Nasjonalpark: Stabbursdalen nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark

749 km² | Vernet i 1970 | Verdens nordligste furuskog | Høyfjell | Lite tilrettelagt

Stabbursdalen nasjonalpark har høye, karrige fjell og dype daler, spennende geologiske forekomster, flotte vassdrag og vidder med speilblanke fjellvann. Gáisaene er høye fjell over 1000 meter, som utmerker seg i det ellers flate landskapet i Finnmark. I Stabbursdalen nasjonalpark kan du være alene og speide over slettelandskapet, det finnes kun noen få merkede stier og åpne gammer/hytter. Her finnes det ingen mobildekning, så det anbefales å være turvant før du legger på langtur.

Verdens nordligste furuskog finnes i Stabbursdalen. Dermed har også mange fugler, planter og dyr sin nordligste utbredelse her, blant annet lavskrike og ekorn. Gamle spor viser menneskelig aktivitet langt tilbake i tid. Midt i den skrinne furuskogen ligger frodige Lompola, den sakteflytende delen av Stabburselva. Dette området er uvanlig frodig til å være så langt mot nord.

Stabbursdalen er et viktig område for reindriften. De har brukt området i generasjoner, og har rein i området fra april til november hvert år. Flere av siidaene i området har ikke tilgang til kystområder, og oppholder seg store deler av året i Stabbursdalen.

Opplevelser

Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde gir deg flotte muligheter til dagsturer, eller lengre turer som vil kunne gi deg en opplevelse av uberørt natur. For fiskeren er Stabbursdalen et eldorado med muligheter for fiske etter storlaksen i elva, eller fiske i fjellvann. I den 60 km lange Stabburselva går laksen går helt opp til Njáhkagorži. Lenger oppe kan du fiske ørret i elv eller vann.

Plante- og dyreliv

I Stabbursdalen nasjonalpark finner du verdens nordligste furuskog, hvor elgen trives godt om vinteren. Furutrærne er preget av hardt vær og kaldt klima, som gir trærne et særpreget utseende. De vokser sakte og noen av de krokete gamlingene er over 500 år gamle. I nasjonalparken er det både gaupe og jerv, og rovfugl som kongeørn, jaktfalk og fjellvåk. I Stabbursdalen er det funnet det nordligste registrerte eksemplaret av nordblåvannymfen (Coenagrion johanssoni) og det første sikre funnet i Norge av barksoppen greinklokke (Cytidia albomellea).

Besøkssenter Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursnes Naturhus og Museum er autorisert besøkssenter for Stabbursdalen nasjonalpark. Senteret ligger i vakre omgivelser på Stabbursnes, der Stabburselva renner ut i fjorden, like utenfor Stabbursdalen. Inne på senteret kan du lære om naturen og kulturen i Finnmark gjennom utstilling og film. Besøkssenteret har åpent hele året.

Kilde: norgesnasjonalparker

Innhold