Nasjonalpark: Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark

607 km2 | Vernet i 2016 | Sørlandets nasjonalpark | 98% hav og sjøbunn | Rikt fugle- og planteliv

 

Raet nasjonalpark har fått navn etter et geologisk fenomen. Raet er endemorenen – israndsavsetningen – som ble liggende igjen da den store skandinaviske breen trakk seg tilbake for 11-12 000 år siden. I nasjonalparken er sporene etter siste istid tydelig å se langs strender og i skjærgården. Her kan du finne lange rullesteinstrender, svaberg med jettegryter og skuringsstriper. Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark hvor naturverdiene i skjærgården, langs strendene og i havet har fått spesielt vern.

Hele 98% av nasjonalparken er under vann. Det marine vernet omfatter også sjøfuglene og deres hekkeplasser, samt kystlandskapets flora og fauna. Raet nasjonalpark er som et kakestykke av skandinavisk kvartærgeologi og presenterer den karakteristiske norske Skagerrakkysten i et nøtteskall. I Raet nasjonalpark kan du oppleve naturmangfold i kystskogene, langs strendene, under havoverflaten og i lufta.

“]

Opplevelser

Opplev Raet nasjonalpark og skjærgården med båt eller kajakk. Ønsker du å se hva som er under de blå flater anbefaler vi snorklesafari eller fridykking med lokalkjent guide. I Raet nasjonalpark kan du også oppleve havet med fast grunn under føttene når du vandrer langs strendene eller besøker Lyngør fyr eller Store Torungen fyr ytterst mot Skagerrak.

 

Plante- og dyreliv

Tareskogen på den undersjøiske moreneryggen i Raet gir beskyttet oppvekstområde for et mangfold marine arter. Hummeren er en karakterart i nasjonalparken, og det er etablert egne hummerreservat for å sikre bestanden. I likhet med hummeren er også europeisk kystlynghei med den fargerike røsslyngen karakteristisk for det ytre kystlandskapet i Raet nasjonalpark.

 

Rullsteinstrender

Tromøy er en av innfallsportene til nasjonalparken i Arendal, og fra Spornes til Hoveodden ligger endemorenen fra siste istid synlig som en lang sammenhengende rullesteinstrand kantet av skog formet av vær og vind. Moreneryggen, raet, fortsetter ut i havet og gir en havbunn preget av tareskoger med stort artsmangfold. På innsiden av Hoveodden er det langgrunne sandstrender og havbunn med finkornet morenemasse.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold