Liste over Norske Fjellområder

Fjell er et høytliggende landområde, gjerne over tregrensen. I Norge er fjell i stor utstrekning bølgende vidder, med høyere topper enkeltvis eller i grupper, og dypt nedskårne daler.

Fjell kan dannes ved fjellkjedefoldning, ved vulkanske utbrudd og ved vertikale forskyvninger i jordskorpen langs sprekker.

Fjellenes former er som oftest resultat av de ekstreme kreftene på bergarter med ulik motstandskraft. I Norge vil man ofte se at granitt- og gabbro-områder står opp i høye fjell, mens omliggende bløtere bergarter er tært ned. Formen avhenger av den geologiske bygningen; granitt og gabbro danner gjerne massive fjell som i Jotunheimen og Lyngsalpene.

Er grunnen bygd av lagdelte bergarter, får fjellene andre former. Flattliggende lag danner flate fjellplatåer med bratte sider; står lagene på skrå, dannes såkalte Cuestalandskap, som betyr at en ås- eller fjellrygg som dannes ved forvitring av skråstilte lag av sedimentære bergarter. Disse åsene/fjellene karakteriseres av en bratt skrent på den ene siden og en svakt skrånende helning på den andre siden.

Er lagene foldet, blir fjell utformet som parallelle kammer, som for eksempel de harde benkene står frem og danner ofte bratte stup. Når fjellene opp til snøgrensen, dannes alpine former, idet småbreer graver ut botner med stupbratte vegger. Disse botnene er ofte så store og brede at det bare er smale kammer (egger) mellom dem. Tinder dannes når tre eller flere botnbreer gnager seg inn mot hverandre. Det sises av noen av Norges fjell er skapt for 400 millioner år siden.

Hva er primærfaktor?

Primærfaktor brukes i forbindelse med definisjonen av fjelltopper, og angir hvor mye en forhøyning i terrenget må rage opp over omkringliggende terreng for å bli regnet som en selvstendig topp – jo mindre primærfaktor, jo flere topper.
Hvis man legger til grunn en primærfaktor på 50 meter, har Norge oppunder 190 topper på 2000 moh. eller høyere. Med primærfaktor på 30 meter skal Norge ha 231 topper på 2000 moh. eller høyere.

Trykk på en boks, eller overskriften nedenfor for å gå til en av de 3 høyeste fjellene i Norge. 

Galdhøpiggen

 • 2469 moh
 • Jotunheimen

Glittertind

 • 2452 moh
 • Jotunheimen

Inkl, isbreen

Store Skagastølstind

 • 2406 moh
 • Jotunheimen

Snøhetta

 • 2286,5 moh
 • Dovre

Gaustatoppen

 • 1883 moh
 • Øst-Telemark

Trollsteineggje

 • 2300 moh
 • Jotunheimen

Jotunheimen

De høyeste fjellene i Norge (hovedlandet) finnes i Jotunheimen. Det er anslått at Jotunheimen har 26 topper på over Snøhettas høyde på 2286 meter over havet. Snøhetta er høyeste topp utenfor Jotunheimen. Under er en liste over toppene i Jotunheimen. (holde over for å se m.o.h.)

 • Store Styggedalstind

  Meter over havet: 2387 – Jotunheimen

 • Skardstind

  Meter over havet: 3374 – Jotunheimen

 • Veslpiggen(Vesle Galdhøpiggen)

  Meter over havet: 2369 – Jotunheimen

 • Surtningssue

  Meter over havet: 2368 – Jotunheimen

 • Store Memurutinden

  Meter over havet: 2364 – Jotunheimen

 • Keilhaus Topp

  Meter over havet: 2 355 – Jotunheimen

 • Gjertvasstind

  Meter over havet: 2 355 – Jotunheimen

 • Sentraltind

  Meter over havet: 2351 – Jotunheimen

 • Store Hellstugutinden

  Meter over havet: 2 347 – Jotunheimen

 • Storjuvtinden

  Meter over havet: 2 344 – Jotunheimen

 • Knutsholstinden

  Meter over havet: 2 342 – Jotunheimen

 • Vetle Skagastølstinden

  Meter over havet: 2 340 – Jotunheimen