Nasjonalparker i Norge og på Svalbard

Hva er en Nasjonalpark?

Natur har en viktig plass i den norske folkesjelen. Vi kjenner gleden av å bestige små og store fjell, oppleve stillhet og føle kraften fra det uberørte. De 47 nasjonalparkene vi har i Norge er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. I tillegg til Norges 47 nasjonalparker har vi mer enn 3100 andre verneområder. Totalt utgjør disse over 17 prosent av fastlandet i Norge. Verneområdene er opprettet for å sikre at vi tar vare på sårbare planter, dyr og naturtyper, og at vi bevarer natur som har stor nasjonal eller internasjonal verdi.

Allemannsretten gir mulighet til å ferdes fritt i naturen, så lenge det skjer hensynsfullt, slik at planter og dyr ikke blir skadet eller forstyrret. Allemannsretten gjelder også i verneområdene. I noen verneområder er det spesielle regler for ferdsel og andre aktiviteter.

Nasjonalparkene på Svalbard

Nasjonalparkene på Svalbard 7 nasjonalparker | 37 193 km2 | Unik arktis natur | Særegen flora og fauna   I 1973 ble over halvparten av Svalbard vernet som nasjonalpark, natur- eller fuglereservat. Senere har disse blitt utvidet og i dag har vi syv nasjonalparker...

Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark 1 151 km2 | Verna i 1980 | Høgfjellsnatur | Noregs høgaste fjell | Turisthytter og merka ruter   Jotunheimen er eit eldorado for topptursamlarar, med alle norske fjelltoppar over 2300 moh. Galdhøpiggen (2469 moh.) er den høgaste og mest...

read more

Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalpark 1 314 km2 | Verna i 1991 | Isbre og fjell | Tilgjengeleg for alle | Den største isbreen på det europeiske fastlandet   Jostedalsbreen byr på naturopplevingar du aldri vil gløyme. Å sjå den blå isen og få vite korleis landskapet blir...

read more

Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark 607 km2 | Vernet i 2016 | Sørlandets nasjonalpark | 98% hav og sjøbunn | Rikt fugle- og planteliv   Raet nasjonalpark har fått navn etter et geologisk fenomen. Raet er endemorenen – israndsavsetningen – som ble liggende igjen da den store...

read more

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark 117 km2 | Vernet i 2016 | "Blå regnskog" under vann | Vakkert kulturlandskap | Godt tilrettelagt Jomfruland nasjonalpark er perlen på Telemarkskysten! Her kan du oppleve vakre landskap, rikt fugle- og planteliv og lære om naturhistorien,...

read more

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark 340 km2 | Vernet i 2013 | Vakker skjærgård | 96 % sjø | Perfekt for padling Færder nasjonalpark er et vakkert skjærgårdsområde med små og store øyer. De særpregende, glattskurte svabergene, kalt «hvalskrotter» på grunn av sin karakteristiske form...

read more

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark 354 km2 | Opprettet 2009 | Vakker skjærgård | Et av verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev | Norges første marine nasjonalpark Velkommen til Ytre Hvaler nasjonalpark – et unikt marint naturområde på grensen til Sverige og Kosterhavets...

read more
Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark 599 km2 | Verna i 2005 | Frå fjord til høgfjell | Isbrear | Enkel tilrettelegging I Folgefonna nasjonalpark kan du bevega deg frå lune fjordarmar i Hardanger, gjennom opne dalar med fossande elver, forbi blågrøne brefall og opp på høgfjellet...

read more
Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent...

read more

Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark 450 km² | Vernet i 2006 | Høyfjell | Godt tilrettelagt for dagsturer. Fjellmassivet Hallingskarvet hviler på viddene rundt, med bratte skrenter mot nord og sør og Folarskardnuten ragende på toppen, 1933 meter over havet. Mellom det karrige...

read more

Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalpark 537 km² | Vernet i 2011 | 6 naturreservater og 4 landskapsvernområder | Skog og lavfjell | Godt tilrettelagt for friluftsliv Langsua nasjonalpark og områdene rundt er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. Her...

read more

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark 1.059 km² | Vernet i 2001 | 8 landskapsvernområder | Lågfjell og frodige seterdaler | Lite tilrettelegging Forollhogna betegnes av mange som «de snille fjell». Dette er et lettgått og fredelig fjellområde omkranset av frodige og tradisjonsrike...

read more

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark[ 573 km² | Vernet i 1971 | Villmarkspreget område med sjøer og vassdrag | Eldorado for fiske | Merkede DNT-stier og -hytter Femundsmarka forbindes med villmarksopplevelser og har utallige vann og vassdrag. Det finnes mange muligheter til å...

read more

Gutulia nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark 23 km² | Vernet i 1968 | Norges minste nasjonalpark | Urskogpreget skog | Opplevelses- og natursti ved Gutulisetra Gutulia er Norges minste nasjonalpark og en av de eldste. Det var den gamle og storvokste skogen som gjorde at interessen for å...

read more

Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark 82,5 km² | Vernet i 2012 | To nasjonalparker på ett fjell | Platåfjell og gammel barskog | Lite tilrettelagt Ett fjell, to nasjonalparker, i to land – velkommen til grenseløse opplevelser i et område med store kontraster. Der andre...

read more

Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark 1 691 km² | Verna i 2009 | Karrige høgfjell, isbrear og frodige stølsdalar | Villreinens rike | Stillheit og urørt natur I Breheimen finn du både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Området spenner frå...

read more
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 1.830 km² | Vernet i 2002 | Høyfjell | Moskusens rike | lite tilrettelegging | Snøhetta View-point Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: «Enige og...

read more
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark - Les om turen våres her 963,5 km² | Vernet i 1962 | Høyfjell | Turisthytter og merkede stier Rondanemassivet rager over vide og lavdekte fjellvidder med vandrende villrein. Her er du høyt til fjells på historisk grunn: Rondane ble vernet som...

read more
Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark 289 km² | Vernet i 2003 | Høyfjell | Villmakrspreget område | Lite tilrettelegging Nasjonalparken domineres av høyfjell mellom 1200 og 1600 moh. Det høyeste punktet er 1716 moh. Dovre nasjonalpark inngår i en større verneplan for Rondane, der...

read more

Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark 1 969 km2 | Verna i 2006 | Villmarksprega fjellområde | Villreinen sitt rike | Lite tilrettelegging Reinheimen er eit av dei største urørte høgfjellsområda i Sør-Noreg, der villmark med spor etter gamal fangstkultur pregar fjellområdet. Dei...

read more

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark 333 km² | Vernet i 2004 | Fjell og istidslandskap | Få stier og ingen annen tilrettelegging Lierne nasjonalpark er en nasjonalpark med et unikt landskap. Det spesielle istidslandskapet med rogenmorener, finnes i Norge bare i Lierne nasjonalpark...

read more

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 1.932 km² | Vernet i 2004 | Fjell og urskog | Få stier og lite tilrettelegging Blåfjella-Skjækerfjella er den fjerde største nasjonalparken i Norge. Den har et veldig variert landskap. Her finner du urørt urskog, store områder med...

read more

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen 441 km2 | Vernet i 2004 | Høyfjell og gammelskog | Gammel seterdal | Merkete løyper og turisthytter Skarvan og Roltdalen er nasjonalparken der natur, kultur og historie møtes. Den består av både høgfjell, skog og store myrområder. I Roltdalen har...

read more

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark 1.447 km2 | Vernet i 1963 | Høyfjell | Villmark | Lite tilrettelagt Børgefjell er storslagent. Hit kommer du for de spesielle naturopplevelsene og nærkontakt med det opprinnelige uten å bli forstyrret av andre. Her er det få hytter og ingen...

read more

Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal nasjonalpark 682 km | Vernet i 2004 | Rik fjellflora Spennende kulturhistorie | Tamreindrift i hele nasjonalparken Junkerdal nasjonalpark dekker et stort uberørt fjellområde som likevel bærer preg av stor menneskelig aktivitet. I Sulitjelma var det...

read more

Lomsdal-Visten nasjonalpark

Lomsdal-Visten nasjonalpark 1102 km2 | Vernet i 2009 | Fjorder, skog og karrig høgfjell | Lite tilrettelegging | Ingen merkede stier Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, og store sammenhengende skogsområder, vidder og høyfjellplatåer som strekker seg...

read more

Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark 51,2 km2 | Vernet i 2003 | Alpin kystnatur | Fra fjord til høgfjell | Lite tilrettelagt Møysalen nasjonalpark ligger i et unikt kystlandskap som strekker seg fra frodige lier og daler ved fjordene til steinete høyfjell. Vesterålen og Lofotens...

read more

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark 99 km2 | Vernet i 2018 | Kystalpint landskap | Middels god tilrettelegging | God dekning med buss og ferge Lofotodden nasjonalpark kjennetegnes av et unikt landskap med høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder, et sjeldent...

read more

Sjunkhatten nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark | 417 km² | Vernet i 2009 | Fjord- og tindelandskap | "Barnas nasjonalpark" | Uendelige skimuligheter Sjunkhatten nasjonalpark (Dávga på samisk) ligger i Nordlands tettest befolkede område, med kort avstand fra både Bodø og Fauske. Nærmere...

read more

Rago nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser I Rago nasjonalpark kan du nyte en bit av Nordlands villmark, gå gjennom ville og frodige daler med tordnende fosser eller oppleve stillheten i den storslagne...

read more

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 2192 km² | Vernet i 1989 | Stort sammenhengende naturområde | Viktig område for fjellrev | Beiteområder for tamrein Etter en femti år lang kamp mellom naturverninteresser og kraftinteresser ble store deler av Saltfjellet vernet som...

read more

Láhko nasjonalpark

Láhko nasjonalpark 188 km² | Vernet i 2012| Spennende geologi| Rikt planteliv | Grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Láhko er nasjonalparken for deg som liker spennende geologi. Norges største sammenhengende område med alpin karst gir den kreative besøkende...

read more

Reisa nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser Reisadalen strekker seg fra ishavskysten og helt inn til Finnmarksvidda i et variert og dramatisk landskap. Den øverste delen av vassdraget er vernet som Reisa...

read more

Seiland nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 316 km2 | Vernet i 2006 | Fjorder, breer og bratte fjell | Uten tilrettelegging Langt mot nord, på Finnmarkskysten, ligger Seiland. Dette er en øy med store kontraster, fra steile fjellsider som stuper i havet til lune lommer med bjørkeskog...

read more

Stabbursdalen nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 749 km² | Vernet i 1970 | Verdens nordligste furuskog | Høyfjell | Lite tilrettelagt Stabbursdalen nasjonalpark har høye, karrige fjell og dype daler, spennende geologiske forekomster, flotte vassdrag og vidder med speilblanke fjellvann....

read more

Øvre Anárjohka nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 1.414 km2 | Vernet i 1975 | Villmark Vidder, myr og skog | Ingen tilrettelegging Øvre Anárjohka nasjonalpark byr på alt du forventer av indre Finnmark, vidstrakte vidder, store myrer samt bjørke- og furuskog. Her er det ingen åpne hytter...

read more

Nasjonalpark Varangerhalvøya

Varangerhalvøya nasjonalpark | 1 804 km2 | Vernet i 2006 | Villmarkspreget område | Arktisk tundra Varangerhalvøya – Várnjárgga byr på arktisk preget fastland med urgammelt landskap – et saftig jafs av indrefileten i Norsk lavarktisk natur. Her er du i landskap skapt...

read more

Nasjonalpark Øvre Pasvik

Øvre Pasvik nasjonalpark ligger i Pasvikdalen ca 100 km sør for Kirkenes lengst øst i Norge. Pasvikdalen ligger mellom Finland og Russland. I Øvre Pasvik nasjonalpark finner du den største urskogen av furu i Norge. Dette nord-vestlige hjørnet av den sibirske taigaen...

read more

Jotunheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark 1 151 km2 | Verna i 1980 | Høgfjellsnatur | Noregs høgaste fjell | Turisthytter og merka ruter   Jotunheimen er eit eldorado for topptursamlarar, med alle norske fjelltoppar over 2300 moh. Galdhøpiggen (2469 moh.) er den høgaste og mest...

read more

Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalpark 1 314 km2 | Verna i 1991 | Isbre og fjell | Tilgjengeleg for alle | Den største isbreen på det europeiske fastlandet   Jostedalsbreen byr på naturopplevingar du aldri vil gløyme. Å sjå den blå isen og få vite korleis landskapet blir...

read more

Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark 607 km2 | Vernet i 2016 | Sørlandets nasjonalpark | 98% hav og sjøbunn | Rikt fugle- og planteliv   Raet nasjonalpark har fått navn etter et geologisk fenomen. Raet er endemorenen – israndsavsetningen – som ble liggende igjen da den store...

read more

Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark 117 km2 | Vernet i 2016 | "Blå regnskog" under vann | Vakkert kulturlandskap | Godt tilrettelagt Jomfruland nasjonalpark er perlen på Telemarkskysten! Her kan du oppleve vakre landskap, rikt fugle- og planteliv og lære om naturhistorien,...

read more

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark 340 km2 | Vernet i 2013 | Vakker skjærgård | 96 % sjø | Perfekt for padling Færder nasjonalpark er et vakkert skjærgårdsområde med små og store øyer. De særpregende, glattskurte svabergene, kalt «hvalskrotter» på grunn av sin karakteristiske form...

read more

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark 354 km2 | Opprettet 2009 | Vakker skjærgård | Et av verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev | Norges første marine nasjonalpark Velkommen til Ytre Hvaler nasjonalpark – et unikt marint naturområde på grensen til Sverige og Kosterhavets...

read more
Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark

Folgefonna nasjonalpark 599 km2 | Verna i 2005 | Frå fjord til høgfjell | Isbrear | Enkel tilrettelegging I Folgefonna nasjonalpark kan du bevega deg frå lune fjordarmar i Hardanger, gjennom opne dalar med fossande elver, forbi blågrøne brefall og opp på høgfjellet...

read more
Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og skifter mellom bratte vestlandsfjell i Hardanger og slakt, dovent viddelandskap i øst. Hardangervidda framstår som et massivt og uendelig landskap bestående av urørt natur. Omtrent...

read more

Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark 450 km² | Vernet i 2006 | Høyfjell | Godt tilrettelagt for dagsturer. Fjellmassivet Hallingskarvet hviler på viddene rundt, med bratte skrenter mot nord og sør og Folarskardnuten ragende på toppen, 1933 meter over havet. Mellom det karrige...

read more

Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalpark 537 km² | Vernet i 2011 | 6 naturreservater og 4 landskapsvernområder | Skog og lavfjell | Godt tilrettelagt for friluftsliv Langsua nasjonalpark og områdene rundt er vernet for å ta vare på et stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. Her...

read more

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark 1.059 km² | Vernet i 2001 | 8 landskapsvernområder | Lågfjell og frodige seterdaler | Lite tilrettelegging Forollhogna betegnes av mange som «de snille fjell». Dette er et lettgått og fredelig fjellområde omkranset av frodige og tradisjonsrike...

read more

Femundsmarka nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark[ 573 km² | Vernet i 1971 | Villmarkspreget område med sjøer og vassdrag | Eldorado for fiske | Merkede DNT-stier og -hytter Femundsmarka forbindes med villmarksopplevelser og har utallige vann og vassdrag. Det finnes mange muligheter til å...

read more

Gutulia nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark 23 km² | Vernet i 1968 | Norges minste nasjonalpark | Urskogpreget skog | Opplevelses- og natursti ved Gutulisetra Gutulia er Norges minste nasjonalpark og en av de eldste. Det var den gamle og storvokste skogen som gjorde at interessen for å...

read more

Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark 82,5 km² | Vernet i 2012 | To nasjonalparker på ett fjell | Platåfjell og gammel barskog | Lite tilrettelagt Ett fjell, to nasjonalparker, i to land – velkommen til grenseløse opplevelser i et område med store kontraster. Der andre...

read more

Breheimen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark 1 691 km² | Verna i 2009 | Karrige høgfjell, isbrear og frodige stølsdalar | Villreinens rike | Stillheit og urørt natur I Breheimen finn du både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Området spenner frå...

read more
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 1.830 km² | Vernet i 2002 | Høyfjell | Moskusens rike | lite tilrettelegging | Snøhetta View-point Dovrefjell har i hele vår historie representert det evige, uforanderlige og trygge. De fleste kjenner eden fra 1814: «Enige og...

read more
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark - Les om turen våres her 963,5 km² | Vernet i 1962 | Høyfjell | Turisthytter og merkede stier Rondanemassivet rager over vide og lavdekte fjellvidder med vandrende villrein. Her er du høyt til fjells på historisk grunn: Rondane ble vernet som...

read more
Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark 289 km² | Vernet i 2003 | Høyfjell | Villmakrspreget område | Lite tilrettelegging Nasjonalparken domineres av høyfjell mellom 1200 og 1600 moh. Det høyeste punktet er 1716 moh. Dovre nasjonalpark inngår i en større verneplan for Rondane, der...

read more

Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark 1 969 km2 | Verna i 2006 | Villmarksprega fjellområde | Villreinen sitt rike | Lite tilrettelegging Reinheimen er eit av dei største urørte høgfjellsområda i Sør-Noreg, der villmark med spor etter gamal fangstkultur pregar fjellområdet. Dei...

read more

Lierne nasjonalpark

Lierne nasjonalpark 333 km² | Vernet i 2004 | Fjell og istidslandskap | Få stier og ingen annen tilrettelegging Lierne nasjonalpark er en nasjonalpark med et unikt landskap. Det spesielle istidslandskapet med rogenmorener, finnes i Norge bare i Lierne nasjonalpark...

read more

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 1.932 km² | Vernet i 2004 | Fjell og urskog | Få stier og lite tilrettelegging Blåfjella-Skjækerfjella er den fjerde største nasjonalparken i Norge. Den har et veldig variert landskap. Her finner du urørt urskog, store områder med...

read more

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Skarvan og Roltdalen 441 km2 | Vernet i 2004 | Høyfjell og gammelskog | Gammel seterdal | Merkete løyper og turisthytter Skarvan og Roltdalen er nasjonalparken der natur, kultur og historie møtes. Den består av både høgfjell, skog og store myrområder. I Roltdalen har...

read more

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark 1.447 km2 | Vernet i 1963 | Høyfjell | Villmark | Lite tilrettelagt Børgefjell er storslagent. Hit kommer du for de spesielle naturopplevelsene og nærkontakt med det opprinnelige uten å bli forstyrret av andre. Her er det få hytter og ingen...

read more

Junkerdal nasjonalpark

Junkerdal nasjonalpark 682 km | Vernet i 2004 | Rik fjellflora Spennende kulturhistorie | Tamreindrift i hele nasjonalparken Junkerdal nasjonalpark dekker et stort uberørt fjellområde som likevel bærer preg av stor menneskelig aktivitet. I Sulitjelma var det...

read more

Lomsdal-Visten nasjonalpark

Lomsdal-Visten nasjonalpark 1102 km2 | Vernet i 2009 | Fjorder, skog og karrig høgfjell | Lite tilrettelegging | Ingen merkede stier Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, og store sammenhengende skogsområder, vidder og høyfjellplatåer som strekker seg...

read more

Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark 51,2 km2 | Vernet i 2003 | Alpin kystnatur | Fra fjord til høgfjell | Lite tilrettelagt Møysalen nasjonalpark ligger i et unikt kystlandskap som strekker seg fra frodige lier og daler ved fjordene til steinete høyfjell. Vesterålen og Lofotens...

read more

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark 99 km2 | Vernet i 2018 | Kystalpint landskap | Middels god tilrettelegging | God dekning med buss og ferge Lofotodden nasjonalpark kjennetegnes av et unikt landskap med høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder, et sjeldent...

read more

Sjunkhatten nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark | 417 km² | Vernet i 2009 | Fjord- og tindelandskap | "Barnas nasjonalpark" | Uendelige skimuligheter Sjunkhatten nasjonalpark (Dávga på samisk) ligger i Nordlands tettest befolkede område, med kort avstand fra både Bodø og Fauske. Nærmere...

read more

Rago nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser I Rago nasjonalpark kan du nyte en bit av Nordlands villmark, gå gjennom ville og frodige daler med tordnende fosser eller oppleve stillheten i den storslagne...

read more

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 2192 km² | Vernet i 1989 | Stort sammenhengende naturområde | Viktig område for fjellrev | Beiteområder for tamrein Etter en femti år lang kamp mellom naturverninteresser og kraftinteresser ble store deler av Saltfjellet vernet som...

read more

Láhko nasjonalpark

Láhko nasjonalpark 188 km² | Vernet i 2012| Spennende geologi| Rikt planteliv | Grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Láhko er nasjonalparken for deg som liker spennende geologi. Norges største sammenhengende område med alpin karst gir den kreative besøkende...

read more

Reisa nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 803 km2 | Vernet i 1986 | Nordkalottruta | Reisaelva | Mektige fosser Reisadalen strekker seg fra ishavskysten og helt inn til Finnmarksvidda i et variert og dramatisk landskap. Den øverste delen av vassdraget er vernet som Reisa...

read more

Seiland nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 316 km2 | Vernet i 2006 | Fjorder, breer og bratte fjell | Uten tilrettelegging Langt mot nord, på Finnmarkskysten, ligger Seiland. Dette er en øy med store kontraster, fra steile fjellsider som stuper i havet til lune lommer med bjørkeskog...

read more

Stabbursdalen nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 749 km² | Vernet i 1970 | Verdens nordligste furuskog | Høyfjell | Lite tilrettelagt Stabbursdalen nasjonalpark har høye, karrige fjell og dype daler, spennende geologiske forekomster, flotte vassdrag og vidder med speilblanke fjellvann....

read more

Øvre Anárjohka nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark 1.414 km2 | Vernet i 1975 | Villmark Vidder, myr og skog | Ingen tilrettelegging Øvre Anárjohka nasjonalpark byr på alt du forventer av indre Finnmark, vidstrakte vidder, store myrer samt bjørke- og furuskog. Her er det ingen åpne hytter...

read more

Nasjonalpark Varangerhalvøya

Varangerhalvøya nasjonalpark | 1 804 km2 | Vernet i 2006 | Villmarkspreget område | Arktisk tundra Varangerhalvøya – Várnjárgga byr på arktisk preget fastland med urgammelt landskap – et saftig jafs av indrefileten i Norsk lavarktisk natur. Her er du i landskap skapt...

read more

Nasjonalpark Øvre Pasvik

Øvre Pasvik nasjonalpark ligger i Pasvikdalen ca 100 km sør for Kirkenes lengst øst i Norge. Pasvikdalen ligger mellom Finland og Russland. I Øvre Pasvik nasjonalpark finner du den største urskogen av furu i Norge. Dette nord-vestlige hjørnet av den sibirske taigaen...

read more