Nasjonalpark: Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark

340 km2 | Vernet i 2013 | Vakker skjærgård | 96 % sjø | Perfekt for padling

Færder nasjonalpark er et vakkert skjærgårdsområde med små og store øyer. De særpregende, glattskurte svabergene, kalt «hvalskrotter» på grunn av sin karakteristiske form etter istiden, finnes få andre steder. Færder nasjonalpark har mesteparten av arealet under vann. Hovedinnfallsportene Tønsberg Havn, Østre Bolæren og Verdens ende har omfattende tilrettelegging, mens flere av de andre øyene har enkel tilrettelegging for småbåtbruk.

Mange av øyene har tufter etter bosetting og de tidligste spor etter mennesker er 2-3 000 år gamle bronsealderrøyser. Området er rikt på kulturminner, og landskapet er tydelig påvirket av menneskers bruk og ressursutnytting med kulturbetingede naturtyper. Flere slåtteenger holdes i hevd ved gamle teknikker. Bolærneøyene har i tillegg en dyster krigshistorie som likevel er verd å få med seg.

Opplevelser

I sommermånedene er det yrende båtliv, padling, soling og bading. Færder nasjonalpark innbyr til padling hele året med utallige fine og lune bukter og smale passasjer. Flere flotte gapahuker innbyr til overnatting. Til Bolærneøyene går det rutebåt om sommeren, her kan du gå på kyststiene, oppleve fugle- og plantelivet og nyte utsikten. Her er også mange muligheter for kulturopplevelser, forsvarsmuseum og kafe. Verdens Ende og Moutmarka er landfast og tilgjengelig turområde hele året.

Plante- og dyreliv

Skjærgården i Færder nasjonalpark er et særegent kystlandskap med stor naturrikdom og lite berørte naturområder. Det er registrert en lang rekke sjeldne og truede arter i nasjonalparken, blant annet kammarimjelle, jordbærkløver og flere insektarter. På øya Østre Bolæren alene er det registrert hele 907 ulike sommerfuglarter, og siden 2016 har havørna hekket i området.

Besøkssenter Færder nasjonalpark

På Verdens ende ligger Besøkssenter Færder nasjonalpark med spennende utstillinger, mye informasjon og fantastisk utsikt, og like utenfor døra er turområdet Moutmarka. Besøkssenteret har naturveiledning for skoler og barnehager, og tilbyr guidede turer.

Kilde: norgesnasjonalparke

Innhold