Artikler og nyheter

Vi dekker alt fra nye kameraer og utstyr til fototeknikk og kunst. Vi har også artikler om personvern, åndsverksloven og opphavsrett.

Allemannsretten lett forklart

Allemannsretten lett forklart. Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norges land. Rettigheten er et fellesgode som er en del av den norske kulturarven, og ikke minst gratis for alle. Allemannsretten gir også alle rett til å ferdes og...
Åndsverksloven – Forståelse og Praksis
Åndsverksloven – Forståelse og Praksis

Åndsverksloven – Forståelse og Praksis

Åndsverksloven er en lov som gir opphavsrett til skapere av åndsverk, som er litterære eller kunstneriske verk. Loven har som formål å beskytte og regulere rettighetene til disse verkene, samtidig som den tar hensyn til brukernes og allmennhetens interesser. Her er en forståelig gjennomgang av loven og dens praktiske anvendelse.

read more
Allemannsretten lett forklart
Allemannsretten lett forklart

Allemannsretten lett forklart. Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norges land. Rettigheten er et fellesgode som er en del av den norske kulturarven, og ikke minst gratis for alle. Allemannsretten gir også alle rett til å ferdes og...

read more
Trollsteineggje – 2300 moh.
Trollsteineggje – 2300 moh.

Trollsteineggje - 2300 moh. Trollsteineggje (også skrevet Trollsteineggi) er et fjell i Lom kommune i Innlandet. Det har en høyde på 2 300 meter over havet og er Norges 22. høyeste av fjellene med primærfaktor på minst 50 meter. Toppen er omgitt av Grotbrean, og...

read more
Gaustatoppen – 1883moh
Gaustatoppen – 1883moh

Gaustatoppen - 1883 moh. Gaustatoppen eller Gausta er et fjell ovenfor Rjukan i Tinn kommune og delvis i Tuddal i Hjartdal kommune i Telemark. Det har en høyde på 1 883 meter over havet og er fylkets høyeste fjell. Det er ca. 1 600 meter fra dalbunnen og opp til...

read more
Snøhetta – 2286moh
Snøhetta – 2286moh

Snøhetta i Dovre, Dovrefjell. Snøhetta er et fjell på Dovrefjell, i Dovre kommune, nær grensa til Oppdal og Lesja. Fjellet ligger i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og har en høyde på 2 286 meter over havet. Snøhetta er det høyeste fjellet i Norge...

read more
Store Skagastølstind – 2,452moh

Store Skagastølstind er det høgaste fjellet i Hurrungane i Vest-Jotunheimen. Det har en høyde på 2 405 meter over havet. Store Skagastølstind er det høyeste fjellet i Hurrungane i Vest-Jotunheimen. Fjellet ligg på grensa mellom Årdal og Luster kommunar...

read more
Glittertind – 2,452moh

Norges nest høyeste fjell er Glittertind, som ligg 2452 m.o.h., er nesten himmelsk med flott utsikt utover store deler av Jotunheimen. Det har en høyde på 2 452 meter over havet. Toppen av Glittertind er dekka av ei praktfull snø- og iskappe, og har fått navnet sitt...

read more
Galdhøpiggen – 2,469moh

Galdhøpiggen er Fastlands-Norges, Skandinavias og Nord-Europas høyeste fjell. Det har en høyde på 2 468,8 meter over havet. Fjellet ligger i Jotunheimen i Lom kommune i Innlandet fylke, på Jotunheimplatået på ca. 2 000 moh., og selve piggen stikker 420 meter over....

read more
Nasjonalparkene på Svalbard

Nasjonalparkene på Svalbard 7 nasjonalparker | 37 193 km2 | Unik arktis natur | Særegen flora og fauna   I 1973 ble over halvparten av Svalbard vernet som nasjonalpark, natur- eller fuglereservat. Senere har disse blitt utvidet og i dag har vi syv nasjonalparker...

read more
Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark 1 151 km2 | Verna i 1980 | Høgfjellsnatur | Noregs høgaste fjell | Turisthytter og merka ruter   Jotunheimen er eit eldorado for topptursamlarar, med alle norske fjelltoppar over 2300 moh. Galdhøpiggen (2469 moh.) er den høgaste og mest...

read more
Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalpark 1 314 km2 | Verna i 1991 | Isbre og fjell | Tilgjengeleg for alle | Den største isbreen på det europeiske fastlandet   Jostedalsbreen byr på naturopplevingar du aldri vil gløyme. Å sjå den blå isen og få vite korleis landskapet blir...

read more
Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark 607 km2 | Vernet i 2016 | Sørlandets nasjonalpark | 98% hav og sjøbunn | Rikt fugle- og planteliv   Raet nasjonalpark har fått navn etter et geologisk fenomen. Raet er endemorenen – israndsavsetningen – som ble liggende igjen da den store...

read more
Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark 117 km2 | Vernet i 2016 | "Blå regnskog" under vann | Vakkert kulturlandskap | Godt tilrettelagt Jomfruland nasjonalpark er perlen på Telemarkskysten! Her kan du oppleve vakre landskap, rikt fugle- og planteliv og lære om naturhistorien,...

read more
Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark 340 km2 | Vernet i 2013 | Vakker skjærgård | 96 % sjø | Perfekt for padling Færder nasjonalpark er et vakkert skjærgårdsområde med små og store øyer. De særpregende, glattskurte svabergene, kalt «hvalskrotter» på grunn av sin karakteristiske form...

read more
Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark 354 km2 | Opprettet 2009 | Vakker skjærgård | Et av verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev | Norges første marine nasjonalpark Velkommen til Ytre Hvaler nasjonalpark – et unikt marint naturområde på grensen til Sverige og Kosterhavets...

read more
Folgefonna nasjonalpark
Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark 599 km2 | Verna i 2005 | Frå fjord til høgfjell | Isbrear | Enkel tilrettelegging I Folgefonna nasjonalpark kan du bevega deg frå lune fjordarmar i Hardanger, gjennom opne dalar med fossande elver, forbi blågrøne brefall og opp på høgfjellet...

read more
Hardangervidda nasjonalpark
Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent...

read more
Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark 450 km² | Vernet i 2006 | Høyfjell | Godt tilrettelagt for dagsturer. Fjellmassivet Hallingskarvet hviler på viddene rundt, med bratte skrenter mot nord og sør og Folarskardnuten ragende på toppen, 1933 meter over havet. Mellom det karrige...

read more
Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalpark 537 km² | Vernet i 2011 | 6 naturreservater og 4 landskapsvernområder | Skog og lavfjell | Godt tilrettelagt for friluftsliv Langsua nasjonalpark og områdene rundt er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. Her...

read more
Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark 1.059 km² | Vernet i 2001 | 8 landskapsvernområder | Lågfjell og frodige seterdaler | Lite tilrettelegging Forollhogna betegnes av mange som «de snille fjell». Dette er et lettgått og fredelig fjellområde omkranset av frodige og tradisjonsrike...

read more
Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark[ 573 km² | Vernet i 1971 | Villmarkspreget område med sjøer og vassdrag | Eldorado for fiske | Merkede DNT-stier og -hytter Femundsmarka forbindes med villmarksopplevelser og har utallige vann og vassdrag. Det finnes mange muligheter til å...

read more
Gutulia nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark 23 km² | Vernet i 1968 | Norges minste nasjonalpark | Urskogpreget skog | Opplevelses- og natursti ved Gutulisetra Gutulia er Norges minste nasjonalpark og en av de eldste. Det var den gamle og storvokste skogen som gjorde at interessen for å...

read more
Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark 82,5 km² | Vernet i 2012 | To nasjonalparker på ett fjell | Platåfjell og gammel barskog | Lite tilrettelagt Ett fjell, to nasjonalparker, i to land – velkommen til grenseløse opplevelser i et område med store kontraster. Der andre...

read more
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 1.830 km² | Vernet i 2002 | Høyfjell | Moskusens rike | lite tilrettelegging | Snøhetta View-point Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: «Enige og...

read more
Rondane nasjonalpark
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark - Les om turen våres her 963,5 km² | Vernet i 1962 | Høyfjell | Turisthytter og merkede stier Rondanemassivet rager over vide og lavdekte fjellvidder med vandrende villrein. Her er du høyt til fjells på historisk grunn: Rondane ble vernet som...

read more
Dovre nasjonalpark
Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark 289 km² | Vernet i 2003 | Høyfjell | Villmakrspreget område | Lite tilrettelegging Nasjonalparken domineres av høyfjell mellom 1200 og 1600 moh. Det høyeste punktet er 1716 moh. Dovre nasjonalpark inngår i en større verneplan for Rondane, der...

read more
Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark 1 969 km2 | Verna i 2006 | Villmarksprega fjellområde | Villreinen sitt rike | Lite tilrettelegging Reinheimen er eit av dei største urørte høgfjellsområda i Sør-Noreg, der villmark med spor etter gamal fangstkultur pregar fjellområdet. Dei...

read more
Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark 1 691 km² | Verna i 2009 | Karrige høgfjell, isbrear og frodige stølsdalar | Villreinens rike | Stillheit og urørt natur I Breheimen finn du både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Området spenner frå...

read more
Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark 333 km² | Vernet i 2004 | Fjell og istidslandskap | Få stier og ingen annen tilrettelegging Lierne nasjonalpark er en nasjonalpark med et unikt landskap. Det spesielle istidslandskapet med rogenmorener, finnes i Norge bare i Lierne nasjonalpark...

read more