Velkommen til kategorien: Vestfold – Foto
Mølen i Larvik i soloppgang

Mølen i Larvik i soloppgang

Mølen, en UNESCO-verdensarvsted i Larvik, er et av Norges mest populære turistmål. Det er en 10 kilometer lang kyststrekning som består av en endemorene fra istiden, det store raet som strekker seg fra Finland gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya. Mølen er en av de mest geologisk interessante stedene i Norge. Raet består av bergarter fra mange ulike geologiske tider og opphav, som breen fraktet hit fra store deler av Sør-Norge. Blant rullesteinene på Mølen kan man se ulike bergartstyper, som granitt, sandstein, kalkstein og skifer. Mølen er også et viktig kulturminneområde. Her finnes flere gravrøyser fra bronsealderen, som er godt bevart. De er blant de største og best bevarte gravrøysene i Norge. Mølen er et flott sted for friluftsliv. Her kan man gå tur, bade, fiske, surfe eller bare nyte utsikten. Det er også et populært sted for fugletitting.

read more
Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden

Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden

Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden, det store raet som strekker seg fra Finland gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya. Nordøstover fra Mølen går raet i havet, deretter over Brunlaneshalvøya og Farriseidet. Første oversjøiske punkt i sørvest er Jomfruland utenfor Kragerø. Stedsnavnet kommer av gammelnorsk mǫl, «steinvoll» eller «steinbanke», jamfør nynorsk mòl, «banke el. øyr av småstein i strandkanten». Mølen ligger strategisk til ytterst i Langesundsfjorden, og er kjent for sine mange og store gravrøyser. I juni 2008 åpnet statsråd Dag Terje Andersen Nordens første UNESCO Europeiske Geopark på Mølen i Brunlanes.

read more