Nasjonalpark: Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent halve viddeplatået er vernet som nasjonalpark. I tillegg er 551 km2 med Hardangerjøkulen i nord og et område på 299 km2 øst for Møsvatn i sør vernet som landskapsvernområde.

Over halve nasjonalparken er privat grunn som har vært høstet ved jakt, fiske, setring og beite for sauer i uminnelige tider. Her finnes det flere tusen år gamle minner om villreinjakt. Mange gårdsbruk, spesielt i Hardanger, hadde seter opptil flere dagsmarsjer innover vidda. Gamle støler og steinbuer smykker landskapet og har stor kulturhistorisk verdi.

Haukelifjellet - Hardangervidda

Haukelifjellet – Hardangervidda

Opplevelser

Et stort nett av stier og skiløyper gjør Hardangervidda tilgjengelig for turglade. Sti- og løypenettet går mellom en rekke betjente og ubetjente turisthytter. Juli-august er den beste tida for fotturer på Hardangervidda mens ettervinteren er finest for lange skiturer. Vestvidda byr på spektakulære natur med høye fjell, dype daler og flotte fossefall. Østvidda innbyr til vandring i åpent og slakere landskap. Mange vann og elver gjør området til et eldorado for sportsfiske.

Planter- og Dyr

Hardangervidda har plante- og dyreliv knyttet til høyfjellet. Her lever Europas største villreinstamme som vandrer fritt over viddene. Villreinen skyr mennesker, så hold avstand. Fjellrev er satt ut igjen de senere år og ser ut til å klare seg bra. Vidda har mye grunne vann og myrer med store mengder våtmarksfugl. Rovfugl som jaktfalk, dvergfalk og fjellvåk svinger i takt med bestandene av byttedyr.

Besøkssenter Hardangervidda nasjonalpark – Skinnarbu

På Skinnarbu, sør for Hardangervidda, finner du besøkssenter Hardangervidda nasjonalpark. Senteret kan by på en prisbelønnet interaktiv villreinutstilling og en kafé med en av Norges beste panoramautsikter. Her kan du også oppleve natursti, film om nasjonalparken, bibliotek og en ny sommerutstilling hvert år.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold