Nasjonalpark: Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal nasjonalpark

682 km | Vernet i 2004 | Rik fjellflora

Spennende kulturhistorie | Tamreindrift i hele nasjonalparken

Junkerdal nasjonalpark dekker et stort uberørt fjellområde som likevel bærer preg av stor menneskelig aktivitet. I Sulitjelma var det gruvedrift mellom 1891 og 1991, og de rene fjellområdene var viktige utfartsområder for slitne gruvearbeidere. Det var ingen tilfeldighet at det var så stor gruveindusti i “Sulis”, fjellene var rike på mineraler som kobberkis og svovelkis. De er også svært kalkrike og i Junkerdal nasjonalpark finner du en særlig artsrik fjellflora. Ved siden av nasjonalparken ligger Junkerdalsura naturreservat, et navn som klinger godt i enhver botanikers ører. De kalkrike fjellene gir ikke bare opphav til sjeldne fjellplanter men også et rikt dyreliv. Vatnene i nasjonalparken har fisk av meget god kvalitet. Fjellene har alltid vært viktig for samisk reindrift og både norske og svenske samebyer har rein som beiter i nasjonalparken.

Jakobsbakken

Jakobsbakken var et lite gruvesamfunn knyttet til gruvene i Sulitjelma. På det meste var det opp mot 400 fastboende i denne lille grenda. I landskapet finnes det spor fra denne tida. Det industrielle gruvesamfunnet står i skarp kontrast til de store fjellområdene i nasjonalparken noen hundretalls meter unna. Området er en viktig innfallsport til Junkerdal nasjonalpark og det satses nå på turisme og overnatting på Jakobsbakken.

Rikt planteliv

Junkerdal nasjonalpark er for de fleste kjent for sitt rike planteliv. Fjellene som i dag utgjør nasjonalparken og Junkerdalsura naturreservat har siden 1800-tallet vært godt kjent av botanikere. Området blir av mange regnet som en av Norges rikeste plantelokaliteter. Allerede så tidlig som i 1928 ble disse fjellene fredet som Junkerdalen – Balvatn plantefredningsområde. Rikdommen skyldes ikke bare de kalkrike fjellene, men også at mange arter har sin nordlige eller sørlige utbredelsesgrense i disse områdene.

Beøkssenter

Besøkssenter nasjonalpark Nordland gir deg en smakebit av nordnorsk natur og kultur gjennom sine utstillinger om geologi, dyreliv, friluftsliv, samisk og annen tradisjonell bruk. Sammen med Adde Zetterquist kunstgalleri er Besøkssenter nasjonalpark Nordland en del av Nordland nasjonalparksenter. Adde Zetterquist kunstgalleri har faste kunstutstillinger av Per Adde og Kajsa Zetterquist, to kunstnere med mangeårig engasjement for natur- og miljøvern.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold