Nasjonalpark: Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark

117 km2 | Vernet i 2016 | “Blå regnskog” under vann | Vakkert kulturlandskap | Godt tilrettelagt

Jomfruland nasjonalpark er perlen på Telemarkskysten! Her kan du oppleve vakre landskap, rikt fugle- og planteliv og lære om naturhistorien, kystøkosystemet og kystkulturen. Titusenvis av mennesker besøker Jomfruland hvert år. På fine sommerdager nytes sola på holmene. Til andre årstider kan du være så godt som alene.

Jomfruland er en marin nasjonalpark og hele 98 prosent av nasjonalparken er sjø og sjøbunn. Under havoverflaten kan du oppdage fisk, krabber og tareskoger. Der havet møter land på innsiden av Jomfruland kan du finne flotte sandstrender. På yttersiden av øya har påvirkning fra bølger og vind i tusenvis av år gjort at det kun ligger igjen store rullesteiner. Rullesteinstranden på yttersiden av Jomfruland er nesten syv km lang og er den lengste åpne rullesteinstranden ved Skagerak.

Opplevelser

Med så mye vann er Jomfruland nasjonalpark perfekt til båttur, kajakkpadling og fisking. I sjøen er det tillatt å fiske hele året. Om sommeren er det et yrende båtliv i nasjonalparken, både på øyene Jomfruland og Stråholmen, men også på de mange holmene. Fra fyrtårnet midt på Jomfruland får du god utsikt over hele nasjonalparken, og like ved finner du Tårntjernet, som du kanskje kjenner igjen fra Theodor Kittelsens malerier?

Plante- og dyreliv

Om våren kommer mange til Jomfruland for å oppleve den vakre hvitveisblomstringen. Du kan også finne sjeldne planter på strendene, som strandtorn og gul hornvalmue. Hele nasjonalparken er viktige rasteområder for fugler under trekket. Jomfruland er faktisk et av de stendene i Norge der det er observert flest ulike fuglearter, og mer enn 300 arter er registrert her. I tillegg hekker sjeldne fugler som rosenfink, nattergal og tornskate her om sommeren.

En blå regnskog

I nasjonalparken kan du oppleve en “blå regnskog” under havoverflaten. Dette er svært produktive områder og i tareskogene i Jomfruland nasjonalpark produseres det årlig 60 000 tonn tang og tare. Dette er viktige oppvekstområder for fisk og skalldyr. På grunnere områder kan du finne ålegrasenger, som er spesielt viktige for småtorsk. På én kvadratmeter her kan du finne titusenvis av snegler, muslinger og krepsdyr.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold