Nasjonalpark: Rago nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark

803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser

I Rago nasjonalpark kan du nyte en bit av Nordlands villmark, gå gjennom ville og frodige daler med tordnende fosser eller oppleve stillheten i den storslagne høyfjellsnaturen. Alle som besøker Rago nasjonalpark vil få store naturopplevelser, uansett årstid og uavhengig av værforhold. Rago er kontrastfylt og kan by på stille skoger og glattskurte fjellformer, forrevne klipper og tordnende fosser. Rago nasjonalpark grenser til den svenske nasjonalparken Padjelanta, som videre grenser til Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker. Sammen utgjør disse nasjonalparkene et av de største sammenhengende villmarksområdene i Europa. Områdene er viktige for ivaretagelsen av biologisk mangfold og for å sikre villmarksnatur. Rago har, i motsetning til de svenske nasjonalparkene over grensa, et typisk kystklima med mye nedbør, kalde somre og varme vintre.

 

Opplevelser

Rago nasjonalpark er for deg som vil oppleve ekte villmark i en storslagen natur. En tilnærmet inngrepsfri natur gir opplevelser som du seint vil glemme. Her må du klare deg på egenhånd, men du finner merkede stier og bruer over de største elvene. I Rago er det enkelt friluftsliv som gjelder, om du vil ta en dagstur til Litlverivassforsen, fiske og plukke bær, eller dra på telttur langs “Ragorunden”.

 

Plante- og dyreliv

Tynt og næringsfattig jordsmonn gir relativt fattige, men likevel varierte vegetasjonstyper. I Rago finner du stedvis svært gammel furuskog med mye død ved. På den døde veden vokser det mange sjeldne typer sopp, hele 20 rødlista sopparter er funnet i furuskogene i nærheten av Storskogvatnet. Det er viktig at dette ikke brukes til bålved.

 

Besøkssenter

Besøkssenter nasjonalpark Nordland gir deg en smakebit av nordnorsk natur og kultur gjennom sine utstillinger om geologi, dyreliv, friluftsliv, samisk og annen tradisjonell bruk. Sammen med Adde Zetterquist kunstgalleri er Besøkssenter nasjonalpark Nordland en del av Nordland nasjonalparksenter. Adde Zetterquist kunstgalleri har faste kunstutstillinger av Per Adde og Kajsa Zetterquist, to kunstnere med mangeårig engasjement for natur- og miljøvern.

Kilde: norgesnasjonalparker

 

Innhold