursene som ligger bak frembringelsen av et verk. Opphavsretten er med på å stimulere til økt produksjon av kunst og andre åndsverk. Opphavsmannen har derfor enerett til å bestemme om, når og hvordan hans verk blir utnyttet, og rett til å bli navngitt/kreditert. Retten til navngivelse/kreditering er regulert slik i § 25 i åndsverkloven: «Kilden skal alltid angis slik som god skikk tilsier.»

Kan jeg bruke et bilde som er på et sosialt media, eller som har gått viralt?
Opphavsretten gjelder uavhengig av hvor mange andre som har delt bildet. Hovedreglene for bruk av bilder er:

Kjøp retten til å bruke bildet. Ta kontakt med oss først.
Få tillatelse av den som er avbildet til å bruke bildet.
Krav om kreditering! Se «krav om kreditering»
Det er ikke tillatt å bearbeide/manipulere Materialet uten etter tillatelse fra nordfoto.no. Dette omfatter også beskjæring, rotering eller fotomontasjer. Sedvanlig redigering, mindre formatendringer og/eller retusjering skal ikke skje på en måte som ikke endrer fotografiets innhold eller karakter.

Ved tvil om det som står over så ta kontakt med oss!

Brudd på avtale, lisens eller andre avtaler med Hauen.Media, plikter du å;
Lisenstakeren skal ved bruk av bilder sørge for kildeangivelse som er angitt på Hauen.Media.

Brudd på dette punktet kan medføre et gebyr tilsvarende 100 % av kjøpesummen.

 • Kjøpesummen per bilde mottatt kan du finne under «Lisens for bilde-fil»

Brudd på generelle avtaler inngått med Hauen.Media medfører et gebyr på 100% av kjøpesummen av gjellende avtale som er inngått, det vil si:

 • Kjøper, lisenstaker plikter å betale for fotografering/mottakelse av bildene som er mottatt der det er angitt at det ikke skal betales.

Du plikter rett å slett å betale for alle bildene du har brukt hvis avtalen går ut på at bildene betales for i en annen form. Har du betalt for bildene så må du betale en gang til, sånn er det å bryte en avtale eller bildekreditering.