Nasjonalpark: Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark

99 km2 | Vernet i 2018 | Kystalpint landskap | Middels god tilrettelegging | God dekning med buss og ferge

Lofotodden nasjonalpark kjennetegnes av et unikt landskap med høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder, et sjeldent naturfenomen i global sammenheng.

På Moskenes- og Flakstadøya står fjellene rett i havet og danner den mektigste biten av Lofotveggen med ekstrem topografi og så kraftig gjennomskåret av fjorder og sund, at landflikene bare så vidt henger sammen. Under siste istid var innlandsisen bare i kortere perioder mektig nok til å bevege seg over Lofotfjellene. På grunn av dette kunne små lokale isbreer vokse frem og eksistere i lange tidsrom. Disse formet det vakre landskapet med tinder, egger, dype botner og trange fjorder.

Opplevelser

Lofotodden byr på mange flotte og lett tilgjengelige naturopplevelser til lands og til vanns. Du trenger ikke å gå opp på de høyeste tindene for å få utsikt over Lofoten. Gå barbeint på en av Lofotens strender, og om du er dristig nok, ta deg et bad i Atlanterhavet. Ønsker du å oppleve nasjonalparken fra sjøen, er det flere muligheter for guidet tur med båt eller kajakk.

Plante- og dyreliv

Lofotodden er et viktig hekkeområde for sjøfugl, som toppskarv, krykkje, teist og tyvjo. Rovfugl som kongeørn, havørn og noen falkearter hekker også her. Lofoten ble tidlig isfritt etter siste istid, og fjellfloraen i Norge kan derfor ha sine eldste forekomster i Lofoten. Langs strandflatene i Lofotodden finnes den rødlista naturtypen kulturmarkseng og sanddynemark som har en svært interessant botanikk.

Bosetning fra steinalderen

Lofotodden nasjonalpark er svært rik på kulturminner, og landskapet er preget av menneskelig virke i en tidsperiode på 6000 år. Det er registrert kulturminner langs hele kysten av Moskenesøya og du kan se spor etter hustufter fra steinalderen. Mange kulturminner har også nasjonal verdi, spesielt Kollhellaren, ei hule med omtrent 3000 år gamle hulemalerier. Du kan kun besøke denne hula med autorisert guide.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold