Nasjonalpark: Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark

82,5 km² | Vernet i 2012 | To nasjonalparker på ett fjell | Platåfjell og gammel barskog | Lite tilrettelagt

Ett fjell, to nasjonalparker, i to land – velkommen til grenseløse opplevelser i et område med store kontraster. Der andre fjellområder har mektige topper ligger Fulufjellet og ruver med sitt platå av sandstein – flatt på toppen, men med bratte lisider med verdifull gammelskog. Fjellet ligger på grensen mellom Norge og Sverige med nasjonalparker på begge siden av riksgrensen. Fulufjellet er lett tilgjengelig, både når det gjelder å komme dit og for vandring innenfor nasjonalparkene. Sentralt beliggende mellom store turistdestinasjoner kan du likevel oppleve villmark og stillhet. Gammelskog, vannfall, storslått platåfjell og bjørneland bidrar sterkt til dette. Her kan du vandre en hel dag uten å treffe et menneske.

Størstedelen av nasjonalparkene er snaufjell der blokkmark dominerer. I lisidene er det mye ur og rasmark. Den gulgrønne kartlaven danner vakre mønstre på steinene. Berggrunnen er ensartet med prekambrisk sandstein, såkalt trysilsandstein, men landskapet er variert. Noen steder er det erosjonsformer som brede gjel og nedskjæringer. Det høyeste punktet i nasjonalparkene er Slottet på norsk side med sine 1047 moh.

Opplevelser

Fulufjellet er lett tilgjengelig til alle årstider. Her finnes det et nettverk av merkede sommerstier og skiløyper. Flere av disse går over til Sverige og binder sammen fjellområdet uten å hindres av riksgrensa. Fra Storbekkåsen går det en godt merket sti opp til riksgrensa på Brynflået. Den bratteste delen av denne stien er steinsatt. Ved Bråtafallet i Bergådalen finner du en tilrettelagt rasteplass og oppleve flotte fossefall. På svensk side finner du Naturum Fulufjället, der du kan lære mer om livet i nasjonalparkene og som også er et fint utgangspunkt for turer.

Plante- og dyreliv

Fravær av reinbeite i Fulufjellet gir store områder med intakte lavmatter og gjør floraen her unik. Nede i lisidene har imidlertid gammelskogen stedvis urskogpreg med et rikt artsmangfold med mange sjeldne lav- og sopparter. Faktisk finner vi verdens eldste tre, 9 550 år gammelt, i den svenske nasjonalparken. Fulufjellområdet er bjørneland. Har du flaks får du se bjørn, men de liker seg best langt inne i skogen og vil helst ikke treffe deg. Lavskrika hilser deg velkommen i skogen rundt fjellplatået. Dette vakre sjarmtrollet kan komme svært nær og vil gjerne ha en bit av matpakka di.

Samarbeid på tvers av riksgrensa

Med to nasjonalparker på samme fjell har norske og svenske myndigheter jobbet frem en felles strategi for å ta vare på dette villmarkspregede området. Strategien ønsker deg velkommen til å oppleve og lære mer om Fulufjellets nasjonalparker. Her kan du oppleve områdets store kontraster, stillhet, riksgrense, villmarkspreg, gammelskog, bjørneland og ett fjell-to nasjonalparker med felles kulturhistorie.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold