Nasjonalparker i Norge og på Svalbard

Hva er en Nasjonalpark?

Natur har en viktig plass i den norske folkesjelen. Vi kjenner gleden av å bestige små og store fjell, oppleve stillhet og føle kraften fra det uberørte. De 47 nasjonalparkene vi har i Norge er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. I tillegg til Norges 47 nasjonalparker har vi mer enn 3100 andre verneområder. Totalt utgjør disse over 17 prosent av fastlandet i Norge. Verneområdene er opprettet for å sikre at vi tar vare på sårbare planter, dyr og naturtyper, og at vi bevarer natur som har stor nasjonal eller internasjonal verdi.

Allemannsretten gir mulighet til å ferdes fritt i naturen, så lenge det skjer hensynsfullt, slik at planter og dyr ikke blir skadet eller forstyrret. Allemannsretten gjelder også i verneområdene. I noen verneområder er det spesielle regler for ferdsel og andre aktiviteter. Under har du liste over de fleste nasjonalparkene i Norge – jeg har ikke foto av alle, så da bruker jeg placeholder på samtlige.

Nasjonalparkene på Svalbard

Nasjonalparkene på Svalbard 7 nasjonalparker | 37 193 km2 | Unik arktis natur | Særegen flora og fauna I 1973 ble over halvparten av Svalbard vernet som nasjonalpark, natur- eller fuglereservat. Senere har disse blitt utvidet og i dag har vi syv...

Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark 1 151 km2 | Verna i 1980 | Høgfjellsnatur | Noregs høgaste fjell | Turisthytter og merka ruter Innlands-Norges kroneskrift, Jotunheimen, stiger majestetisk over det norske landskapet som en uovertruffen perle av naturlig skjønnhet og eventyr....

read more

Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalpark 1 314 km2 | Verna i 1991 | Isbre og fjell | Tilgjengeleg for alle | Den største isbreen på det europeiske fastlandet   Jostedalsbreen byr på naturopplevingar du aldri vil gløyme. Å sjå den blå isen og få vite korleis landskapet blir...

read more

Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark 607 km2 | Vernet i 2016 | Sørlandets nasjonalpark | 98% hav og sjøbunn | Rikt fugle- og planteliv Raet nasjonalpark er et unikt og spesielt område på den sørlandske kysten av Norge, preget av et fenomen som kalles "raet". Dette er en langstrakt, smal...

read more

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark 117 km2 | Vernet i 2016 | "Blå regnskog" under vann | Vakkert kulturlandskap | Godt tilrettelagt Jomfruland nasjonalpark ligger utenfor kysten av Kragerø i Telemark, sør i Norge, og er et unikt og vakkert natur- og kulturlandskap....

read more

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark 340 km2 | Vernet i 2013 | Vakker skjærgård | 96 % sjø | Perfekt for padling Færder nasjonalpark er et naturlig og kulturelt skattkammer som omfatter øyene og skjærgården utenfor Oslofjorden i Vestfold og Telemark fylker, sør i Norge. Nasjonalparken...

read more

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark 354 km2 | Opprettet 2009 | Vakker skjærgård | Et av verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev | Norges første marine nasjonalpark Ytre Hvaler nasjonalpark er et naturskjønt område som omfatter øyer, holmer, skjær og sjøområder utenfor...

read more
Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark 599 km2 | Verna i 2005 | Frå fjord til høgfjell | Isbrear | Enkel tilrettelegging I Folgefonna nasjonalpark kan du bevega deg frå lune fjordarmar i Hardanger, gjennom opne dalar med fossande elver, forbi blågrøne brefall og opp på høgfjellet...

read more
Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent...

read more

Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark 450 km² | Vernet i 2006 | Høyfjell | Godt tilrettelagt for dagsturer. Hallingskarvet nasjonalpark er et storslått og variert naturområde som ligger i Buskerud og Hordaland fylker i Norge. Parken ble opprettet i 2006 og dekker et område på...

read more

Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalpark 537 km² | Vernet i 2011 | 6 naturreservater og 4 landskapsvernområder | Skog og lavfjell | Godt tilrettelagt for friluftsliv Langsua nasjonalpark og områdene rundt er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. Her...

read more

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark 1.059 km² | Vernet i 2001 | 8 landskapsvernområder | Lågfjell og frodige seterdaler | Lite tilrettelegging Forollhogna nasjonalpark, et majestetisk og variert naturområde, ligger i Trøndelag og Hedmark fylker i Norge. Opprettet i 2001, dekker...

read more

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark[ 573 km² | Vernet i 1971 | Villmarkspreget område med sjøer og vassdrag | Eldorado for fiske | Merkede DNT-stier og -hytter Femundsmarka nasjonalpark er et storslått og uberørt naturområde som ligger i Hedmark og Trøndelag fylker i Norge....

read more

Gutulia nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark 23 km² | Vernet i 1968 | Norges minste nasjonalpark | Urskogpreget skog | Opplevelses- og natursti ved Gutulisetra Gutulia nasjonalpark, en perle av uberørt natur, ligger i Hedmark fylke i Norge. Opprettet i 1968, er dette en av landets minste...

read more

Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark 82,5 km² | Vernet i 2012 | To nasjonalparker på ett fjell | Platåfjell og gammel barskog | Lite tilrettelagt Fulufjellet nasjonalpark ligger i Trysil kommune i Innlandet fylke og i Engerdal kommune i Hedmark fylke i Norge. Opprettet i 2013,...

read more

Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark 1 691 km² | Verna i 2009 | Karrige høgfjell, isbrear og frodige stølsdalar | Villreinens rike | Stillheit og urørt natur Breheimen nasjonalpark er et storslått og variert naturområde som ligger i Oppland og Sogn og Fjordane fylker i Norge....

read more
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 1.830 km² | Vernet i 2002 | Høyfjell | Moskusens rike | lite tilrettelegging | Snøhetta View-point Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: «Enige og...

read more
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark - Les om turen våres her 963,5 km² | Vernet i 1962 | Høyfjell | Turisthytter og merkede stier Rondane nasjonalpark, en perle av norsk natur, ligger i Oppland og Hedmark fylker. Den ble etablert i 1962 og dekker et område på rundt 963...

read more
Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark 289 km² | Vernet i 2003 | Høyfjell | Villmakrspreget område | Lite tilrettelegging Nasjonalparken domineres av høyfjell mellom 1200 og 1600 moh. Det høyeste punktet er 1716 moh. Dovre nasjonalpark inngår i en større verneplan for Rondane, der...

read more

Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark 1 969 km2 | Verna i 2006 | Villmarksprega fjellområde | Villreinen sitt rike | Lite tilrettelegging Reinheimen nasjonalpark, et vidstrakt og vilt naturområde, ligger i Møre og Romsdal, Oppland og Innlandet fylker i Norge. Etableringen skjedde i...

read more

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark 333 km² | Vernet i 2004 | Fjell og istidslandskap | Få stier og ingen annen tilrettelegging Lierne nasjonalpark, en perle av norsk natur, ligger i Trøndelag fylke i Norge. Etableringen av nasjonalparken skjedde i 2004, og den dekker et område på...

read more

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 1.932 km² | Vernet i 2004 | Fjell og urskog | Få stier og lite tilrettelegging Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, et storslått naturområde, ligger i Nord-Trøndelag fylke i Norge. Etableringen skjedde i 2004, og nasjonalparken...

read more

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen 441 km2 | Vernet i 2004 | Høyfjell og gammelskog | Gammel seterdal | Merkete løyper og turisthytter Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, et praktfullt stykke norsk natur, omfatter et storslått landskap av fjell, daler, skoger og innsjøer. Med sine...

read more

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark 1.447 km2 | Vernet i 1963 | Høyfjell | Villmark | Lite tilrettelagt Børgefjell nasjonalpark, en perle av uberørt natur, ligger i Nordland og Trøndelag fylker i Norge. Etablert i 1963, dekker nasjonalparken et område på rundt 1 447...

read more

Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal nasjonalpark 682 km | Vernet i 2004 | Rik fjellflora | Spennende kulturhistorie | Tamreindrift i hele nasjonalparken Besøkssenter nasjonalpark Nordland gir deg en smakebit av nordnorsk natur og kultur gjennom sine utstillinger om geologi, dyreliv,...

read more

Lomsdal-Visten nasjonalpark

Lomsdal-Visten nasjonalpark 1102 km2 | Vernet i 2009 | Fjorder, skog og karrig høgfjell | Lite tilrettelegging | Ingen merkede stier Lomsdal-Visten nasjonalpark, et av Norges mest uforstyrrede naturområder, ligger i Nordland fylke i Nord-Norge. Etablert i 2009, dekker...

read more

Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark 51,2 km2 | Vernet i 2003 | Alpin kystnatur | Fra fjord til høgfjell | Lite tilrettelagt Møysalen nasjonalpark, en av de mest storslåtte naturområdene i Nord-Norge, ligger i Hadsel kommune i Nordland fylke. Etableringen skjedde i 2003, og...

read more

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark 99 km2 | Vernet i 2018 | Kystalpint landskap | Middels god tilrettelegging | God dekning med buss og ferge Lofotodden nasjonalpark, en juvel i Nord-Norge, ligger på øya Moskenesøya i Lofoten-øyene. Denne nasjonalparken ble etablert i 2019 og...

read more

Sjunkhatten nasjonalpark

Sjunkhatten nasjonalpark 417 km² | Vernet i 2009 | Fjord- og tindelandskap | "Barnas nasjonalpark" | Uendelige skimuligheter Sjunkhatten nasjonalpark (Dávga på samisk) ligger i Nordlands tettest befolkede område, med kort avstand fra både Bodø og Fauske. Nærmere 50...

read more

Rago nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser Rago nasjonalpark, et unikt og sjarmerende naturområde, ligger i Nordland fylke i Nord-Norge. Etablert i 1971, dekker denne nasjonalparken et område på omtrent 171...

read more

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 2192 km² | Vernet i 1989 | Stort sammenhengende naturområde | Viktig område for fjellrev | Beiteområder for tamrein Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, et av Norges mest imponerende naturområder, strekker seg over Nordland fylke i...

read more

Láhko nasjonalpark

Láhko nasjonalpark 188 km² | Vernet i 2012| Spennende geologi| Rikt planteliv | Grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Láhko nasjonalpark, et paradis for de som er fascinert av geologi, gir besøkende en opplevelse utenom det vanlige. Dette området utgjør...

read more

Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser Reisa nasjonalpark, et praktfullt naturområde som ligger i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke, er en skattekiste av naturlige underverk. Etablert i 1986, dekker denne...

read more

Seiland nasjonalpark

Seiland nasjonalpark 316 km2 | Vernet i 2006 | Fjorder, breer og bratte fjell | Uten tilrettelegging Seiland nasjonalpark, som ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, er en perle av arktisk natur som fascinerer og begeistrer besøkende fra fjern og nær. Etablert i 2006,...

read more

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark 749 km² | Vernet i 1970 | Verdens nordligste furuskog | Høyfjell | Lite tilrettelagt Stabbursdalen nasjonalpark, ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, og er en perle av arktisk natur. Etablert i 1970, dekker denne nasjonalparken et område på...

read more

Øvre Anárjohka nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 1.414 km2 | Vernet i 1975 | Villmark Vidder, myr og skog | Ingen tilrettelegging Øvre Anárjohka nasjonalpark, som ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, er et fantastisk eksempel på den uberørte skjønnheten i det nordlige skandinaviske...

read more

Varangerhalvøya Nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark 1 804 km2 | Vernet i 2006 | Villmarkspreget område | Arktisk tundra Varangerhalvøya nasjonalpark, som ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, er et eksepsjonelt naturområde som er rikt på biologisk mangfold og arktisk skjønnhet. Etablert i...

read more

Øvre Pasvik Nasjonalpark

Øvre Pasvik nasjonalpark Ligger i Pasvikdalen ca 100 km sør for Kirkenes lengst øst i Norge. Pasvikdalen ligger mellom Finland og Russland. Øvre Pasvik nasjonalpark, ligger i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke, er et fantastisk eksempel på den uberørte skjønnheten...

read more

Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark 1 151 km2 | Verna i 1980 | Høgfjellsnatur | Noregs høgaste fjell | Turisthytter og merka ruter Innlands-Norges kroneskrift, Jotunheimen, stiger majestetisk over det norske landskapet som en uovertruffen perle av naturlig skjønnhet og eventyr....

read more

Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalpark 1 314 km2 | Verna i 1991 | Isbre og fjell | Tilgjengeleg for alle | Den største isbreen på det europeiske fastlandet   Jostedalsbreen byr på naturopplevingar du aldri vil gløyme. Å sjå den blå isen og få vite korleis landskapet blir...

read more

Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark 607 km2 | Vernet i 2016 | Sørlandets nasjonalpark | 98% hav og sjøbunn | Rikt fugle- og planteliv Raet nasjonalpark er et unikt og spesielt område på den sørlandske kysten av Norge, preget av et fenomen som kalles "raet". Dette er en langstrakt, smal...

read more

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark 117 km2 | Vernet i 2016 | "Blå regnskog" under vann | Vakkert kulturlandskap | Godt tilrettelagt Jomfruland nasjonalpark ligger utenfor kysten av Kragerø i Telemark, sør i Norge, og er et unikt og vakkert natur- og kulturlandskap....

read more

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark 340 km2 | Vernet i 2013 | Vakker skjærgård | 96 % sjø | Perfekt for padling Færder nasjonalpark er et naturlig og kulturelt skattkammer som omfatter øyene og skjærgården utenfor Oslofjorden i Vestfold og Telemark fylker, sør i Norge. Nasjonalparken...

read more

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark 354 km2 | Opprettet 2009 | Vakker skjærgård | Et av verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev | Norges første marine nasjonalpark Ytre Hvaler nasjonalpark er et naturskjønt område som omfatter øyer, holmer, skjær og sjøområder utenfor...

read more
Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark 599 km2 | Verna i 2005 | Frå fjord til høgfjell | Isbrear | Enkel tilrettelegging I Folgefonna nasjonalpark kan du bevega deg frå lune fjordarmar i Hardanger, gjennom opne dalar med fossande elver, forbi blågrøne brefall og opp på høgfjellet...

read more
Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent...

read more

Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark 450 km² | Vernet i 2006 | Høyfjell | Godt tilrettelagt for dagsturer. Hallingskarvet nasjonalpark er et storslått og variert naturområde som ligger i Buskerud og Hordaland fylker i Norge. Parken ble opprettet i 2006 og dekker et område på...

read more

Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalpark 537 km² | Vernet i 2011 | 6 naturreservater og 4 landskapsvernområder | Skog og lavfjell | Godt tilrettelagt for friluftsliv Langsua nasjonalpark og områdene rundt er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. Her...

read more

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark 1.059 km² | Vernet i 2001 | 8 landskapsvernområder | Lågfjell og frodige seterdaler | Lite tilrettelegging Forollhogna nasjonalpark, et majestetisk og variert naturområde, ligger i Trøndelag og Hedmark fylker i Norge. Opprettet i 2001, dekker...

read more

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark[ 573 km² | Vernet i 1971 | Villmarkspreget område med sjøer og vassdrag | Eldorado for fiske | Merkede DNT-stier og -hytter Femundsmarka nasjonalpark er et storslått og uberørt naturområde som ligger i Hedmark og Trøndelag fylker i Norge....

read more

Gutulia nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark 23 km² | Vernet i 1968 | Norges minste nasjonalpark | Urskogpreget skog | Opplevelses- og natursti ved Gutulisetra Gutulia nasjonalpark, en perle av uberørt natur, ligger i Hedmark fylke i Norge. Opprettet i 1968, er dette en av landets minste...

read more

Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark 82,5 km² | Vernet i 2012 | To nasjonalparker på ett fjell | Platåfjell og gammel barskog | Lite tilrettelagt Fulufjellet nasjonalpark ligger i Trysil kommune i Innlandet fylke og i Engerdal kommune i Hedmark fylke i Norge. Opprettet i 2013,...

read more

Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark 1 691 km² | Verna i 2009 | Karrige høgfjell, isbrear og frodige stølsdalar | Villreinens rike | Stillheit og urørt natur Breheimen nasjonalpark er et storslått og variert naturområde som ligger i Oppland og Sogn og Fjordane fylker i Norge....

read more
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 1.830 km² | Vernet i 2002 | Høyfjell | Moskusens rike | lite tilrettelegging | Snøhetta View-point Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: «Enige og...

read more
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark - Les om turen våres her 963,5 km² | Vernet i 1962 | Høyfjell | Turisthytter og merkede stier Rondane nasjonalpark, en perle av norsk natur, ligger i Oppland og Hedmark fylker. Den ble etablert i 1962 og dekker et område på rundt 963...

read more
Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark 289 km² | Vernet i 2003 | Høyfjell | Villmakrspreget område | Lite tilrettelegging Nasjonalparken domineres av høyfjell mellom 1200 og 1600 moh. Det høyeste punktet er 1716 moh. Dovre nasjonalpark inngår i en større verneplan for Rondane, der...

read more

Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark 1 969 km2 | Verna i 2006 | Villmarksprega fjellområde | Villreinen sitt rike | Lite tilrettelegging Reinheimen nasjonalpark, et vidstrakt og vilt naturområde, ligger i Møre og Romsdal, Oppland og Innlandet fylker i Norge. Etableringen skjedde i...

read more

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark 333 km² | Vernet i 2004 | Fjell og istidslandskap | Få stier og ingen annen tilrettelegging Lierne nasjonalpark, en perle av norsk natur, ligger i Trøndelag fylke i Norge. Etableringen av nasjonalparken skjedde i 2004, og den dekker et område på...

read more

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 1.932 km² | Vernet i 2004 | Fjell og urskog | Få stier og lite tilrettelegging Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, et storslått naturområde, ligger i Nord-Trøndelag fylke i Norge. Etableringen skjedde i 2004, og nasjonalparken...

read more

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen 441 km2 | Vernet i 2004 | Høyfjell og gammelskog | Gammel seterdal | Merkete løyper og turisthytter Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, et praktfullt stykke norsk natur, omfatter et storslått landskap av fjell, daler, skoger og innsjøer. Med sine...

read more

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark 1.447 km2 | Vernet i 1963 | Høyfjell | Villmark | Lite tilrettelagt Børgefjell nasjonalpark, en perle av uberørt natur, ligger i Nordland og Trøndelag fylker i Norge. Etablert i 1963, dekker nasjonalparken et område på rundt 1 447...

read more

Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal nasjonalpark 682 km | Vernet i 2004 | Rik fjellflora | Spennende kulturhistorie | Tamreindrift i hele nasjonalparken Besøkssenter nasjonalpark Nordland gir deg en smakebit av nordnorsk natur og kultur gjennom sine utstillinger om geologi, dyreliv,...

read more

Lomsdal-Visten nasjonalpark

Lomsdal-Visten nasjonalpark 1102 km2 | Vernet i 2009 | Fjorder, skog og karrig høgfjell | Lite tilrettelegging | Ingen merkede stier Lomsdal-Visten nasjonalpark, et av Norges mest uforstyrrede naturområder, ligger i Nordland fylke i Nord-Norge. Etablert i 2009, dekker...

read more

Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark 51,2 km2 | Vernet i 2003 | Alpin kystnatur | Fra fjord til høgfjell | Lite tilrettelagt Møysalen nasjonalpark, en av de mest storslåtte naturområdene i Nord-Norge, ligger i Hadsel kommune i Nordland fylke. Etableringen skjedde i 2003, og...

read more

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark 99 km2 | Vernet i 2018 | Kystalpint landskap | Middels god tilrettelegging | God dekning med buss og ferge Lofotodden nasjonalpark, en juvel i Nord-Norge, ligger på øya Moskenesøya i Lofoten-øyene. Denne nasjonalparken ble etablert i 2019 og...

read more

Sjunkhatten nasjonalpark

Sjunkhatten nasjonalpark 417 km² | Vernet i 2009 | Fjord- og tindelandskap | "Barnas nasjonalpark" | Uendelige skimuligheter Sjunkhatten nasjonalpark (Dávga på samisk) ligger i Nordlands tettest befolkede område, med kort avstand fra både Bodø og Fauske. Nærmere 50...

read more

Rago nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser Rago nasjonalpark, et unikt og sjarmerende naturområde, ligger i Nordland fylke i Nord-Norge. Etablert i 1971, dekker denne nasjonalparken et område på omtrent 171...

read more

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 2192 km² | Vernet i 1989 | Stort sammenhengende naturområde | Viktig område for fjellrev | Beiteområder for tamrein Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, et av Norges mest imponerende naturområder, strekker seg over Nordland fylke i...

read more

Láhko nasjonalpark

Láhko nasjonalpark 188 km² | Vernet i 2012| Spennende geologi| Rikt planteliv | Grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Láhko nasjonalpark, et paradis for de som er fascinert av geologi, gir besøkende en opplevelse utenom det vanlige. Dette området utgjør...

read more

Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser Reisa nasjonalpark, et praktfullt naturområde som ligger i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke, er en skattekiste av naturlige underverk. Etablert i 1986, dekker denne...

read more

Seiland nasjonalpark

Seiland nasjonalpark 316 km2 | Vernet i 2006 | Fjorder, breer og bratte fjell | Uten tilrettelegging Seiland nasjonalpark, som ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, er en perle av arktisk natur som fascinerer og begeistrer besøkende fra fjern og nær. Etablert i 2006,...

read more

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark 749 km² | Vernet i 1970 | Verdens nordligste furuskog | Høyfjell | Lite tilrettelagt Stabbursdalen nasjonalpark, ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, og er en perle av arktisk natur. Etablert i 1970, dekker denne nasjonalparken et område på...

read more

Øvre Anárjohka nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 1.414 km2 | Vernet i 1975 | Villmark Vidder, myr og skog | Ingen tilrettelegging Øvre Anárjohka nasjonalpark, som ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, er et fantastisk eksempel på den uberørte skjønnheten i det nordlige skandinaviske...

read more

Varangerhalvøya Nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark 1 804 km2 | Vernet i 2006 | Villmarkspreget område | Arktisk tundra Varangerhalvøya nasjonalpark, som ligger i Finnmark fylke i Nord-Norge, er et eksepsjonelt naturområde som er rikt på biologisk mangfold og arktisk skjønnhet. Etablert i...

read more

Øvre Pasvik Nasjonalpark

Øvre Pasvik nasjonalpark Ligger i Pasvikdalen ca 100 km sør for Kirkenes lengst øst i Norge. Pasvikdalen ligger mellom Finland og Russland. Øvre Pasvik nasjonalpark, ligger i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke, er et fantastisk eksempel på den uberørte skjønnheten...

read more