Nasjonalpark: Reisa nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark

803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser

Reisadalen strekker seg fra ishavskysten og helt inn til Finnmarksvidda i et variert og dramatisk landskap. Den øverste delen av vassdraget er vernet som Reisa nasjonalpark. Gjennom nasjonalparken renner Reisaelva, en av Norges viktige storlakseelver. Langs elva går stien Nordkalottruta hvor du finner tradisjonelle hytter og gammer. Deler av denne stien har også status som historisk vandrerute og forteller om Reisadalens rike kulturhistorie gjennom flere tusen år, fra bergmalerier til utvinning av tjære fra fururøtter til engelske lorder på laksefiske i Nord-Norge.

Sideelver fra vidda og fjellet møter Reisaelva i mange flotte fosser som stuper ned i elva. Mollisfossen er den største og mest kjente av disse, med sitt totale fall på 269 meter over tre trinn. Fjellvann, fosser, livlige elvestryk og stille kulper gir parken frodige somre og kritthvite vintre.

I områdene hvor det i dag er nasjonalpark har det vært drevet reindrift i lang tid. I og nært nasjonalparken finner du mange gamle samiske kulturminner. Flere tusen rein beiter i nasjonalparken hvert år, og enda flere flytter igjennom.

Opplevelser

Juli og august er den fineste tiden for vandring. Dagsturer er mulig, men du setter gjerne av noen dager før du kommer seg inn i parken. De fleste som besøker området sommerstid tar seg inn etter skogsbilveien opp Anárjohka. Et fint alternativ for dagsturer er Andreas-Nilsen hytta like utenfor nasjonalparken, som er en åpen hytte. De som er ute på tur i flere dager benytter gjerne de største vassdragene som ferdselsåre med bærbar kano eller packraft. Du må likevel regne med å måtte gå lange strekninger, særlig på lav vannstand.

Plante- og dyreliv

Fra palsmyrer til furuskog, Reisa nasjonalpark byr på et frodig og variert artsmangfold. Reisadalen er hjem for elg, jerv og gaupe. Klippeveggene langs dalen gir god tilgang på hekkemuligheter for fjellvåk, kongeørn og dvergfalk. Om du er heldig kan du også se jaktfalken, en av de 122 registrerte fugleartene i nasjonalparken. Reisaelva er en nasjonal lakseelv og Reisavassdraget er et av de mest verdifulle laks-, sjøørret- og sjørøyevassdragene i Troms.

Reindrift

Besøkssenter Reisa nasjonalpark i Halti, er et autorisert besøkssenter for nasjonalparken. Senteret har informasjon og utstilling på Storslett, men drifter også innfallsporten til nasjonalparken, Ovi Raishiin. Ovi Raishiin betyr «døra inn til Reisadalen» på kvensk. Her finner du parkering, informasjon og kart over nærområdet og nasjonalparken. Nordkalottruta leder gjennom Ovi Raishiin og hytta Nordkalottstua kan leies sommer og vinter. Her finner du også mange dagtilbud som natursti, fjellbibliotek, utstilling, bålplass, utkikkspunkt og nærområdeturer.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold