Allemannsretten lett forklart

by | August 26, 2022 3: 50 pm | Nyheter og Artikler

Allemannsretten lett forklart.

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norges land. Rettigheten er et fellesgode som er en del av den norske kulturarven, og ikke minst gratis for alle. Allemannsretten gir også alle rett til å ferdes og oppholde seg fritt der de ønsker i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Den gir også rett til å høste frem bær, sopp, ville blomster som ikke er fredet, saltvannsfisk osv fra naturen. Husk også at det er spesielle regler for plukking av Multer i Nord-Norge.

150-metersregelen

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte. Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse. Dersom du er langt fra bebyggelse eller på høyfjellet, er det ikke nødvendig med tillatelse fra grunneier. Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-metersreglen i kystnære områder i forskrift.

Ferdsel på sti og vei gjennom innmark

Du kan ferdes til fots eller med ski på stier og veier i dyrket mark. Det samme gjelder for ferdsel med sykkel og hest, men om du ferdes på sti, kreves det at denne er opparbeidet. Retten gjelder ikke organisert aktivitet, som for eksempel ride-skoleaktivitet. Det er en forutsetning at ferdselen ikke utgjør en betydelig ulempe for grunneier og at den kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt.

Gjelder ikke alle former for ferdsel

Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Fiske i ferskvann, jakt og bruk av elsykkel er heller ikke omfattet av allemannsretten. Retten til ferdsel med vanlig sykkel og hest har noen begrensninger som ikke gjelder for ferdsel til fots og på ski.

Fjellsikt.no Fjellvett Fjellvettregler Fjellvettreglene Canon 5D Mark V Sigma Landskap Natur Telemark fjellsikt Rondane Gaustatoppen Gausta Haukeli Nupstjørna Gaustablikk Bondalsbreen Bondhusvatnet Mølen Nordlys Aurora

Husk å vise hensyn

Alle som bruker allemannsretten plikter å opptre hensynsfullt og varsomt, slik at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre: Rydd opp etter deg. Vær varsom med bruk av ild. Husk forbudet mot å gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Husk at du ikke skal tenne bål på bart fjell, fordi fjellet kan sprekke. Husk at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking. Nord-Norge har spesielle regler for plukking av multer.

Del denne artikklen

Vis / Skjul Kommentarer (0 kommentarer)
L

0 Comments