Nasjonalpark: Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark

51,2 km2 | Vernet i 2003 | Alpin kystnatur | Fra fjord til høgfjell | Lite tilrettelagt

Møysalen nasjonalpark ligger i et unikt kystlandskap som strekker seg fra frodige lier og daler ved fjordene til steinete høyfjell. Vesterålen og Lofotens høyeste fjell, Møysalen (1262 moh.), er et landemerke og har gitt navn til nasjonalparken. Området er lite tilrettelagt med noen få merkede stier og ingen åpne hytter. Dette stiller visse krav til den som legger ut på tur i området, men mulighetene for den som leter etter de unike naturopplevelsene i spektakulær natur er uendelige.

Møysalen landskapsvernområde ligger inntil nasjonalparken, har litt større areal enn nasjonalparken, og supplerer det vernede landskapet med fjorder, fjell og daler vestover og sørover fra nasjonalparken.

Opplevelser

Toppen av Møysalen er i dag det de fleste som besøker Møysalen sikter seg inn på og utsikten herfra på en klar dag kan måle seg med det meste av topper i landet. Men her kan du også finne mindre besøkte topper om du velger å gå din egen vei. Har du med kajakk kan du padle i vakre, veiløse fjorder.

Plante- og dyreliv

Møysalen ligger nord for polarsirkelen og har kystklima. Dalene og de bratte liene er grønne og frodige. Tregrensen er lav og fjellet skrint. Her kan du finne typiske fjellplanter som fjellsmelle, rødsilde og gulsildre. Om du bruker litt tid med kikkerten kan du finne beitende elg i liene, lekende otere i fjæra eller kongeørn, havørn og vandrefalk i luften.

Geologi

En gang var toppen av Møysalen en del av en flat slette på havnivå. Og en gang lå Møysalen ved Ekvator. Jordskorpa er spesielt tynn under Lofoten og Vesterålen, og her var det kun lokale breer under siste istid da innlandsisen ikke nådde helt ut hit. Alt dette har hatt mye å si for hvordan fjellene her har blitt formet.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold