Nasjonalpark: Nasjonalpark Varangerhalvøya

Varangerhalvøya nasjonalpark | 1 804 km2 | Vernet i 2006 | Villmarkspreget område | Arktisk tundra

Varangerhalvøya – Várnjárgga byr på arktisk preget fastland med urgammelt landskap – et saftig jafs av indrefileten i Norsk lavarktisk natur. Her er du i landskap skapt før siste istid med tundraens åpne fjellvidder og vegetasjonsløse blokkhav. Spredt omkring la isbreene igjen ringmorener. Vatnet fra nedsmeltingen av isen formet skarpe og frodige daler – erodert i fjellslettene ut til kysten.

Elvene fører vannet ut dalene til kysten, og her finner du laksen og sjørøya på sin vei opp til gyteplassene. Her trives laksefiskerne. Her er det gjenbruk av bålplasser langs elva, med skånsom sanking av ved til bålkaffen. Søpla blir med hjem.

Her er det spor av reinens tråkk, men ingen merka stier. Mellom elvedalene er det glissent dyreliv, tamrein og lite folk. Med litt innsats kommer du opp på fjellplatåene. Nyt det mektige landskapet. Stillhet og ro med reinens beitemarker på netthinnen.

Vinteren er røff. Mars og april er best for skitur. Flatt lys og omskiftelig vær på de kvitkledte vidder.

Polare lavtrykk kommer gjerne forbi, så planlegg-, og kle deg godt for skituren.

Opplevelser

Besøk vårt utendørs infopunkt i Varangerbotn – Vuonnabahta, eller besøk utstillingen i Kiberg som forteller om Nasjonalparken. Juli – september er den beste tiden for vandring. Utforsk startpunktene «Nattfjelldalen – Idjaávže» i Vadsø, «Ordo – Oarddajávre» i Båtsfjord eller «Komagdalen – Stuorrajohka» i Vardø. Ta hensyn til reinen, og dens kalvingsområder. Tid gir opplevelser og gode minner – den arktiske smaken av Varangerhalvøya.

Plante- og dyreliv

Her møtes arter på randen av sitt utbredelsesområde fra arktis i nord, Sibir i øst og mer sydlige arter. Av særegne planter kan du finne finnmarkssvineblom, varangervalmue og svalbardsnømure. Havørn, Kongeørn og fjellvåk svever over tundra, bjørkeskog og vier. Fjelljoen og fjellerka fanger din oppmerksomhet. Brushanens spill og sædgåsas myting på myra. Svømmesnipa som fanger insektene på dammene omkring i ring. Lappspurven, boltiten og snøspurven – der blant tundra, stein, og ur.

Fjellrev

I Varanger kan du møte på den sjeldne og fåtallige fjellreven – nyt synet, men la den være i fred. Her yngler fjellreven både i fjell og ved kyst. En rekke bevaringstiltak hjelper fjellreven å holde stand. Vinterstid er pelsfargen hvit eller blå. En egen forskrift beskytter den mot forstyrrelser fra oss mennesker.

Kilde: norgesnasjonalparker.no

Innhold