Bestemmelsene for sekundærfaktoren

For toppunkter med små sekundærfaktorer bestemmes sekundærfaktoren enklest ved å måle avstanden til nærmeste høyereliggende punkt på et kart. For større avstander må avstanden bestemmes langs storsirkelen mellom punktene i henhold til WGS 84. For punkter i slakt terreng kan det være vanskelig å bestemme beliggenheten til toppunkt og høyereliggene punkt nøyaktig. Sekundærfaktoren har derfor gjerne en usikkerhet på rundt 0,1 km. I Skandinavia med Åland finnes det ti toppunkter med sekundærfaktor større enn 100 km.

Illustrasjon av Primærfaktoren og Sekundærfaktoren - Laget av Kenneth Hauen