Liste over Norske Fjellområder

Fjell er et høytliggende landområde, gjerne over tregrensen. I Norge er fjell i stor utstrekning bølgende vidder, med høyere topper enkeltvis eller i grupper, og dypt nedskårne daler.

Fjell kan dannes ved fjellkjedefoldning, ved vulkanske utbrudd og ved vertikale forskyvninger i jordskorpen langs sprekker.

Fjellenes former er som oftest resultat av de ekstreme kreftene på bergarter med ulik motstandskraft. I Norge vil man ofte se at granitt- og gabbro-områder står opp i høye fjell, mens omliggende bløtere bergarter er tært ned. Formen avhenger av den geologiske bygningen; granitt og gabbro danner gjerne massive fjell som i Jotunheimen og Lyngsalpene.

Er grunnen bygd av lagdelte bergarter, får fjellene andre former. Flattliggende lag danner flate fjellplatåer med bratte sider; står lagene på skrå, dannes såkalte Cuestalandskap, som betyr at en ås- eller fjellrygg som dannes ved forvitring av skråstilte lag av sedimentære bergarter. Disse åsene/fjellene karakteriseres av en bratt skrent på den ene siden og en svakt skrånende helning på den andre siden.

Er lagene foldet, blir fjell utformet som parallelle kammer, som for eksempel de harde benkene står frem og danner ofte bratte stup. Når fjellene opp til snøgrensen, dannes alpine former, idet småbreer graver ut botner med stupbratte vegger. Disse botnene er ofte så store og brede at det bare er smale kammer (egger) mellom dem. Tinder dannes når tre eller flere botnbreer gnager seg inn mot hverandre. Det sises av noen av Norges fjell er skapt for 400 millioner år siden.

Innhold på siden

Hva er primærfaktor?

Primærfaktor brukes i forbindelse med definisjonen av fjelltopper, og angir hvor mye en forhøyning i terrenget må rage opp over omkringliggende terreng for å bli regnet som en selvstendig topp – jo mindre primærfaktor, jo flere topper.
Hvis man legger til grunn en primærfaktor på 50 meter, har Norge oppunder 190 topper på 2000 moh. eller høyere. Med primærfaktor på 30 meter skal Norge ha 231 topper på 2000 moh. eller høyere.

Over 2400 meter

1. Galdhøpiggen ↗Høyde: 2 468,8 moh | Primærfaktor: 2 372 m | Sekundærfaktor: 1 568,3 km
2. Glittertinden ↗ Høyde: 2 452 moh | Primærfaktor: 990 m | Sekundærfaktor: 13 km
3. Store Skagastølstind ↗ Høyde: 2 405,6 moh | Primærfaktor: 1 013,6 m | Sekundærfaktor: 30,4 km

Over 2350 meter

4. Store Styggedalstind ↗ Høyde: 2 387 moh | Primærfaktor: 155 m
5. Store Skardstinden Høyde: 2 373 moh | Primærfaktor: 280 m | Sekundærfaktor: 2,4 km
6. Veslpiggen Høyde(moh): 2 369 | Primærfaktor(m): 140
7. Surtningssue Høyde: 2 368 moh | Primærfaktor: 710 m | Sekundærfaktor: 12,8 km
8. Store Memurutinden(Østtopp) Høyde: 2 366 moh | Primærfaktor: 336 m | Sekundærfaktor: 9,8 km
9. Gjertvasstind ↗ Høyde: 2 351 moh | Primærfaktor: 120 m

Over 2300 meter

10. Sentraltinden (Centraltind)2348 m (primærfaktor: 115)
11. Store Hellstugutinden2346 m (primærfaktor: 450)
12. Storjuvtinden2344 m (primærfaktor: 110)
13. Store Knutsholstinden2341 m (primærfaktor: 970)
14. Vetle Skagastølstinden2340 m (primærfaktor: 70)
15. Midtre Heillstugutinden2339 moh (primærfaktor: 145)
16. Tjønnholstinden Høyde: 2 331 moh | Primærfaktor(m): 340 m
17. Leirhøe Høyde: 2 330 moh | Primærfaktor: 280 m
18. Bukkehøi Høyde: 2 314 moh | Primærfaktor: 350 m
19. Store Tverråtinden Høyde: 3 309 moh | Primærfaktor: 180 m
20. Midtre Tverråtinden Høyde(moh): 2 302 | Primærfaktor(m): 95
21. Austre Memurutinden (Ø-1) Høyde: 2 301 moh | Primærfaktor: 171 m | Sekundærfaktor: 9.8 km
22. Trollsteineggi Høyde: 2 300 moh | Primærfaktor: 90 m | Sekundærfaktor: 898 m

Over 2250 meter

23. Østre Leirungstinden Høyde: 2 288 moh | Primærfaktor: 290 m | Sekundærfaktor: 2 km
24. Snøhetta ↗ Høyde: 2 286,5 moh | Primærfaktor: 1675,5 m | Sekundærfaktor: 82,8 km
25. Galdhøe Høyde: 2 283 moh | Primærfaktor: 95 m
26. Vestre Memurutindan (V-1) Høyde: 2 280 moh | Primærfaktor: 70 m
27. Beerenberg Høyde: 2 277 moh | Primærfaktor: 2 277 m | Sekundærfaktor: 590 - 592 km
28. Søre Veotinden Høyde: 2 267 moh | Primærfaktor: 135 m
29. Mesmogtinden Høyde: 2 264 moh | Primærfaktor: 770 m
30. Vestre Snøhetta Høyde: 2 261 moh | Primærfaktor: 50 m | Sekundærfaktor: 1 675,5 m
31. Bakarste Storgrovhøe Høyde: 2 259 moh | Primærfaktor: 180 m
32. Besshøi Høyde: 2 258 moh | Primærfaktor: 850 m
33. Nautgardstinden Høyde: 2 258 moh | Primærfaktor: 573 m
34. Nestsøre Hellstugutinden (S-1) Høyde: 2 255 moh | Primærfaktor: 114 m
35. Vestre 2 - Snøhetta, Vesttoppen Høyde: 2 253 moh | Primærfaktor: 70 m
36. Fremste Storgrovhøe Høyde: 2 253 moh | Primærfaktor: 60 m
37. Vestre Leirungstinden Høyde: 2 250 moh | Primærfaktor: 200 m

Høyde fra

38. Vestre Memurutindan (V-3)Høyde: 2 243 moh. | Primærfaktor: 90 meter
39. Store VeotindenHøyde: 2 240 moh. | Primærfaktor: 72 meter
40. Semeltinden Høyde: 2 236 moh. | Primærfaktor: 437 meter
41. Visbretinden Høyde: 2 234 moh. | Primærfaktor: 560 meter
42. Søraustre Styggehøbreatinden Høyde: 2 232 moh. | Primærfaktor: 95 meter
43. Vestre Memurutindan(V-4)Høyde: 2 230 moh. | Primærfaktor: 80 meter
44. HøgdebrotetHøyde: 2 226 moh. | Primærfaktor: 80 meter
45. Storebjørn Høyde: 2 222 moh. | Primærfaktor: 810 meter
46. Nørdre Hellstugutinden (N-3)Høyde: 2 218 moh. | Primærfaktor: 70 meter
47. Styggehøe Høyde: 2 213 moh. | Primærfaktor: 220 meter
48. Store Bukkeholstinden Høyde: 2 213 moh. | Primærfaktor: 160 meter
49. Skarvflytind, Søndre Høyde: 2 210 moh. | Primærfaktor: 60 meter
50. StorstyggesvånåtindenHøyde: 2 209 moh. | Primærfaktor: 540 meter
51. Kalvehøgde, Store Høyde: 2 208 moh. | Primærfaktor: 530 meter
52. SmørstabbtindenHøyde: 2 208 moh. | Primærfaktor: 200 mete
53. Langedalstinden Høyde: 2 206 moh. | Primærfaktor: 100 meter
54. Vesle KnutsholstindenHøyde: 2 205 moh. | Primærfaktor: 75 meter
55. Austanbottstind Høyde: 2 203 moh. | Primærfaktor: 480 meter
56. Hakluyttoppen Høyde: 2 203 moh. | Primærfaktor: 130 meter
57. Nørdre Trollsteinhøe Høyde: 2 201 moh. | Primærfaktor: 347 meter
58. Søre Blåbreahøe ― Høyde: 2 196 moh. ― Primærfaktor: 63 meter
59. Kvitskardtinden ― Høyde: 2 193 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
60. Slettmarkhøe ― Høyde: 2 190 moh. ― Primærfaktor: 440 meter
61. Saksi ― Høyde: 2 189 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
62. Heillstugutinden, søre (S-2) ― Høyde: 2 189 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
63. Knutsholstinden, nordre ― Høyde: 2 185 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
64. Veobrehesten ― Høyde: 2 185 moh. ― Primærfaktor: 40 meter
65. Veobretinden ― Høyde: 2 183 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
66. Rondslottet ― Høyde: 2 178 moh. ― Primærfaktor: 1 220 meter
67. Kalvehøgde, østre ― Høyde: 2 178 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
68. Stornubben, Store ― Høyde: 2 174 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
69. Nørdre Hestbreapiggen ― Høyde: 2 172 moh. ― Primærfaktor: 775 meter
70. Loftet ― Høyde: 2 170 moh. ― Primærfaktor: 340 meter
71. Trollsteinrundhøe ― Høyde: 2 170 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
72. Store Rauddalseggje ― Høyde: 2 168 moh. ― Primærfaktor: 650 meter
73. Nørdre Styggehøbreatinden ― Høyde: 2 168 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
74. Skagastølstindene, nordre ― Høyde: 2 167 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
75. Bukkeholstindan, vestre-1 ― Høyde: 2 166 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
76. Svartdalspiggen, Store ― Høyde: 2 165 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
77. Nørdre Blåbreahøe ― Høyde: 2 165 moh. ― Primærfaktor: 58 meter
78. Slettmarkpiggen ― Høyde: 2 163 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
79. Store Tverrbottinden ― Høyde: 2 161 moh. ― Primærfaktor: 282 meter
80. Hestbrepiggen, Midtre-1 ― Høyde: 2 160 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
81. Skarddalseggje ― Høyde: 2 159 moh. ― Primærfaktor: 470 meter
82. Urdanostinden ― Høyde: 2 157 moh. ― Primærfaktor: 710 meter
83. Rauddalstind, Store ― Høyde: 2 157 moh. ― Primærfaktor: 590 meter
84. Veslfjelltinden ― Høyde: 2 157 moh. ― Primærfaktor: 189 meter
85. Gråhøe ― Høyde: 2 154 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
86. Skarvflytind, Midtre ― Høyde: 2 154 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
87. Bukkeholstindan, Midtre ― Høyde: 2 154 moh. ― Primærfaktor: 35 meter
88. Midtre Tverrbottindan, nord ― Høyde: 2 151 moh. ― Primærfaktor: 88 meter
89. Veslebjørn, søndre ― Høyde: 2 150 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
90. Bukkeholstindan, nordre ― Høyde: 2 149 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
91. Dyrhaugstinden, Store ― Høyde: 2 147 moh. ― Primærfaktor: 420 meter
92. Semelholstinden ― Høyde: 2 147 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
93. Tjørnholsoksle ― Høyde: 2 145 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
94. Hestbrepiggen, Midtre-2 ― Høyde: 2 143 moh. ― Primærfaktor: 48 meter
95. Ryggjehøe ― Høyde: 2 142 moh. ― Primærfaktor: 301 meter
96. Snøholtinden ― Høyde: 2 141 moh. ― Primærfaktor: 670 meter
97. Vestre Memurutindan, V-5 ― Høyde: 2 140 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
98. Hestbrepiggen, vestre ― Høyde: 2 139 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
99. Storronden ― Høyde: 2 138 moh. ― Primærfaktor: 390 meter
100. Mjølkedalstinden ― Høyde: 2 137 moh. ― Primærfaktor: 550 meter
101. Svartdalspiggen, nordre ― Høyde: 2 137 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
102. Kniven ― Høyde: 2 133 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
103. Hestbrepiggen, østre-1 ― Høyde: 2 132 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
104. Store Ringstind ― Høyde: 2 124 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
105. Lindbergtinden ― Høyde: 2 120 moh. ― Primærfaktor: 40 meter
106. Øystre Torfinnstinden ― Høyde: 2 120 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
107. Skeii ― Høyde: 2 118 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
108. Urdadalstinden, Store ― Høyde: 2 116 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
109. Høgronden ― Høyde: 2 115 moh. ― Primærfaktor: 700 meter
110. Hinnotefjellet ― Høyde: 2 114 moh. ― Primærfaktor: 207 meter
111. Gravdalstinden ― Høyde: 2 113 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
112. Vestre Tverrbottinden ― Høyde: 2 113 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
113. Gjuvtinden ― Høyde: 2 113 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
114. Midtre Torfinnstinden ― Høyde: 2 112 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
115. Larstinden ― Høyde: 2 108 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
116. Midtre Tverrbottinden, sør ― Høyde: 2 106 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
117. Rasletind ― Høyde: 2 105 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
118. Austanbottstind, Søre ― Høyde: 2 103 moh. ― Primærfaktor: < 23 meter
119. Tverrbytthornet ― Høyde: 2 102 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
120. Skarddalstinden ― Høyde: 2 100 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
121. Bakarste Skagsnebb ― Høyde: 2 093 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
122. Veslbreatind ― Høyde: 2 092 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
123. Hestdalshøgdi, Store ― Høyde: 2 091 moh. ― Primærfaktor: 650 meter
124. Tverrådalskyrkja ― Høyde: 2 089 moh. ― Primærfaktor: 620 meter
125. Nautgardsoksle ― Høyde: 2 089 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
126. Rauddalstind, østre-4 ― Høyde: 2 086 moh. ― Primærfaktor: 415 meter
127. Langvasstinden, Store, østre ― Høyde: 2 085 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
128. Lodalskåpa ― Høyde: 2 083 moh. ― Primærfaktor: 760 meter
129. Soleibotntinden, Store ― Høyde: 2 083 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
130. Leirungskampen ― Høyde: 2 079 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
131. Hestbrepiggen, vestre ― Høyde: 2 078 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
132. Galdeberget ― Høyde: 2 075 moh. ― Primærfaktor: 400 meter
133. Stølsnostinden ― Høyde: 2 074 moh. ― Primærfaktor: 670 meter
134. Dyrhaugstinden, Søre ― Høyde: 2 072 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
135. Fannaråken ― Høyde: 2 068 moh. ― Primærfaktor: 460 meter
136. Lomseggje, Storivilen ― Høyde: 2 068 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
137. Falketind ― Høyde: 2 067 moh. ― Primærfaktor: 175 meter
138. Svartholshøi ― Høyde: 2 067 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
139. Høgvagltinden, Midtre ― Høyde: 2 066 moh. ― Primærfaktor: 460 meter
140. Kvitingskjølen, Store ― Høyde: 2 064 moh. ― Primærfaktor: 780 meter
141. Midtmaradalstinden, nordre-1 ― Høyde: 2 062 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
142. Midtronden, vestre ― Høyde: 2 060 moh. ― Primærfaktor: 290 meter
143. Kvitingskjølen, vestre ― Høyde: 2 060 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
144. Urdadalstinden, Midtre ― Høyde: 2 060 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
145. Svartdalspiggen, søndre ― Høyde: 2 060 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
146. Rauddalstind, vestre-1 ― Høyde: 2 059 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
147. Bukkeholstindan, sørøstre ― Høyde: 2 058 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
148. Midtmaradalstinden, Store ― Høyde: 2 056 moh. ― Primærfaktor: 290 meter
149. Stornubben, nordøstre ― Høyde: 2 049 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
150. Soleibotntinden, Søre ― Høyde: 2 049 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
151. Urdanostinden S2 ― Høyde: 2 048 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
152. Midtre Holåtinden ― Høyde: 2 047 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
153. Eggen ― Høyde: 2 045 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
154. Smørstabbtind, sørvestre-1 ― Høyde: 2 045 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
155. Moldulhøi ― Høyde: 2 044 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
156. Vinjeronden ― Høyde: 2 044 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
157. Austre Holåtinden ― Høyde: 2 043 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
158. Midtronden, østre ― Høyde: 2 042 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
159. Sagi, søndre ― Høyde: 2 040 moh. ― Primærfaktor: 250 meter
160. Mjølkedalspiggan ― Høyde: 2 040 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
161. Vestre Holåtinden ― Høyde: 2 039 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
162. Kalven ― Høyde: 2 034 moh. ― Primærfaktor: 40 meter
163. Spiterhøi ― Høyde: 2 033 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
164. Søre Tverrådalskyrkja ― Høyde: 2 033 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
165. Kyrkja ― Høyde: 2 032 moh. ― Primærfaktor: 277 meter
166. Slettmarkkampen ― Høyde: 2 032 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
167. Langvasshøe ― Høyde: 2 030 moh. ― Primærfaktor: 72 meter
168. Stølsmaradalstinden ― Høyde: 2 026 moh. ― Primærfaktor: 280 meter
169. Slingsbytinden ― Høyde: 2 026 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
170. Midtre Ringstind ― Høyde: 2 025 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
171. Steindalsnosi, Store ― Høyde: 2 025 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
172. Hesthøi ― Høyde: 2 021 moh. ― Primærfaktor: 215 meter
173. Stetinden ― Høyde: 2 020 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
174. Kalveholotinden, nordre ― Høyde: 2 019 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
175. Trolltinden (Sagtinden) ― Høyde: 2 018 moh. ― Primærfaktor: 780 meter
176. Grjotbrehesten ― Høyde: 2 018 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
177. Storbreatinden ― Høyde: 2 018 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
178. Tverrådalskyrkja, sør for ― Høyde: 2 018 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
179. Brenibba ― Høyde: 2 017 moh. ― Primærfaktor: 310 meter
180. Storsmeden ― Høyde: 2 016 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
181. Rauddalseggi, østre-1 ― Høyde: 2 016 moh. ― Primærfaktor: 125 meter
182. Veslesmeden ― Høyde: 2 015 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
183. Digerronden ― Høyde: 2 015 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
184. Gråhø, Store ― Høyde: 2 014 moh. ― Primærfaktor: 985 meter
185. Langeskavlstind ― Høyde: 2 014 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
186. Låven ― Høyde: 2 012 moh. ― Primærfaktor: 40 meter
187. Store Skredahøin ― Høyde: 2 004 moh. ― Primærfaktor: 380 meter
188. Nørdre Svånåtinden ― Høyde: 2 004 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
189. Skagsnebb ― Høyde: 2 003 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
190. Austre Ringstind ― Høyde: 2 002 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
191. Saksi, nestøst for ― Høyde: 2 002 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
192. Bruri ― Høyde: 2 001 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
193. Stølsnostinden, første øst for ― Høyde: 2 001 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
194. Storbreahøe ― Høyde: 2 001 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
195. Puttegga ― Høyde: 1 999 moh. ― Primærfaktor: 570 meter
196. Surtningstinden ― Høyde: 1 997 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
197. Steinbukampen ― Høyde: 1 997 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
198. Steet ― Høyde: 1 996 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
199. Store Skredahøin, nord for ― Høyde: 1 994 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
200. Skauthøe ― Høyde: 1 993 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
201. Lauvhøi, Store ― Høyde: 1 991 moh. ― Primærfaktor: 567 meter
202. Hjelledalstinden ― Høyde: 1 989 moh. ― Primærfaktor: 695 meter
203. Storskrymten ― Høyde: 1 985 moh. ― Primærfaktor: 610 meter
204. Lodalskåpa, sørvest for ― Høyde: 1 985 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
205. Stetinden, søndre ― Høyde: 1 985 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
206. Karitinden ― Høyde: 1 982 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
207. Gjelhøi ― Høyde: 1 982 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
208. Hestdalshøgdi, østre ― Høyde: 1 978 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
209. Torsnos, Store ― Høyde: 1 975 moh. ― Primærfaktor: 690 meter
210. Lendfjellet ― Høyde: 1 973 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
211. Søre Tverrbottinden ― Høyde: 1 971 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
212. Tundradalskyrkja ― Høyde: 1 970 moh. ― Primærfaktor: 380 meter
213. Mjølkedalstinden, østre, Olavsbun. ― Høyde: 1 970 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
214. Storegut, søndre ― Høyde: 1 968 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
215. Fjelltopp øst for Grøntjønne ― Høyde: 1 968 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
216. Høgvagltinden, vestre ― Høyde: 1 967 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
217. Kleneggen ― Høyde: 1 964 moh. ― Primærfaktor: 1 105 meter
218. Holåtindan, vestre, nordre-1 ― Høyde: 1 964 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
219. Skridulaupen, Store ― Høyde: 1 962 moh. ― Primærfaktor: 712 meter
220. Litlskrymten ― Høyde: 1 961 moh. ― Primærfaktor: 380 meter
221. Skarvedalseggen ― Høyde: 1 961 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
222. Blåhøe ― Høyde: 1 959 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
223. Gråhø, vestre ― Høyde: 1 959 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
224. Midtmaradalstinden, søndre-2 ― Høyde: 1 958 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
225. Urdaknatten ― Høyde: 1 958 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
226. Drugshøi ― Høyde: 1 957 moh. ― Primærfaktor: 540 meter
227. Sandgrovhøi ― Høyde: 1 956 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
228. Sjongshøi ― Høyde: 1 954 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
229. Høgstolen, Store ― Høyde: 1 953 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
230. Tverrfjellet ― Høyde: 1 952 moh. ― Primærfaktor: 320 meter
231. Høgste Breakulen ― Høyde: 1 952 moh. ― Primærfaktor: 287 meter
232. Sørhellhøi, Store ― Høyde: 1 951 moh. ― Primærfaktor: 340 meter
233. Austre Hestlægerhøe ― Høyde: 1 950 moh. ― Primærfaktor: 219 meter
234. Mannen ― Høyde: 1 950 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
235. Skridulaupen, østre ― Høyde: 1 949 moh. ― Primærfaktor: 125 meter
236. Ljosåbelgen ― Høyde: 1 948 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
237. Løyfthøene, vestre ― Høyde: 1 946 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
238. Digerkampen ― Høyde: 1 945 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
239. Gråhø, Midtre ― Høyde: 1 945 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
240. Rivenoskulen ― Høyde: 1 943 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
241. Benkehøi, søndre ― Høyde: 1 943 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
242. Skredahøin, Nordre ― Høyde: 1 943 moh. ― Primærfaktor: 73 meter
243. Grjothøi ― Høyde: 1 943 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
244. Ytre Gjelhøi ― Høyde: 1 943 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
245. Stortverråtinden ― Høyde: 1 941 moh. ― Primærfaktor: 310 meter
246. Raudeggi ― Høyde: 1 939 moh. ― Primærfaktor: 470 meter
247. Kjerringi ― Høyde: 1 938 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
248. Svartegga, Store ― Høyde: 1 937 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
249. Steindalsnosi, vestre ― Høyde: 1 936 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
250. Folarskardnuten ― Høyde: 1 933 moh. ― Primærfaktor: 917 meter
251. Hestdalshøgdi, vestre-2 ― Høyde: 1 932 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
252. Sandåtinden ― Høyde: 1 931 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
253. Rauddalstind, vestre-2 ― Høyde: 1 931 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
254. Sekkebreen ― Høyde: 1 930 moh. ― Primærfaktor: 400 meter
255. Skålefjellet ― Høyde: 1 930 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
256. Stølsnosi ― Høyde: 1 930 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
257. Kvitekulen ― Høyde: 1 930 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
258. Kyrkjeoksle, sørøst ― Høyde: 1 929 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
259. Koldedalstinden ― Høyde: 1 927 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
260. Smørstabbtindan, sørvestre-2 ― Høyde: 1 927 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
261. Grønliskarstinden ― Høyde: 1 926 moh. ― Primærfaktor: 280 meter
262. Skålefjellet, nordøst for ― Høyde: 1 925 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
263. Rondvasshøgde ― Høyde: 1 923 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
264. Søre Smedhamran ― Høyde: 1 922 moh. ― Primærfaktor: 115 meter
265. Storhøa ― Høyde: 1 921 moh. ― Primærfaktor: 410 meter
266. Løyfthøene, østre ― Høyde: 1 921 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
267. Høgeloft ― Høyde: 1 920 moh. ― Primærfaktor: 790 meter
268. Steindalshøe, nord for ― Høyde: 1 919 moh. ― Primærfaktor: 68 meter
269. Oksskolten ― Høyde: 1 916 moh. ― Primærfaktor: 1 380 meter
270. Kvitekoll ― Høyde: 1 915 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
271. Bråkdalsbelgen ― Høyde: 1 915 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
272. Børa ― Høyde: 1 915 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
273. Høgtunga ― Høyde: 1 912 moh. ― Primærfaktor: 420 meter
274. Liabrekulen ― Høyde: 1 910 moh. ― Primærfaktor: 520 meter
275. Bukkehammaren ― Høyde: 1 910 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
276. Fjelltopp vest for Jostedalsbreen ― Høyde: 1 910 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
277. Suliskongen ― Høyde: 1 907 moh. ― Primærfaktor: 1 010 meter
278. Hallingskarvet, østre ― Høyde: 1 905 moh. ― Primærfaktor: 295 meter
279. Jostedalsbreen, brekolle ― Høyde: 1 905 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
280. Ranastongi, Store ― Høyde: 1 903 moh. ― Primærfaktor: 470 meter
281. Namnlauskollen, Store ― Høyde: 1 901 moh. ― Primærfaktor: 347 meter
282. Okshornet ― Høyde: 1 901 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
283. Storkollen ― Høyde: 1 901 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
284. Uranosi ― Høyde: 1 900 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
285. Høgeloft, nordre ― Høyde: 1 900 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
286. Fjelltopp vest for Storbreen ― Høyde: 1 900 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
287. Kvitlenova ― Høyde: 1 898 moh. ― Primærfaktor: 370 meter
288. Nørdre Smedhamran ― Høyde: 1 898 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
289. Raudskarvfjellet ― Høyde: 1 897 moh. ― Primærfaktor: 400 meter
290. (Søre/lille) Trolltinden ― Høyde: 1 897 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
291. Naushornet, Store ― Høyde: 1 895 moh. ― Primærfaktor: 374 meter
292. Gjuvvasshøi ― Høyde: 1 894 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
293. Storsteinsfjellet ― Høyde: 1 893 moh. ― Primærfaktor: 1 180 meter
294. Raudhamran ― Høyde: 1 893 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
295. Sætrefjellet, Store ― Høyde: 1 892 moh. ― Primærfaktor: 360 meter
296. Steindalshøe ― Høyde: 1 892 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
297. Skredahøin, Austre ― Høyde: 1 891 moh. ― Primærfaktor: 195 meter
298. Skredahøin, Søre ― Høyde: 1 891 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
299. Tindefjellsbreen, vestre ― Høyde: 1 890 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
300. Smådalshøe ― Høyde: 1 890 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
301. Trollkyrkja ― Høyde: 1 888 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
302. Storådalshøi ― Høyde: 1 888 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
303. Tverrfjellet, søndre ― Høyde: 1 888 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
304. Ranastongi, Midtre ― Høyde: 1 888 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
305. Stehøe ― Høyde: 1 885 moh. ― Primærfaktor: 141 meter
306. Hellevassfonni, ved ― Høyde: 1 885 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
307. Raudhamran, nordre ― Høyde: 1 885 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
308. Hjelledalstinden, vest for ― Høyde: 1 884 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
309. Gaustatoppen ― Høyde: 1 883 moh. ― Primærfaktor: 950 meter
310. Skardtind ― Høyde: 1 883 moh. ― Primærfaktor: 600 meter
311. Svarthøi ― Høyde: 1 883 moh. ― Primærfaktor: 590 meter
312. Styggehøe ― Høyde: 1 883 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
313. Geitåhøi ― Høyde: 1 882 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
314. Namnlauskollen, nordøstre ― Høyde: 1 882 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
315. Steinkollen ― Høyde: 1 881 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
316. Storkalkinn ― Høyde: 1 880 moh. ― Primærfaktor: 630 meter
317. Illstigfjellet ― Høyde: 1 880 moh. ― Primærfaktor: 390 meter
318. Langeskavlen ― Høyde: 1 878 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
319. Tundradalskyrkja, søndre ― Høyde: 1 876 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
320. Brekolle på Jostedalsbreen ― Høyde: 1 874 moh. ― Primærfaktor: 157 meter
321. Ilvetjørnhøi ― Høyde: 1 874 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
322. Rundkollan, midtre ― Høyde: 1 873 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
323. Svartfjell ― Høyde: 1 872 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
324. Storsteinsfjellet, sørøstre ― Høyde: 1 872 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
325. Storskardhøa ― Høyde: 1 871 moh. ― Primærfaktor: 540 meter
326. Skogadalsnosi ― Høyde: 1 871 moh. ― Primærfaktor: 320 meter
327. Storsvulten ― Høyde: 1 871 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
328. Kollhøin, nordre ― Høyde: 1 869 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
329. Storhøi ― Høyde: 1 868 moh. ― Primærfaktor: 360 meter
330. Gråhøi ― Høyde: 1 866 moh. ― Primærfaktor: 96 meter
331. Svartegga, søndre ― Høyde: 1 866 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
332. Rundkollan, øst-1 ― Høyde: 1 866 moh. ― Primærfaktor: 56 meter
333. Bukkeholshøi ― Høyde: 1 865 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
334. Rondvasshøgde, vest ― Høyde: 1 865 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
335. Hardangerjøkulen ― Høyde: 1 863 moh. ― Primærfaktor: 550 meter
336. Prestholtskarvet ― Høyde: 1 863 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
337. Søre Svarthåmåren ― Høyde: 1 861 moh. ― Primærfaktor: 132 meter
338. Stygghøin, nordøstre-1 ― Høyde: 1 858 moh. ― Primærfaktor: 530 meter
339. Krosshø ― Høyde: 1 857 moh. ― Primærfaktor: 515 meter
340. Skirådalskollen ― Høyde: 1 857 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
341. Middagshyrna, sør for ― Høyde: 1 857 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
342. Fjelltopp sør for Grøntjønne ― Høyde: 1 857 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
343. Ramnefjellbreen ― Høyde: 1 856 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
344. Vassberget ― Høyde: 1 856 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
345. Kaldbottinden ― Høyde: 1 854 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
346. Raslet ― Høyde: 1 854 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
347. Salhøa ― Høyde: 1 853 moh. ― Primærfaktor: 210 meter
348. Stolhyrna ― Høyde: 1 852 moh. ― Primærfaktor: 820 meter
349. Venjetinden, Store ― Høyde: 1 852 moh. ― Primærfaktor: 710 meter
350. Høglegan ― Høyde: 1 852 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
351. Torvløysa ― Høyde: 1 851 moh. ― Primærfaktor: 700 meter
352. Stygghøin, søndre ― Høyde: 1 851 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
353. Storbrettingskollen ― Høyde: 1 851 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
354. Tomefjellet ― Høyde: 1 851 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
355. Miljonuten ― Høyde: 1 851 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
356. Trolla, Store ― Høyde: 1 850 moh. ― Primærfaktor: 1 280 meter
357. Grønnvasshøi ― Høyde: 1 850 moh. ― Primærfaktor: 420 meter
358. Bødalsfjellet, Store ― Høyde: 1 850 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
359. Mårådalsfjellet, Midtre ― Høyde: 1 850 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
360. Torsnos, søndre ― Høyde: 1 850 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
361. Kaldfonna ― Høyde: 1 849 moh. ― Primærfaktor: 600 meter
362. Greinbreen, vest for ― Høyde: 1 849 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
363. Austre Smedhamran ― Høyde: 1 849 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
364. Stryneskåla ― Høyde: 1 848 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
365. Gjerdaaksla ― Høyde: 1 848 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
366. Naushornet, søndre ― Høyde: 1 848 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
367. Flatfjellet ― Høyde: 1 848 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
368. Veopallan sør ― Høyde: 1 847 moh. ― Primærfaktor: 196 meter
369. Storkinn, Store ― Høyde: 1 845 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
370. Gjerdaaksla, sørvest for ― Høyde: 1 845 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
371. Grøvudalstinden ― Høyde: 1 844 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
372. Ramnane ― Høyde: 1 844 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
373. Heimdalshøi, Store ― Høyde: 1 843 moh. ― Primærfaktor: 670 meter
374. Mjølkedalstinden, søndre ― Høyde: 1 843 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
375. Kyrkjeoksle, nordvest ― Høyde: 1 843 moh. ― Primærfaktor: 71 meter
376. Høgkulen, Mårådalsfjellet ― Høyde: 1 842 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
377. Eisteinhovde ― Høyde: 1 841 moh. ― Primærfaktor: 360 meter
378. Fjelltopp vest for Kjenndalsbreen ― Høyde: 1 841 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
379. Tåga ― Høyde: 1 840 moh. ― Primærfaktor: 950 meter
380. Svartnuten ― Høyde: 1 840 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
381. Kjenndalsbreen ― Høyde: 1 840 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
382. Sagtindan ― Høyde: 1 838 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
383. Eggekollan, nordre ― Høyde: 1 838 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
384. Høgtunga ― Høyde: 1 838 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
385. Rondvasshøgde, øst-2 ― Høyde: 1 838 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
386. Fjelltopp øst for Styggedalsbreen ― Høyde: 1 838 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
387. Slotthø, nordre ― Høyde: 1 837 moh. ― Primærfaktor: 400 meter
388. Bruåbottmillo, nordre ― Høyde: 1 837 moh. ― Primærfaktor: 399 meter
389. Mjogsjøhøi, nordre ― Høyde: 1 837 moh. ― Primærfaktor: 395 meter
390. Hånosi, Store ― Høyde: 1 836 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
391. Grytkollen ― Høyde: 1 836 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
392. Rundkollan, vestre ― Høyde: 1 834 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
393. Jukleeggi, Store ― Høyde: 1 834 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
394. Jiehkkevárri, Store ― Høyde: 1 834 moh. ― Primærfaktor: 1 735 meter
395. Mjogsjøhøi, søre ― Høyde: 1 833 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
396. Slotthø, søndre ― Høyde: 1 833 moh. ― Primærfaktor: 210 meter
397. Nuken ― Høyde: 1 833 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
398. Horrungen, Store ― Høyde: 1 832 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
399. Tverrfjellet, vest for ― Høyde: 1 831 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
400. Russlirundhøi, østre ― Høyde: 1 831 moh. ― Primærfaktor: 88 meter
401. Kjenndalskruna ― Høyde: 1 830 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
402. Hallingskarvet, østre ― Høyde: 1 830 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
403. Storvasshornet ― Høyde: 1 829 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
404. Storebotteggi, Store ― Høyde: 1 829 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
405. Storsølnkletten ― Høyde: 1 827 moh. ― Primærfaktor: 1 050 meter
406. Snønipa ― Høyde: 1 827 moh. ― Primærfaktor: 740 meter
407. Lågvasstinden ― Høyde: 1 827 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
408. Hallingskarvet, vestre ― Høyde: 1 826 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
409. Leirungshøi, vestre ― Høyde: 1 825 moh. ― Primærfaktor: 118 meter
410. Styggehøe ― Høyde: 1 825 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
411. Tvillingtindene ― Høyde: 1 824 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
412. Hallingskarvet, østre-2 ― Høyde: 1 824 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
413. Veopallan nord ― Høyde: 1 824 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
414. Stortoppen ― Høyde: 1 822 moh. ― Primærfaktor: 370 meter
415. Koldedalsbreen, sør for ― Høyde: 1 822 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
416. Fegervollskollen ― Høyde: 1 822 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
417. Rundhøi ― Høyde: 1 822 moh. ― Primærfaktor: 69 meter
418. Storfjellet ― Høyde: 1 821 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
419. Bleia ― Høyde: 1 821 moh. ― Primærfaktor: 430 meter
420. Høgbrøthøgde ― Høyde: 1 821 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
421. Stamåhjulet, Store ― Høyde: 1 821 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
422. Dordinakkan ― Høyde: 1 820 moh. ― Primærfaktor: 475 meter
423. Dørkampen ― Høyde: 1 820 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
424. Dørkampen, øst for ― Høyde: 1 819 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
425. Bohrsbreen, vest for, nordre ― Høyde: 1 819 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
426. Raudebergnuten ― Høyde: 1 818 moh. ― Primærfaktor: 700 meter
427. Nibba ― Høyde: 1 818 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
428. Dronningkrona ― Høyde: 1 816 moh. ― Primærfaktor: 687 meter
429. Holåtindan, Midtre, sør for ― Høyde: 1 816 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
430. Finndalshorungen ― Høyde: 1 815 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
431. Hallingskarvet, vestre-2 ― Høyde: 1 815 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
432. Berdalseken, Store ― Høyde: 1 814 moh. ― Primærfaktor: 730 meter
433. Storskredfjellet ― Høyde: 1 814 moh. ― Primærfaktor: 530 meter
434. Dyringshøi ― Høyde: 1 814 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
435. Kongskrona ― Høyde: 1 814 moh. ― Primærfaktor: 139 meter
436. Storvasskollan ― Høyde: 1 813 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
437. Seterfjellet ― Høyde: 1 812 moh. ― Primærfaktor: 460 meter
438. Sulefjellet ― Høyde: 1 812 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
439. Skarddalstinden, sørvest for ― Høyde: 1 812 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
440. Fjelltopp nordvest for Vasstverrtjørni ― Høyde: 1 811 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
441. Lyftingfonnkollen ― Høyde: 1 811 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
442. Venjetinden, Lille ― Høyde: 1 810 moh. ― Primærfaktor: < 50 meter
443. Vikesaksa ― Høyde: 1 809 moh. ― Primærfaktor: 870 meter
444. Blåskavlen ― Høyde: 1 809 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
445. Svartefjellet ― Høyde: 1 809 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
446. Røykeskardhøi ― Høyde: 1 808 moh. ― Primærfaktor: 175 meter
447. Høgstolen, østre ― Høyde: 1 808 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
448. Hånådalstind ― Høyde: 1 806 moh. ― Primærfaktor: 625 meter
449. Holhøi ― Høyde: 1 806 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
450. Raudbergsnuten ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 380 meter
451. Vesldalstinden ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
452. Tystigbreen ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
453. Vesltverråtinden ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
454. Hoggbeitet ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
455. Høgtangan ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
456. Krosshø, sørøst for ― Høyde: 1 805 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
457. Okstinden ― Høyde: 1 804 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
458. Haukefjellet ― Høyde: 1 804 moh. ― Primærfaktor: 94 meter
459. Nonsnibba ― Høyde: 1 803 moh. ― Primærfaktor: 315 meter
460. Storenosa ― Høyde: 1 803 moh. ― Primærfaktor: 250 meter
461. Blåbergi, Store ― Høyde: 1 802 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
462. Hestbrepiggen, vestre ― Høyde: 1 802 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
463. Finnshalspiggen ― Høyde: 1 800 moh. ― Primærfaktor: 313 meter
464. Nibba, N2 ― Høyde: 1 800 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
465. Trolla, nordre ― Høyde: 1 800 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
466. Berdalseken, vestre ― Høyde: 1 800 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
467. Kalskråtind, vestre ― Høyde: 1 800 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
468. Storsomrungnebba ― Høyde: 1 798 moh. ― Primærfaktor: 730 meter
469. Smiukampen ― Høyde: 1 799 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
470. Nordre Svarthammaren ― Høyde: 1 798 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
471. Veslkjølen ― Høyde: 1 798 moh. ― Primærfaktor: 105 meter
472. Breitinden ― Høyde: 1 797 moh. ― Primærfaktor: 880 meter
473. Kalskråtinden ― Høyde: 1 796 moh. ― Primærfaktor: 706 meter
474. Svartdalskollen ― Høyde: 1 796 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
475. Midtfonntinden, østre ― Høyde: 1 795 moh. ― Primærfaktor: 406 meter
476. Småkoppegga, nordre ― Høyde: 1 794 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
477. Storsteinsfjellet, nordre-1 ― Høyde: 1 794 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
478. Styggehøin, nordvestre-1 ― Høyde: 1 792 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
479. Digerkampen, nordre ― Høyde: 1 792 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
480. Reineskarvet, Store ― Høyde: 1 791 moh. ― Primærfaktor: 435 meter
481. Søndre Ramnane ― Høyde: 1 791 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
482. Hallingskarvet, vestre-1 ― Høyde: 1 791 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
483. Skarfjellet ― Høyde: 1 790 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
484. Snøfjellskollan, østre ― Høyde: 1 790 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
485. Kyrkjedørsnutan ― Høyde: 1 790 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
486. Ramnane, søndre ― Høyde: 1 790 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
487. Skårene, Midtre ― Høyde: 1 789 moh. ― Primærfaktor: 235 meter
488. Nihkevárri ― Høyde: 1 788 moh. ― Primærfaktor: 650 meter
489. Store Trolltinden ― Høyde: 1 788 moh. ― Primærfaktor: 355 meter
490. Rasletinden ― Høyde: 1 787 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
491. Finnan, Midtre ― Høyde: 1 786 moh. ― Primærfaktor: 915 meter
492. Strandanibba ― Høyde: 1 786 moh. ― Primærfaktor: 155 meter
493. Storenosa, østre ― Høyde: 1 786 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
494. Skogadalsnosi, østre-3 ― Høyde: 1 784 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
495. Kjølen ― Høyde: 1 784 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
496. Raudeggi, nordøst for ― Høyde: 1 784 moh. ― Primærfaktor: 54 meter
497. Fossafjell, søndre ― Høyde: 1 783 moh. ― Primærfaktor: 640 meter
498. Kjenndalsbreen, nordrvest-3 for ― Høyde: 1 782 moh. ― Primærfaktor: 210 meter
499. Dama ― Høyde: 1 781 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
500. Storhøi ― Høyde: 1 780 moh. ― Primærfaktor: 410 meter
501. Skarbottsnosi ― Høyde: 1 780 moh. ― Primærfaktor: 360 meter
502. Suletindene ― Høyde: 1 780 moh. ― Primærfaktor: 285 meter
503. Digervarden ― Høyde: 1 780 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
504. Mehøi ― Høyde: 1 780 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
505. Gråhøe ― Høyde: 1 779 moh. ― Primærfaktor: 445 meter
506. Sikkilsdalshøa ― Høyde: 1 778 moh. ― Primærfaktor: 660 meter
507. Veslbotnskarvet ― Høyde: 1 778 moh. ― Primærfaktor: 610 meter
508. Gråhyrneran, Midtre ― Høyde: 1 778 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
509. Reppdalstangen, Midtre ― Høyde: 1 778 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
510. Stolhyrna ― Høyde: 1 778 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
511. Svartdalskollen ― Høyde: 1 777 moh. ― Primærfaktor: 83 meter
512. Lågvasstinden, nordvestre ― Høyde: 1 777 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
513. Ramnefjellhyrna ― Høyde: 1 777 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
514. Vennisfjellet ― Høyde: 1 776 moh. ― Primærfaktor: 650 meter
515. Illvassnosi ― Høyde: 1 776 moh. ― Primærfaktor: 145 meter
516. Skogadalsnosi, østre-1 ― Høyde: 1 776 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
517. Bleia, østre ― Høyde: 1 776 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
518. Blåfjellet ― Høyde: 1 775 moh. ― Primærfaktor: 480 meter
519. Grånosi ― Høyde: 1 775 moh. ― Primærfaktor: 410 meter
520. Tindefjell, vestre ― Høyde: 1 775 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
521. Hydalsberget, østre ― Høyde: 1 775 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
522. Sikilbreen, østre-1 ― Høyde: 1 774 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
523. Tythøa ― Høyde: 1 773 moh. ― Primærfaktor: 205 meter
524. Raudbekkollen ― Høyde: 1 773 moh. ― Primærfaktor: 112 meter
525. Sauhøi ― Høyde: 1 773 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
526. Midtstolhyrna ― Høyde: 1 771 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
527. Vulueggi ― Høyde: 1 771 moh. ― Primærfaktor: 340 meter
528. Urevassnutane, nordre ― Høyde: 1 770 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
529. Fremste-kåpa ― Høyde: 1 771 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
530. Rankonøse ― Høyde: 1 771 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
531. Ommane ― Høyde: 1 771 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
532. Sør for Skardalseggi ― Høyde: 1 769 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
533. Klanten, østre ― Høyde: 1 769 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
534. Nordre Saulo ― Høyde: 1 768 moh. ― Primærfaktor: 1 040 meter
535. Rangåhøgda ― Høyde: 1 768 moh. ― Primærfaktor: 515 meter
536. Tverreggi, Store ― Høyde: 1 768 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
537. Liaflui ― Høyde: 1 768 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
538. Søre Kjølhaugen ― Høyde: 1 768 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
539. Gravskardhøgda ― Høyde: 1 767 moh. ― Primærfaktor: 795 meter
540. Veltdalseggi ― Høyde: 1 767 moh. ― Primærfaktor: 280 meter
541. Kaldvellkinn ― Høyde: 1 767 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
542. Muldalsegga ― Høyde: 1 766 moh. ― Primærfaktor: 565 meter
543. Simlenosi ― Høyde: 1 766 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
544. Grensevarden, ved ― Høyde: 1 766 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
545. Gråvåhøi ― Høyde: 1 765 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
546. Eggekollan, søndre ― Høyde: 1 765 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
547. Vargebreen ― Høyde: 1 764 moh. ― Primærfaktor: 345 meter
548. Halldalsnuten ― Høyde: 1 764 moh. ― Primærfaktor: 315 meter
549. Sandgroveggen, søndre ― Høyde: 1 764 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
550. Haldalshøgdi ― Høyde: 1 764 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
551. Nørdre Svarthaugen ― Høyde: 1 764 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
552. Store Liahovden ― Høyde: 1 763 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
553. Reinstinden, vest for ― Høyde: 1 763 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
554. Storsylen ― Høyde: 1 762 moh. ― Primærfaktor: 640 meter
555. Trollkyrkja ― Høyde: 1 762 moh. ― Primærfaktor: 155 meter
556. Stiganosi ― Høyde: 1 761 moh. ― Primærfaktor: 680 meter
557. Illstigfjellet, vestre ― Høyde: 1 760 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
558. Kjenndalsbreen, nordvest-2 for ― Høyde: 1 760 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
559. Bukkaskinnshjallane ― Høyde: 1 760 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
560. Vulueggi, nord ― Høyde: 1 760 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
561. Storfjellet ― Høyde: 1 759 moh. ― Primærfaktor: 555 meter
562. Middagsnibba, sør for ― Høyde: 1 759 moh. ― Primærfaktor: 105 meter
563. Såthorn ― Høyde: 1 759 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
564. Vestre Hestlægerhøe ― Høyde: 1 758 moh. ― Primærfaktor: 53 meter
565. Sæterfjellet, søndre ― Høyde: 1 759 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
566. Vangsen ― Høyde: 1 757 moh. ― Primærfaktor: 290 meter
567. Spørteggbreen ― Høyde: 1 757 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
568. Sæterfjellet, nordvestre ― Høyde: 1 757 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
569. Storløypfjellet ― Høyde: 1 756 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
570. Reinstinden ― Høyde: 1 756 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
571. Søre Urevassnuten ― Høyde: 1 753 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
572. Hestebottnuten ― Høyde: 1 756 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
573. Nordre Saulo, nordre ― Høyde: 1 756 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
574. Sølen, Store ― Høyde: 1 755 moh. ― Primærfaktor: 1 093 meter
575. Østdalsnosi ― Høyde: 1 755 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
576. Nystuguhøi, søndre ― Høyde: 1 754 moh. ― Primærfaktor: 485 meter
577. Gjerdinghøi ― Høyde: 1 754 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
578. Ørfjellet ― Høyde: 1 751 moh. ― Primærfaktor: 1 060 meter
579. Kveita ― Høyde: 1 751 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
580. Gråhøe ― Høyde: 1 751 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
581. Koldedalstinden, øst for ― Høyde: 1 751 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
582. Svartfjell, søndre ― Høyde: 1 749 moh. ― Primærfaktor: 145 meter
583. Sikilbreen ― Høyde: 1 749 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
584. Lauvknubben ― Høyde: 1 749 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
585. Grjothovden ― Høyde: 1 748 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
586. Reineskarvet, nordre-2 ― Høyde: 1 748 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
587. Austdalsnuten ― Høyde: 1 747 moh. ― Primærfaktor: 295 meter
588. Slotthø, østre ― Høyde: 1 747 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
589. Flakavassnutane ― Høyde: 1 746 moh. ― Primærfaktor: 250 meter
590. Kyrkjedørsnutan, nord for ― Høyde: 1 746 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
591. Heidalsmuen ― Høyde: 1 745 moh. ― Primærfaktor: 960 meter
592. Kvanndalstindene ― Høyde: 1 744 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
593. Veslfjellet ― Høyde: 1 743 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
594. Sveinkollen ― Høyde: 1 743 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
595. Illvassnosi, nord for ― Høyde: 1 743 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
596. Storskredfjellet, vestre ― Høyde: 1 742 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
597. Mehøi ― Høyde: 1 742 moh. ― Primærfaktor: 72 meter
598. Masseringsnosi ― Høyde: 1 742 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
599. Høggøymen ― Høyde: 1 741 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
600. Nibbi ― Høyde: 1 741 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
601. Skurvefjellet ― Høyde: 1 741 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
602. Keisaren ― Høyde: 1 741 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
603. Fjelltopp sør for Storbreen ― Høyde: 1 741 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
604. Skarvhøi ― Høyde: 1 741 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
605. Mugnetinden ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
606. Knipenborg, Midtre ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
607. Myklebustbreen, nordøstre ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
608. Kvernhusfjellet ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
609. Trolla, sørøstre ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
610. Søre Kongsnuten ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
611. Vargebreen, nordøstre-1 ― Høyde: 1 740 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
612. Høgstolen (Valldal) ― Høyde: 1 739 moh. ― Primærfaktor: 635 meter
613. Snøggeknosi, østre ― Høyde: 1 739 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
614. Myklebustbreen – topp ― Høyde: 1 739 moh. ― Primærfaktor: 127 meter
615. Gjuvkampen ― Høyde: 1 739 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
616. Hindnubben, nordre ― Høyde: 1 737 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
617. Breidtelnebba ― Høyde: 1 735 moh. ― Primærfaktor: 285 meter
618. Skarvanfjellet ― Høyde: 1 735 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
619. Reineskarvet, østre-3 ― Høyde: 1 735 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
620. Breidfonntinden ― Høyde: 1 734 moh. ― Primærfaktor: 810 meter
621. Fjelltopp sør for Isbretjerne ― Høyde: 1 734 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
622. Hauduken, Store ― Høyde: 1 734 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
623. Hauduken ― Høyde: 1 734 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
624. Fosseken, nordvestre ― Høyde: 1 734 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
625. Supphellenipa, nordvest for ― Høyde: 1 734 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
626. Håkodalshøa ― Høyde: 1 733 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
627. Storsteinsfjellet, nordvestre-1 ― Høyde: 1 732 moh. ― Primærfaktor: 235 meter
628. Gråskarvet (Storlifjell) ― Høyde: 1 731 moh. ― Primærfaktor: 543 meter
629. Slingsbyvarden, vest for ― Høyde: 1 731 moh. ― Primærfaktor: 124 meter
630. Supphellenipa ― Høyde: 1 731 moh. ― Primærfaktor: 121 meter
631. Fåbergstølsnosi, vest for ― Høyde: 1 730 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
632. Ryggehøi ― Høyde: 1 730 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
633. Vulueggi, sør ― Høyde: 1 730 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
634. Reineskarvet, nordvestre-1 ― Høyde: 1 730 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
635. Hatten ― Høyde: 1 729 moh. ― Primærfaktor: 495 meter
636. Storskavlen ― Høyde: 1 729 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
637. Ramnabergnuten ― Høyde: 1 729 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
638. Venjetinden, søndre ― Høyde: 1 729 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
639. Kupen ― Høyde: 1 728 moh. ― Primærfaktor: 350 meter
640. Trihøene, Store ― Høyde: 1 728 moh. ― Primærfaktor: 250 meter
641. Skogshorn, østre ― Høyde: 1 728 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
642. Leirvasshøi ― Høyde: 1 728 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
643. Knipenborg, østre ― Høyde: 1 728 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
644. Ippočohkka, nordre ― Høyde: 1 727 moh. ― Primærfaktor: 730 meter
645. Merrahøi, Store ― Høyde: 1 727 moh. ― Primærfaktor: 325 meter
646. Stygghøin, nordre del, Midtre ― Høyde: 1 727 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
647. Kyrkjedørsnutan, nordvest for ― Høyde: 1 726 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
648. Grjotkopphornet ― Høyde: 1 726 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
649. Nonsfjellkollen ― Høyde: 1 726 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
650. Storskavelen, sørøstre-2 ― Høyde: 1 726 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
651. Fjelltopp nord for Harbardsbreen ― Høyde: 1 725 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
652. Raudhøa, Midtre ― Høyde: 1 725 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
653. Frostisen ― Høyde: 1 724 moh. ― Primærfaktor: 1 090 meter
654. Grindane ― Høyde: 1 724 moh. ― Primærfaktor: 455 meter
655. Skardfjell, Midtre ― Høyde: 1 723 moh. ― Primærfaktor: 650 meter
656. Sprangdalseggi, Store ― Høyde: 1 723 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
657. Strokken ― Høyde: 1 723 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
658. Maradalsryggen, nordre ― Høyde: 1 723 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
659. Håstarren ― Høyde: 1 722 moh. ― Primærfaktor: 245 meter
660. Høggøymen, østre ― Høyde: 1 722 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
661. Sandfloegga ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 540 meter
662. Simlepiggen ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
663. Grånosi ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
664. Ljøtebotnberget, nordre ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
665. Småkoppegga, søndre ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 155 meter
666. Skuleggen, vestre ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
667. Mønin ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
668. Leirvasshøi, sørøst for ― Høyde: 1 721 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
669. Illstigegga, østre ― Høyde: 1 720 moh. ― Primærfaktor: 390 meter
670. Harbardsbreen, Midtre ― Høyde: 1 720 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
671. Liaberget, vest for ― Høyde: 1 720 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
672. Storsalen, nordre ― Høyde: 1 720 moh. ― Primærfaktor: 127 meter
673. Breikvamsnosi, vestre ― Høyde: 1 720 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
674. Sjøvdøla ― Høyde: 1 719 moh. ― Primærfaktor: 415 meter
675. Storebottskarvet ― Høyde: 1 719 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
676. Vollsetskåla ― Høyde: 1 719 moh. ― Primærfaktor: 125 meter
677. Styggehøin, sørvestre-2 ― Høyde: 1 718 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
678. Svartegga, nordre-2 ― Høyde: 1 718 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
679. Skardalseggi ― Høyde: 1 718 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
680. Kvitegga ― Høyde: 1 717 moh. ― Primærfaktor: 1 320 meter
681. Njunis ― Høyde: 1 717 moh. ― Primærfaktor: 1 300 meter
682. Bleia ― Høyde: 1 717 moh. ― Primærfaktor: 490 meter
683. Sisiliekruna, nordre ― Høyde: 1 717 moh. ― Primærfaktor: 210 meter
684. Storsteinsfjellet, nordvestre-2 ― Høyde: 1 717 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
685. Kjelkevarden ― Høyde: 1 717 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
686. Fokstuguhøin ― Høyde: 1 716 moh. ― Primærfaktor: 600 meter
687. Blåfjellet ― Høyde: 1 716 moh. ― Primærfaktor: 215 meter
688. Storløypet, vestre ― Høyde: 1 716 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
689. Sisiliekruna, søndre ― Høyde: 1 716 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
690. Fjelltopp vest for Opptaksbreen ― Høyde: 1 716 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
691. Lærdalseinaren, søndre ― Høyde: 1 715 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
692. Djupeskardnosi ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
693. Skræmetindene ― Høyde: 1 714 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
694. Newtontoppen ― Høyde: 1 713 moh. ― Primærfaktor: 1 713 meter
695. Perriertoppen ― Høyde: 1 712 moh. ― Primærfaktor: ≈600 meter
696. Juratind ― Høyde: 1 712 moh. ― Primærfaktor: 285 meter
697. Fjelltopp vest for Høgalmebreen ― Høyde: 1 712 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
698. Fjelltopp sør for Groposkardet ― Høyde: 1 712 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
699. Skjorta ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 618 meter
700. Fløtatinden ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 390 meter
701. Storfjellet, Midtre ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 255 meter
702. Knekten ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 145 meter
703. Trollkyrkja, søndre ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 115 meter
704. Djupeskardnosi ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
705. Stygghøin, nordre del, vestre ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
706. Steinahøfjellet ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 52 meter
707. Storsola ― Høyde: 1 711 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
708. Skipedalshyrna ― Høyde: 1 710 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
709. Myklebustbreen – topp, vesle ― Høyde: 1 710 moh. ― Primærfaktor: 98 meter
710. Snønipa, nord for ― Høyde: 1 710 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
711. Bjørntoppen ― Høyde: 1 709 moh. ― Primærfaktor: 895 meter
712. Holedalsegga ― Høyde: 1 709 moh. ― Primærfaktor: 340 meter
713. Gluggevardnosi ― Høyde: 1 709 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
714. Skarvsenden ― Høyde: 1 709 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
715. Sveidalsnosi, nordre ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
716. Alvsnosi ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
717. Vesttinden ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 210 meter
718. Rundeggi ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
719. Skårene, nordre ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
720. Fossafjell, nordre ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
721. Fossafjell, Midtre ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
722. Storhøe ― Høyde: 1 708 moh. ― Primærfaktor: 52 meter
723. Midtfonntinden, vestre ― Høyde: 1 707 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
724. Skardfjell, østre ― Høyde: 1 707 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
725. Storebottnosi ― Høyde: 1 707 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
726. Storsteinsfjellet, nordre-2 ― Høyde: 1 707 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
727. Sjøvdøla, sørvestre ― Høyde: 1 707 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
728. Reinstinden ― Høyde: 1 706 moh. ― Primærfaktor: 470 meter
729. Skjellåkinna ― Høyde: 1 706 moh. ― Primærfaktor: 226 meter
730. Meleinsnibba ― Høyde: 1 706 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
731. Blåhyrna ― Høyde: 1 706 moh. ― Primærfaktor: 96 meter
732. Gråhøin ― Høyde: 1 706 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
733. Knatthøin ― Høyde: 1 706 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
734. Holedalsfjellet ― Høyde: 1 705 moh. ― Primærfaktor: 175 meter
735. Fødalsnosi, nordre ― Høyde: 1 705 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
736. Bjørnbakknøse ― Høyde: 1 705 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
737. Skorpetinden ― Høyde: 1 705 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
738. Mugnetinden, nord for ― Høyde: 1 705 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
739. Bjørnegga ― Høyde: 1 704 moh. ― Primærfaktor: 420 meter
740. Storskredfjellet ― Høyde: 1 704 moh. ― Primærfaktor: 360 meter
741. Litlsomrungnebba ― Høyde: 1 704 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
742. Rankonøse, nordvest ― Høyde: 1 704 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
743. Tarven ― Høyde: 1 703 moh. ― Primærfaktor: 540 meter
744. Flathøi ― Høyde: 1 703 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
745. Grandevassegga ― Høyde: 1 703 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
746. Merratind, østre ― Høyde: 1 702 moh. ― Primærfaktor: 195 meter
747. Sisiliekruna, sørvest for ― Høyde: 1 702 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
748. Vesle Jukleggi ― Høyde: 1 701 moh. ― Primærfaktor: 410 meter
749. Såta ― Høyde: 1 701 moh. ― Primærfaktor: 295 meter
750. Midthøa ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 295 meter
751. Høghornet, fremste ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 205 meter
752. Syrtbyttnosi ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
753. Skardkollen, nordre ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 145 meter
754. Trollryggen ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
755. Gravdalsryggen, nordre ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
756. Galdane, midtre ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
757. Søre Sul, vestre ― Høyde: 1 700 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
758. Kvigtinden ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 1 160 meter
759. Kråkvasstind ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 630 meter
760. Sølen, nordre ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 251 meter
761. Graveggi, søndre ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
762. Bolhovdskarvet ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
763. Merrahøi, vestre ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 78 meter
764. Bjørnbakknosi, nordvestre ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
765. Alvsnosi, søndre ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
766. Gråhøin, sørøstre ― Høyde: 1 699 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
767. Østre Somrungnebba ― Høyde: 1 698 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
768. Sponghøi ― Høyde: 1 698 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
769. Borgundseinaren ― Høyde: 1 698 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
770. Vongsen, sørøstre ― Høyde: 1 698 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
771. Topp vest for Geitåvatnet ― Høyde: 1 698 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
772. Klingråkhøa ― Høyde: 1 697 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
773. Vivakulen ― Høyde: 1 696 moh. ― Primærfaktor: 202 meter
774. Kolnosi, østre ― Høyde: 1 696 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
775. Austerdalsfjellet, sørøst for ― Høyde: 1 695 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
776. Røysedalsbreen, ein brearm av Jostedalsbreen ― Høyde: 1 695 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
777. Storhøe, søndre ― Høyde: 1 695 moh. ― Primærfaktor: 63 meter
778. Middalsnosi ― Høyde: 1 694 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
779. Oksedalshøi ― Høyde: 1 694 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
780. Sankt Pål ― Høyde: 1 694 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
781. Dyranosi ― Høyde: 1 693 moh. ― Primærfaktor: 235 meter
782. Såta ― Høyde: 1 693 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
783. Fjelltopp nord for Skardbotnen ― Høyde: 1 693 moh. ― Primærfaktor: 115 meter
784. Fosseken ― Høyde: 1 693 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
785. Storaurhøa ― Høyde: 1 692 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
786. Sygneskarsfjellet ― Høyde: 1 692 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
787. Gravdalsknappen ― Høyde: 1 692 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
788. Kjelkehøene, søndre ― Høyde: 1 692 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
789. Tua, nordre ― Høyde: 1 691 moh. ― Primærfaktor: 330 meter
790. Nupsfonn, SV for ― Høyde: 1 691 moh. ― Primærfaktor: 195 meter
791. Dama ― Høyde: 1 691 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
792. Fjelltopp nord for Isløypet ― Høyde: 1 691 moh. ― Primærfaktor: 105 meter
793. Knutshøa, søndre ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 660 meter
794. Sårjåstjåhkkå, nordre ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 520 meter
795. Hårteigen ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 480 meter
796. Vágŋatjåhkkå ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
797. Ørnenøse ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
798. Søverhøi ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
799. Storsølnkletten, vestre ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
800. Sandskarhyrna ― Høyde: 1 690 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
801. Okken, søndre ― Høyde: 1 689 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
802. Fjelltopp vest for Heinsavatnet ― Høyde: 1 689 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
803. Ristačohkka, Midtre ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 860 meter
804. Sølen, sørvestre-1 ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 438 meter
805. Sætertverrfjellet ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 164 meter
806. Vardefjell ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 94 meter
807. Sør for Lærdalseinaren ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
808. Veslkjølen, nordøst ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
809. Kvernhøi ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
810. Raudbergsnuten, sørøstre ― Høyde: 1 688 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
811. Dyrtjørnhøi ― Høyde: 1 687 moh. ― Primærfaktor: 680 meter
812. Neskopptinden, Midtre ― Høyde: 1 687 moh. ― Primærfaktor: 235 meter
813. Halvfarhøe, vestre ― Høyde: 1 687 moh. ― Primærfaktor: 230 meter
814. Opptakshaugane, øst for ― Høyde: 1 687 moh. ― Primærfaktor: 215 meter
815. Bjørnahøi, søndre ― Høyde: 1 687 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
816. Skaget ― Høyde: 1 686 moh. ― Primærfaktor: 645 meter
817. Fugledalsfjellet, Store ― Høyde: 1 686 moh. ― Primærfaktor: 535 meter
818. Sletthøa ― Høyde: 1 686 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
819. Sør for Borgundseinaren ― Høyde: 1 686 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
820. Flakavassnutane, sørøstre ― Høyde: 1 686 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
821. Melegga, østre ― Høyde: 1 685 moh. ― Primærfaktor: 255 meter
822. Buakollen ― Høyde: 1 685 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
823. Nystuguhøi, Midtre ― Høyde: 1 685 moh. ― Primærfaktor: 116 meter
824. Kveita, nord for ― Høyde: 1 685 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
825. Vetledalstinden, sør for ― Høyde: 1 685 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
826. Fjelltopp nord for Isbretjerne ― Høyde: 1 685 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
827. Ryssenipa, Fremsta ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 835 meter
828. Nuorjjovárri, øst-1 for ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 415 meter
829. Falketind ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 225 meter
830. Vivakulen, søndre ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 180 meter
831. Smellfonnebba ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 155 meter
832. Knutshøa, nordre ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
833. Saukampen ― Høyde: 1 684 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
834. Suphellenipa, søndre ― Høyde: 1 683 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
835. Golvertinden, søndre ― Høyde: 1 682 moh. ― Primærfaktor: 790 meter
836. Skræmmetindene, nestsørøst for ― Høyde: 1 682 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
837. Kvigtinden, søndre ― Høyde: 1 682 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
838. Træshøgdi ― Høyde: 1 681 moh. ― Primærfaktor: 360 meter
839. Opptakshaugane ― Høyde: 1 681 moh. ― Primærfaktor: 240 meter
840. Njunis, sørvestre ― Høyde: 1 681 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
841. Bolhovdskarvet, søndre ― Høyde: 1 681 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
842. Sårjåstjåhkkå, sørvestre ― Høyde: 1 680 moh. ― Primærfaktor: 105 meter
843. Mjogsjøhøi, øst for ― Høyde: 1 680 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
844. Fødalsnosi, sør for ― Høyde: 1 680 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
845. Okken, nordre ― Høyde: 1 680 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
846. Illstigegga, vestre ― Høyde: 1 679 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
847. Jukleeggi, Store, vestre ― Høyde: 1 679 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
848. Breakulen ― Høyde: 1 678 moh. ― Primærfaktor: 370 meter
849. Gloptind ― Høyde: 1 678 moh. ― Primærfaktor: 175 meter
850. Skoddetinden ― Høyde: 1 678 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
851. Nilsnosi ― Høyde: 1 678 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
852. Mjellknapp ― Høyde: 1 678 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
853. Kirkesfjellet ― Høyde: 1 677 moh. ― Primærfaktor: 1 020 meter
854. Rinddalshyrna ― Høyde: 1 677 moh. ― Primærfaktor: 530 meter
855. Skomabreen ― Høyde: 1 677 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
856. Lågvasstinden, nordre ― Høyde: 1 677 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
857. Dønttinden ― Høyde: 1 676 moh. ― Primærfaktor: 620 meter
858. Brattfonnhøa ― Høyde: 1 676 moh. ― Primærfaktor: 555 meter
859. Høgtunga, søndre ― Høyde: 1 676 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
860. Langebottfjellet, vestre ― Høyde: 1 676 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
861. Einøvlingseggen, nordre ― Høyde: 1 675 moh. ― Primærfaktor: 345 meter
862. Leinenøse ― Høyde: 1 675 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
863. Ceresfjellet ― Høyde: 1 675 moh. ― Primærfaktor: ≈450 meter
864. Solfonntaggen ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 375 meter
865. Leirtjørnkollen ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
866. Frostisen, nordøstre-1 ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
867. Frostisen, østre ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
868. Volanuten, Midtre ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
869. Øyre ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 125 meter
870. Stolsbergi, søndre ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
871. Skorpa ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
872. Nupseggi ― Høyde: 1 674 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
873. Eldalsbreen ― Høyde: 1 673 moh. ― Primærfaktor: 260 meter
874. Råstu, Midtre ― Høyde: 1 673 moh. ― Primærfaktor: 185 meter
875. Nesdalsnibba ― Høyde: 1 673 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
876. Langebottfjellet, midtre ― Høyde: 1 673 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
877. Fjelltopp vest for Illvatnet ― Høyde: 1 672 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
878. Tua, vestre ― Høyde: 1 672 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
879. Blåhøa ― Høyde: 1 671 moh. ― Primærfaktor: 910 meter
880. Kyrkjebønøse ― Høyde: 1 671 moh. ― Primærfaktor: 195 meter
881. Bukkabottnosi ― Høyde: 1 671 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
882. Sandfloegga, sør for ― Høyde: 1 671 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
883. Svartdalshøi ― Høyde: 1 671 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
884. Blånibba ― Høyde: 1 670 moh. ― Primærfaktor: 1 460 meter
885. Hogrenningsnibba ― Høyde: 1 670 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
886. Sandfloegga, vestre ― Høyde: 1 670 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
887. Hundhus ― Høyde: 1 669 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
888. Snota ― Høyde: 1 668 moh. ― Primærfaktor: 880 meter
889. Hellstugueggi ― Høyde: 1 668 moh. ― Primærfaktor: 220 meter
890. Skorpa ― Høyde: 1 668 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
891. Blåhøi ― Høyde: 1 668 moh. ― Primærfaktor: 58 meter
892. Hornet ― Høyde: 1 667 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
893. Blåhornet ― Høyde: 1 667 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
894. Ingulssjøhøi ― Høyde: 1 667 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
895. Mjogsjøoksli ― Høyde: 1 667 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
896. Tron, Store ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 1 010 meter
897. Fossebrea ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
898. Rienatčohkka, søndre ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 270 meter
899. Heranoshøi, Midtre ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 200 meter
900. Skarvehøa, Midtre ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
901. Holmbukttinden ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
902. Høganosi ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
903. Austerdalsfjellet ― Høyde: 1 666 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
904. Raudnova, vestre ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 500 meter
905. Fjelltopp vest for Vermevatnet ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 195 meter
906. Alnestinden ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
907. Brunkollen ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
908. Liahovden, vetle ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
909. Fjelltopp sør for Lokebreen ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
910. Volanuten, søndre ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
911. Vennisfjellet, nord ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 75 meter
912. Blåberget ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
913. Myljonuten ― Høyde: 1 665 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
914. Fjelltopp nord for Lináisen ― Høyde: 1 664 moh. ― Primærfaktor: 710 meter
915. Stølsmaradalsryggen, nordre ― Høyde: 1 664 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
916. Blåtinden ― Høyde: 1 664 moh. ― Primærfaktor: 135 meter
917. Trollfonneggi ― Høyde: 1 664 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
918. Blåtind ― Høyde: 1 663 moh. ― Primærfaktor: 460 meter
919. Gråhøe ― Høyde: 1 663 moh. ― Primærfaktor: 190 meter
920. Solfonntaggen, vest for ― Høyde: 1 663 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
921. Folgefonna ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 1 230 meter
922. Navardalsnebba ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
923. Hesthågåhøa ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 185 meter
924. Litlsomrungnebba, sør ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
925. Kljåkinnknippene, nordre ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
926. Storebreen ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
927. Midtstolhyrna, nord for ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
928. Blåkampen ― Høyde: 1 662 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
929. Stavsnuten ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 410 meter
930. Raudenibba ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
931. Fjelltopp vest for Grovjuvstrupene ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 150 meter
932. Bjørnabottinden ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
933. Harbardsbreen, sørvestre ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
934. Skavlehaugane ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
935. Vesteråshornet ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 310 meter
936. Austavindstrøa ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 170 meter
937. Vangshøi ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
938. Store Nup ― Høyde: 1 661 moh. ― Primærfaktor: 110 meter
939. Lyserbottnuten, midtre ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
940. Tythøkollen ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
941. Djupdalsegga ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
942. Graveggi, sørøstre ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
943. Knipenborg, vestre ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
944. Sårjåstjåhkkå, Midtre ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
945. Galdane, østre-1 ― Høyde: 1 660 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
946. Rohkunborri, Store ― Høyde: 1 659 moh. ― Primærfaktor: 1 160 meter
947. Saukampen ― Høyde: 1 659 moh. ― Primærfaktor: 520 meter
948. Blåbotnhalsen ― Høyde: 1 659 moh. ― Primærfaktor: 227 meter
949. Guridalsnosi ― Høyde: 1 659 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
950. Muldalseggenden ― Høyde: 1 659 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
951. Vassdalseggi ― Høyde: 1 658 moh. ― Primærfaktor: 510 meter
952. Slettedalsnuten, nordre ― Høyde: 1 655 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
953. Tverrfjellet, vestre ― Høyde: 1 658 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
954. Vesle Øljunuten ― Høyde: 1 658 moh. ― Primærfaktor: 70 meter
955. Holedalsfjellet, nord for ― Høyde: 1 658 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
956. Grønfonnfjellet ― Høyde: 1 657 moh. ― Primærfaktor: 445 meter
957. Bidlesteinnosi, nordre ― Høyde: 1 657 moh. ― Primærfaktor: 210 meter
958. Kvitekloven ― Høyde: 1 657 moh. ― Primærfaktor: 140 meter
959. Steinahøfjellet, vest for ― Høyde: 1 657 moh. ― Primærfaktor: 90 meter
960. Volanuten, nordre ― Høyde: 1 657 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
961. Gluggevardnosi, søndre ― Høyde: 1 657 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
962. Vassdalsfjellet ― Høyde: 1 656 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
963. Jiehkkevárri, søndre ― Høyde: 1 656 moh. ― Primærfaktor: 130 meter
964. Fjelltopp nord for Ljøtetjørn ― Høyde: 1 656 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
965. Fjelltopp øst for Trossovtjønni ― Høyde: 1 655 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
966. Slettedalsnuten, nordre ― Høyde: 1 655 moh. ― Primærfaktor: 160 meter
967. Julsennuten ― Høyde: 1 654 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
968. Volanuten, søre ― Høyde: 1 654 moh. ― Primærfaktor: 50 meter
969. Holmevassnosi, nordre ― Høyde: 1 653 moh. ― Primærfaktor: 250 meter
970. Tyrvlesnuten, vest-1 for ― Høyde: 1 653 moh. ― Primærfaktor: 120 meter
971. Lågtunga, vestre ― Høyde: 1 653 moh. ― Primærfaktor: 85 meter
972. Kolla ― Høyde: 1 652 moh. ― Primærfaktor: 355 meter
973. Nupsfonn, Store ― Høyde: 1 652 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
974. Tverrfjellet, Midtre ― Høyde: 1 652 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
975. Svarterandane ― Høyde: 1 652 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
976. Langvasseggi, Midtre ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 450 meter
977. Verjesteinsnuten ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 300 meter
978. Fjelltopp nord for Langavatnet ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 165 meter
979. Hanekammen ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
980. Skjerdingdalsbreen ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 100 meter
981. Grønhøi ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 95 meter
982. Ørfjellet, nordre ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 80 meter
983. Skavlaklørne, sør for ― Høyde: 1 650 moh. ― Primærfaktor: 60 meter
984. Høgtunga, østre ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
985. Mjølkedalstinden, vest-1 for ― Høyde: 1 651 moh. ― Primærfaktor: 55 meter
986. Hesten, S5 ― Høyde: 1 650 moh. ― Primærfaktor: 550 meter
987. Hornflågene ― Høyde: 1 650 moh. ― Primærfaktor: 460 meter
988. Storefjellsnuten ― Høyde: 1 650 moh. ― Primærfaktor: 65 meter
989. Kjelkehøene, nordre ― Høyde: 1 650 moh. ― Primærfaktor: 60 meter