Artikler og nyheter

Deling av bilder på nett: Hva er tillatt og hva er ulovlig?

Deling av bilder på nett av andre. Hva er tillatt og hva er ulovlig? I den digitale tidsalderen vi lever i, har fotodeling blitt en integrert del av våre liv. Uansett om det er feriebilder, festlige øyeblikk eller hverdagslige snapshots, har vi alle en tendens til å...
Åndsverksloven – Forståelse og Praksis

Åndsverksloven – Forståelse og Praksis

Åndsverksloven – Forståelse og Praksis

Åndsverksloven er en lov som gir opphavsrett til skapere av åndsverk, som er litterære eller kunstneriske verk. Loven har som formål å beskytte og regulere rettighetene til disse verkene, samtidig som den tar hensyn til brukernes og allmennhetens interesser. Her er en forståelig gjennomgang av loven og dens praktiske anvendelse.

Allemannsretten lett forklart

Allemannsretten lett forklart

Allemannsretten lett forklart. Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norges land. Rettigheten er et fellesgode som er en del av den norske kulturarven, og ikke minst gratis for alle. Allemannsretten gir også alle rett til å ferdes og...