Nasjonalpark: Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark

1.447 km2 | Vernet i 1963 | Høyfjell | Villmark | Lite tilrettelagt

Børgefjell er storslagent. Hit kommer du for de spesielle naturopplevelsene og nærkontakt med det opprinnelige uten å bli forstyrret av andre. Her er det få hytter og ingen merka stier, Børgefjell er ikke noe utpreget turistområde. Men elsker du å oppsøke spennende områder med telt og fiskestang er Børgefjell det rette valget for deg. Nasjonalparken er nærmest uten tekniske inngrep, og du må belage deg på å finne veien og sted for natterasten selv.

Parken har høye tinder, dype daler, vidder, brusende vassdrag og stille fjellvann. Området representerer noe av det beste vi har av natur i Norge. Landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk tamreindrift hvor det fortsatt drives aktiv reindrift, området er også et levende kulturlandskap.

Opplevelser

Juli og august er den fineste tiden for vandring. Dagsturer er mulig, men vi anbefaler å sette av noen dager for å utforske området. Et fint alternativ for dagsturer er Simskardrunden eller en av de andre innfallsportene. Er du på flerdagerstur kan du fiske fjellørret av ypperste kvalitet, slukke tørsten i naturens «drikkestasjoner» og oppleve karrig høyfjellsnatur med sjeldne dyrearter.

Plante- og dyreliv

Børgefjell er fjellrevens fristed hvor den klarer seg uten støttetiltak. Fugl knyttet til våtmark trives spesielt godt i Børgefjell. Den vanligste rovfuglen er fjellvåk, men også snøugle, den mektige kongeørna og andre rovfugler hekker her. Et karrig jordsmonn til tross, det er registrert om lag 300 plantearter. Skoggrensa går 500–600 meter over havet og består for det meste av bjørk.

Reindrift

Børgefjell er et viktig vår-sommer- og høstbeiteområde for tamrein. På våren flyttes reinflokkene hit for å kalve og spise gress og urter gjennom sommeren. I mai og juni fødes kalvene som lever sitt første halvår her før de flyttes til vinterbeite. I nordre del er det helårsdrift, noe som betyr at rein kan oppholde seg i området hele året.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold