Nasjonalpark: Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark[

573 km² | Vernet i 1971 | Villmarkspreget område med sjøer og vassdrag | Eldorado for fiske | Merkede DNT-stier og -hytter

Femundsmarka forbindes med villmarksopplevelser og har utallige vann og vassdrag. Det finnes mange muligheter til å slå leir, og det er mulig å få nærkontakt med naturen og de skiftende stemningene uten å bli forstyrret av andre. Det gjør Femundsmarka til et ettertraktet sted for kanopadlere og sportsfiskere, og her er det et stort mangfold av ferskvannsfisk. Her finner du gammel kraggfuruskog og karrig blokkmark, men også frodigere områder innimellom.

Området har merkede stier og DNT-hytter. Det finnes også mange åpne buer som vitner om tidligere tiders tømmerdrift og fløting i området. De har enkel standard og kan benyttes av besøkende.

Landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk tamreindrift og det drives fortsatt aktiv reindrift. Du finner også den sørligste samiske bosettingen i Norge i nasjonalparken.

Opplevelser

Femundsmarka kan oppleves hele året, men juli og august er de mest populære månedene. Mange starter reisen med den tradisjonsrike båten MS Fæmund II som frakter folk og utstyr mellom Synnervika i nord og Elgå i sør. Båten har flere stopp underveis der passasjerer enkelt kommer inn i ulike deler av nasjonalparken. Her er det muligheter for kortere turer, men mange velger å oppholde seg lenge i området for å la stemningen i naturen få sette sine egne spor.

Plante- og dyreliv

Femundsmarka har en karakteristisk åpen og karrig vegetasjon, som preges av gamle furukragger og lavmark. Her er det mange arter som ikke finnes i den vanlige tømmerskogen, arter som er avhengige av svært gamle eller ulike stadier av døde trær. Reinsdyr er et vanlig syn. Dette er tamrein, men de lever fritt og må finne sin egen mat året rundt. Alle de fire store rovdyrene er innom området. Langs vassdragene finner vi høyfjellsender, samt storlom, smålom og fiskeørn – som er en karakterart i området. Mange av disse artene er sårbare for forstyrrelser i hekketida.

Besøkssenter Femundsmarka nasjonalpark

Båten Fæmund II har sitt sørligste stoppested i Elgå. Her finner du besøkssenter for Femundsmarka nasjonalpark, med en bygning som er inspirert av samisk byggeskikk. Her kan du få vite mer om hva som venter deg i Femundsmarka, lære om spennende natur og kultur i området, og om den sørsamiske bosettingen. Du kan også få tips om fine ruter og om hvor storfisken biter. Besøkssenteret er åpent gjennom hele sommeren og har begrensede åpningstider resten av året.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold