Nasjonalpark: Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark

333 km² | Vernet i 2004 | Fjell og istidslandskap | Få stier og ingen annen tilrettelegging

Lierne nasjonalpark er en nasjonalpark med et unikt landskap. Det spesielle istidslandskapet med rogenmorener, finnes i Norge bare i Lierne nasjonalpark samt øst for Femundsmarka og ved Elgsjøen i Oppdal. Nasjonalparken er stort sett preget av lave fjellområder, med unntak av Hestkjølen som er et fjellparti med høyeste topp på 1390 moh. Ettersom dette er et urørt villmarksområde, finner du også arter som jerv, gaupe, fjellrev og bjørn her. På den svenske siden av parken ligger Hotagen naturreservat, noe som gjør at dette området er et av de største sammenhengende verneområder i Norden.

Opplevelser

Lierne nasjonalpark er et villmarksområde med lite eller ingen tilrettelegging. Tar du turen fra hovedinnfallsporten på Muru, kan du gå inn til grensen av parken på klopplagte stier, men etter dette vil du kun finne stier til enkelte fiskevann. Kommer du til parken på sensommeren, finnes det mye bær å plukke og en del bedre fiskevann. En rundtur opp Lutterdalen og ned Fiskløysdalen på sommeren kan anbefales for fjellvante folk.

Plante- og dyreliv

Siden Lierne ligger øst for «kjølen», finnes det både planter og fugler som vanligvis er østlige arter, men som møter vestlige arter her. Her finner du derfor en sammensetning av arter som du ikke finner mange andre steder. Er du heldig kan du observere både steinskvett, svømmesnipe, gulerle og både lirype og fjellrype som er karakteristiske arter for området. Fjellreven har re-etablert seg i området og er du heldig så kan en se snøugle på streif her i lemenår. Ved rogenmorenene og langs spylerenner og israndsavsetninger helt øst i parken, finnes det også en rekke spennende plantearter.

Besøkssenter Lierne nasjonalpark

Besøkssenter Lierne nasjonalpark ligger i Lierne nasjonalparkkommune og har utsikt mot både Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Inne på senteret finner du utstillingen «Å leve av naturen, å leve med rovdyr», som gir deg et innblikk i hvordan mennesker har levd i disse områdene i århundrer. Utenfor senteret ligger også Lierne geologipark som viser deg hvordan områdene har blitt formet. Her kan du også få hjelp til å planlegge turen din i nasjonalparkene.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold