Hovedtoppen bestiges greit fra flere kanter på om lag 5 timer opp og ned, og egner seg derfor godt også for familier med barn. Vesttoppen kan også bestiges greit, mens resten av massivet krever klatring.

DNT-hyttene Reinheim, Snøheim og Åmotdalshytta ligger på hver sin side av fjellet.

Dovrefjell har en villreinstamme som i nyere tid har vært truet med utryddelse. Dyrene har spesielt klart å motstå inngrep i Snøhetta-området og har de siste årene økt i antall.